Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

13-19 xla agosto

LUCAS 19, 20

13-19 xla agosto
 • Takilhtlin sjj 84 chu oración

 • Tuku nalimatsukikan (3 min. o maski ni natakgatsi)

TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA

 • «¿Tuku kinkamasiyaniyan parábola xla 10 minas?» (10 min.)

  • Lu 19:12, 13. «Chatum xkgawasa mapakgsina» kaskinilh kskujni pi xliskujkgolh xtumin asta akxni xla xtaspitli (jy-S pág. 232 párrs. 2-4).

  • Lu 19:16-19. Maski skujni tiku ni xmakgxtakgnankgo ni lakxtum tuku xkatsinikgo tlawakgo, xputumkan makglhtinankgolh xtatlajakan (jy-S pág. 232 párr. 7).

  • Lu 19:20-24. Chatum nixatlan skujni ni tlawalh tuku xlitlawat xwanit chu makgatsankgalh tuku xkgalhi (jy-S pág. 233 párr. 1).

 • Kaputsaw kBiblia tuku lhuwa xtapalh (8 min.)

  • Lu 19:43. ¿La kgantaxtulh xtachuwin Jesús? (nwtsty nota xla takgalhtawakga xlakata Lu 19:43: «laklanka lakkankasajajan kiwi»).

  • Lu 20:38. ¿La matliwakglha takgalhkgalhin xla talakastakwanat xtachuwin Jesús? (nwtsty nota xla takgalhtawakga xlakata Lu 20:38: «xlakata kxlakatin putum staknamakgolh»).

  • ¿Tuku masiyaninitan xlakata Jehová takgalhtawakga xalak Biblia xla uma semana?

  • ¿Tuku atanu lhuwa xtapalh tekgsti ktakgalhtawakga xalak Biblia xla uma semana?

 • Natalikgalhtawakga (4 min. o maski ni natakgatsi): Lu 19:11-27.

TLAKG LIWANA KAMAKGALHTAWAKGENAW

 • Akxni xapulana wi tiku natachuwinana (2 min. o maski ni natakgatsi): Kamaklakaskinti tuku tlan nawanaw akxni nakatachuwinanaw latamanin.

 • Video xla akxni xapulana nalakgtaspita (5 min.): Kawili video chu kalichuwinanti.

 • Taʼakgchuwin (6 min. o maski ni natakgatsi): w14 15/8 págs. 29, 30. Tema: ¿Wa xkalichuwinama Jesús tiku nalakastakwanankgo kkatiyatni kLucas 20:34-36?

KILATAMATKAN LA KSTALANINANIN CRISTO