Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | SALMOS 102-105

Jehová lakapastaka pi akinin pokgxni

Jehová lakapastaka pi akinin pokgxni

David maklakaskilh liʼakxilhtit xlakata xlichuwinalh xtalakgalhaman Jehová.

  • 103:11

    Xtachuna la nila akgatekgsaw la xlilakgamakgat wi Katiyatni chu asta niku wilakgolh staku, nachuna ni liwana akgatekgsaw xtapaxkit Jehová nema ni makgxtakgnan.

  • 103:12

    Jehová lakgamakgat wili kintalakgalhinkan chu nila akgatekgsaw; xtachuna la xlimakgat niku taxtu chichini chu asta niku tsankga.

  • 103:13

    Xtachuna la chatum tlat lakgkatsan xkgawasa akxni patinama, Jehová kalakgalhaman tiku lu lilipuwamakgolh xtalakgalhinkan pero makgxtakgkgo tuku nitlan tlawakgolh.