Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

¿Xkatsiyata?

¿Xkatsiyata?

¿Tuku taskujut xlakgaya chatum centurión xalak Roma?

Lhkaxtukanit chatum centurión Marco Favonio Facilis

Nuevo Testamento lichuwinan makgapitsi centuriones xalak Roma. Akgtum liʼakxilhtit, tiku xapuxku soldado pulalilh xlakata namakgnikan Jesús chuna xlilakgapaskan; xtachuna la Cornelio, tiku xapulana kstalanina Cristo litaxtulh. Soldado tiku pulalima xlakata namakgsnokgkan Pablo, nachuna achatum soldado tiku wanikan Julio, tiku linkgolh asta kRoma, na centuriones xlitaxtukgo (Marcos 15:39; Hechos 10:1, nota; 22:25; 27:1, nota).

Chatum centurión xpulalin akgtum centuria. Uma kilhchani max 50 chu 100 soldados. Wa centurión xkamalakgtawakga chu xkamasiyani lakchixkuwin nema xkapulalin, xakxilha tuku xlitamakgtayakgo akxni xtlawakgo guerra chu tuku xlinkgo chu xkapulalin akxni natlawakgo guerra.

Nalitaxtuya chatum centurión wa uma tuku tlakg xlakaskinka xakxilha chatum soldado. Tiku xlitaxtukgo centurión xtalakaskin liwana xlikatsitkan la pulalinankan, xlakata wa nakamasiyani tuku natlawakgo soldados. Maktum libro lichuwinan, pi centuriones «wa tiku tlakg xkatsikgo la tlawakan guerra chu tlakg kalakgapasa soldados».

¿La xwanit espejos xala makgasa?

Xalamakgan espejo xalak Egipto

Espejos nema kgalhiyaw uku ni xtachuna la xalakgmakgasa, xlitlawakan likan nema liwana xkaxakakan, tuku tlakg xlitlawakan wa bronce, chu nachuna xlitlawakan cobre, plata, oro chu electro. Xapulana talichuwinan kBiblia wa akxni lakkaxwilika tabernáculo, xapulana niku xkakninanikan Dios nema tlawakgolh kachikin Israel. Kʼuma kilhtamaku, lakpuskatin mastakgolh xʼespejojkan xlakata xtlawaka akgtum fuente niku xtijuya putum xacobre xwanit (Éxodo 38:8). Xlakata xtlawaka uma, xtalakaskin pi espejos xkamastalankika.

Niku katekgskanit espejos kʼIsrael chu lakatsunin xtawilakgolh tuku laklanka xtapalh chu atanu tuku xlitakaxtayakgo lakpuskatin. Atsinu ni putum ni lu stilili xwankgonit chu xmakglhtsan xtachuna xtasiya la chatum puskat chu xlitlawakanit kiwi, likan o marfil. Kxkgen espejo nitu xwilinikan.

Kʼespejos xalamakgasa ni liwana xtasiyakan ni xtachuna la tlawakan uku. Max wa xlakata apóstol Pablo wa: «Wa nchu kaj xtachuna kxalakgapokglhwa [espejo] liukxilhaw» (1 Corintios 13:12).