TUKU NATALIKGALHTAWAKGA, XLATAMAT CHU XTASKUJUT KSTALANINA CRISTO Enero kata 2018

LA TLAN NAMAKTIYA