Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 KILATAMATKAN LA KSTALANINANIN CRISTO

Lichuwinankan Dios niku lhuwa anankan makgtayananinit xlikalanka katiyatni

Lichuwinankan Dios niku lhuwa anankan makgtayananinit xlikalanka katiyatni

Chuna la wan Hechos capítulo 5, kstalaninanin Cristo xla xapulana siglo xlichuwinankgo tamakatsin xla Tamapakgsin anta ktemplo, niku x’anankgo lhuwa latamanin (Hch 5:19-21, 42). La uku, lu tlan kitaxtunit akxni maklakaskinkan carritos niku anan lhuwa latamanin xlakata nalichuwinankan Dios.

AKXNI AKXILHNITATA VIDEO LICHUWINANKAN DIOS NIKU LHUWA ANANKAN MAKGTAYANANIT XLIKALANKA KATIYATNI, KAKGALHTI UMAKGOLH TAKGALHSKININ:

  • ¿Niku akxni chu la tsukuka maklakaskinkan carritos xlakata nalichuwinankan Dios?

  • ¿Tuku xlakata tlakg tlan maklakaskinkan carritos nixawa mesas?

  • ¿Tuku kinkamasiyaniyan tuku titaxtulh Mi Jung You?

  • ¿La limasiya tuku titaxtulh Jacob Salomé pi tlan kitaxtu akxni maklakaskinkan carritos?

  • ¿La kinkamasiyaniyan xliʼakxilhtit Annies chu xchixku pi tlan tlakg liwana namasiyayaw akxni maklakaskinaw carritos?