Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | NEHEMÍAS 1-4

Nehemías xpaxki xaxlikana takanajla

Nehemías xpaxki xaxlikana takanajla
LAKGPALIKAN LA TASIYA

455 a.n.J.

 1. nisán (mzo./abr.)

  2:4-6 Nehemías skin talakaskin xlakata naʼan kaxtlawapara Jerusalén, niku xpulalinkan xaxlikana takanajla

 2. iyar

 3. siván

 4. tamuz (jun./jul.)

  2:11-15 Nehemías an akxilha la xwi patsaps

 5. ab (jul./ag.)

  3:1; 4:7-9 Tsukukan kaxtlawaparakan patsaps maski machokgoputunkan

 6. elul (ag./sept.)

  6:15 Taskujut limakgalhsputukan 52 kilhtamaku

 7. tisri