Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | NEHEMÍAS 12, 13

Tuku kinkamasiyaniyan xliʼakxilhtit Nehemías

Tuku kinkamasiyaniyan xliʼakxilhtit Nehemías

Nehemías kgalhmakgtayalh xaxlikana takanajla

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Xapuxku sacerdote Eliasib mastalh talakaskin pi Tobías xwanilh tuku xtlawalh, tiku xtalamakgasitsin xaxlikana takanajla.

  • Eliasib maxkilh Tobías anta kcomedor xalak templo niku tlan xwayalh.

  • Nehemías katamakaxtulh tuku xmaklakaskin Tobías, makaskulunkilh xlakata xlimaklakaskimparaka chuna la xlilat.

  • Nehemías chuntiya liskujli xlakata nialhtu xlixkajwanankgolh xtakanajlakan kJerusalén.