Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | EL CANTAR DE LOS CANTARES 1-8

Tsumat sulamita: tlan li’akxilhtit nema nastalaniyaw

Tsumat sulamita: tlan li’akxilhtit nema nastalaniyaw

¿Tuku xlakata lu tlan li’akxilhtit kawilini kskujnin Jehová?

2:7; 4:12

  • Kgalhkgalhilh tiku xlikana tlan xpaxkilh.

  • Ni mastalh talakaskin pi amakgapitsin xtlawakgolh pi xlakgatilh tiku xapulana xlakgapasli.

  • Ni tlankajwa xwanit, xkatsi pi ni putum xmatlani chu nitu lixkajwanalh.

  • Ni lilakgpalilh xtapaxkit litakaxtay chu nipara lakstlan tachuwin.

Kakgalhskinka:

«¿Tuku xtayat sulamita tlan nakstalani?».