Chatum tiku lichuwinan Dios litachuwinama chatum puskat niku chankanit té kCamerún.

TUKU NATALIKGALHTAWAKGA KTAMAXKXTUMIT XLATAMAT CHU XTASKUJUT KSTALANINA CRISTO Julio kata 2016

Tuku tlan nawanaw akxni namastayaw likgalhtawakga

La tlan namastayaw revista La Atalaya chu folleto Lakwan tamakatsin masta Dios. Kalimaklakaskinti liʼakxilhtit xlakata tlan natlawaya mila.

TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA

Kamalankiw Jehová, xkgaxmatna oración

¿Tuku xlakata natlawaniyaw oración Jehová xlakata tuku waniw pi natlawayaw? ¿La tlan nalimasiyayaw pi lipawanaw Jehová akxni tlawaniyaw oración? (Salmos 61-65)

KILATAMATKAN LA KSTALANINANIN CRISTO

Ni lhuwa tuku kgalhikan kinkamakgtayayan nalimalankiyaw Dios

¿Tuku tlan namakgantaxtiyaw komo ni lhuwa tuku nakgalhiyaw? ¿La na tlan chuna nalinaw kilatamatkan la Jesús?

TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA

Xlakskujnin Jehová lu tatayakgo xaxlikana takanajla

¿Tuku kinkamasiyaniyan la lu xtataya Dios David? ¿Tuku kinkamatlawiyan xlakata lu tatayayaw xaxlikana takanajla? (Salmos 69-72).

KILATAMATKAN LA KSTALANINANIN CRISTO

¿Tlan precursor regular xwanti akgtum kata?

Tiku precursor nalitaxtukgo lhuwa tasikulunalin nakgalhikgo.

KILATAMATKAN LA KSTALANINANIN CRISTO

Horario xla precursor regular

Kaks nalilakawana pi asta tiku ni lhuwa kilhtamaku kgalhikgo o ni kgalhikgo litliwakga na tlan precursores regulares nawankgo.

TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA

Kalakapastakti tuku tlawanit Jehová

¿Tuku tlawanit Jehová? ¿La litamakgtayayaw akxni lilakpuwanaw? (Salmos 74-78).

TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA

¿Tiku tlakg xlakaskinka akxilhaw kkilatamatkan?

Tiku tlawalh Salmo 83 limasiyalh pi Jehová tlakg xlakaskinka xlitaxtu kxlatamat. ¿La na tlan chuna nalimasiyayaw