Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Kakilhtliniw Jehová (xasasti takilhtlin)

 Takilhtlin 140

Xlatamat precursor

Xlatamat precursor

Kamakti:

(Eclesiastés 11:6)

 1. Lata akxni xkgakga, ktlawayaw oración;

  lata tsisa kskinaw

  litliwakga kintlati Jehová.

  Tantaku naʼakxilhkan pi akin klitsimaw;

  maski ni lhuwa nakgaxmatkgo,

  ni naxlajwananaw.

  (ESTRIBILLO)

  Tuku kkaskiniyan,

  wa pi nakskujniyan,

  kpaxuwa la kkamalankiyan.

  Maski sen o lhkakna,

  na ni klimakgxtakgaw,

  tu wix skina na naktlawayaw, kpaxkiyan.

 2. Sputmaja chichini, ktaspitaw kkinchikan,

  lipaxuw ktlawaniparayan,

  oración Dios Jehová.

  Wa latamat wantu akinin kpaxkiyaw,

  chali chali kakxilhputunaw

  mintalakgalhaman.

  (ESTRIBILLO)

  Tuku kkaskiniyan,

  wa pi nakskujniyan,

  kpaxuwa la kkamalankiyan.

  Maski sen o lhkakna,

  na ni klimakgxtakgaw,

  tu wix skina na naktlawayaw, kpaxkiyan.

(Na kaʼakxilhti Jos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8.)