Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | LUCAS 14-16

Parábola xla kgawasa tiku laktlawamilh tuku xkgalhi

Parábola xla kgawasa tiku laktlawamilh tuku xkgalhi

15:11-32

Makgapitsi tuku kinkamasiyaniyan uma parábola:

  • Tuku tlakg tlan wa pi natamakgxtakgaw xkachikin Jehová, niku kinkakuentajtlawayan xapaxkina kinTlatkan xalak kʼakgapun.

  • Komo natamakgatliniyaw Jehová, kilitaktujutkan chu nalakgtaspitaw. Tlan nalipawanaw pi xla nakinkatapatiyan.

  • Kilistalanitkan xliʼakxilhtit Jehová chu xatapaxuwan nakamakgamakglhtinanaw tiku makgxtakgkgo xtalakgalhinkan chu taspitparakgo kcongregación.