TUKU NATALIKGALHTAWAKGA, XLATAMAT CHU XTASKUJUT KSTALANINA CRISTO Agosto kata 2018

LA TLAN NAMAKTIYA