TUKU NATALIKGALHTAWAKGA, XLATAMAT CHU XTASKUJUT KSTALANINA CRISTO Mayo kata 2018

LA TLAN NAMAKTIYA