Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 KILATAMATKAN LA KSTALANINANIN CRISTO

Xaxlikana kstalaninanin Cristo litalakgapaskgo xlakata lapaxki: Kakuentajtlawaw chuna la makxtum wilaw

Xaxlikana kstalaninanin Cristo litalakgapaskgo xlakata lapaxki: Kakuentajtlawaw chuna la makxtum wilaw

TUKU XLAKATA XLAKASKINKA. Tsisni akxni nina xniy, Jesús skinilh xTlat pi kstalaninanin makxtum xtawilakgolh (Jn 17:23). Xlakata tlan makxtum natawilayaw, talakaskin nalapaxkiyaw chu “ni nalakapastaktawilayaw tuku nitlan kinkatlawanikan” (1Co 13:5).

LA NATLAWAYAW

  • Natlawayaw la Jehová chu ankgalhin naputsayaw xatlan tayat nema kgalhikgo amakgapitsi.

  • Natapatinanaw.

  • Nalakkaxtlawayaw taʼakglhuwit chu nialh nalichuwinamparayaw (Pr 17:9).

AKXNI AKXILHNITATA VIDEO «KALAPAXKITIT MINCHATUNUKAN»: TAPAXKIT NI LAKAPASTAKTAWILA TUKU NITLAN TLAWANIKA, KATLAWA UMAKGOLH TAKGALHSKININ:

  • ¿Tuku xlakata tlan xwanti pi xapulana, Elena xlakapastaktawila tuku nitlan xtlawanikanit?

  • ¿La tlawalh Elena xlakata namakgatlaja nixatlan xtapuwan?

  • ¿La makgtayanalh Elena makxtum natawila congregación?

¿Tiku nitlan kitaxtuni akxni lakapastaktawilayaw tuku nitlan kinkatlawanikanan?