Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Xtatayananin Jehová

totonaco

«¡Asta nakni nikxni nakmakgatsankganani Dios!» (Job 1:1—2:10; Daniel 6:1-28)

LA TLAN NAMAKTIYA