Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Tuku natalikgalhtawakga ktamaxkxtumit Xlatamat chu xtaskujut kstalanina Cristo  |  Abril kata 2016

 TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | JOB 33-37

Xaxlikana amigo limatliwakglhnan xtastakyaw

Xaxlikana amigo limatliwakglhnan xtastakyaw
LAKGPALIKAN LA TASIYA
Texto
Imagen

Akxni Elihú tsukulh chuwinan, xtastakyaw ni xtachuna xwanit la xla Elifaz, Bildad chu Zofar. Nachuna, tlan likatsinilh Job. Xatlan amigo xwanit chu xatlan stakyawana, nema tlan nastalaniyaw.

XTAYAT XATLAN STAKYAWANA

XATLAN XLIʼAKXILHTIT ELIHÚ

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • KGALHKGALHINAN

 • TLAN LIKATSI

 • MASTA KAKNI

 
 • Elihú kgalhilh asta akxni xmasputukgolh tuku xlichuwinamakgo tiku xlinkgoya kata.

 • Akxni liwana xkgaxmatnita, Elihú liwana akgatekgsli tuku xlama chu alistalh mastalh xtastakyaw.

 • Limapakuwilh xtukuwani Job chu la xʼamigo tachuwinalh.

 

33:6, 7, 32

 

 • TAKTUJU

 • TLAN TACHUWINANKAN

 • AKGATEKGSNINAN

 
 • Elihú taktujulh chu limasiyalh tapaxkit, chu xla na litayalh pi na lakgalhina xwanit.

 • Akgatekgsputulh la xpatinama Job.

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • NI MALAKATSALI

 • PAXKINAN

 • TLIWAKGA XTAKANAJLA

 
 • Limasiyalh pi xpaxki akxni Elihú wanilh Job pi xmalakatsalima tuku xlakpuwan.

 • Elihú maʼakgatekgsnilh Job pi xaʼakgstitum tuku xtlawa ni wa tuku tlakg xlakaskinka xwanit.

 • Xatlan xtastakyaw Elihú makgtayalh Job tlan xmakglhtinalh xtastakyaw Jehová.