Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | OSEAS 8-14

Kamaxki Jehová tuku tlakg xatlan

Kamaxki Jehová tuku tlakg xatlan

14:2, 4, 9

Akxni maxkiyaw Jehová tuku tlakg xatlan kkilatamatkan, xla paxuwa chu akinin tlan kinkakitaxtuniyan.

LA TALALIPINA JEHOVÁ

  1. Makamaxkiyaw Jehová tamakamastan nema namalanki.

  2. Jehová kinkatapatiyan, tlan kinkaʼakxilhan chu tlan kinkatalalinan.

  3. Akxilhaw la tlan kitaxtu kgalhakgaxmatkan Jehová, chu uma tlawa pi tlakg namalankiputunaw.

¿La tlan nakmakamaxki Jehová tuku tlakg xatlan kkgalhi kkilatamat?