Ni watiya wamputun ni namakgxtakgputuna Jehová, nawana pi ni makgxtakga Jehová chu xlikana nikxni namakgxtakga. Chuna limasiya tuku lichuwinan Biblia k’Éxodo capítulo 20, 24, 32, chu 34.

Takilhtinit k’Éxodo 20:​1-7; 24:​3-18; 32:​1-35; 34:​1-14.