Ksiglo akgkaw akxni nina xmin Cristo, xtalakkaxwilinit xlakata xtaliʼakxilhli tuku tlan chu tuku nitlan nema nipara makgtum chuna xtaʼakxilha. Elías xlistilikgo tiku ni xmakgatsankgananikgo Dios, mapakgsina tiku apóstata xwanit chu sacerdotes tiku xmakgninankgo, pero ni xakstu xwi. Kakatsini la Jehová tlawalh pi xkatsikgolh pi xla kajwatiya xaxlikana Dios chu la chuntiya tlawama la uku.

Takilhtinit 1 Reyes 16:29-33; 1 Reyes 17:1-7; 1 Reyes 18:17-46; chu 1 Reyes 19:1-8.