Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Tuku natalikgalhtawakga ktamaxkxtumit Xlatamat chu xtaskujut kstalanina Cristo  |  Abril kata 2016

TUKU LHUWA XTAPALH XALAK BIBLIA | JOB 28-32

Katlawaw la Job tiku ni xmakgxtakgnan

Katlawaw la Job tiku ni xmakgxtakgnan

Job liwana xlakapastaknit namakgantaxti xlimapakgsin Jehová la linkan latamat

31:1

  • Xkuentajtlawa ni naʼakxilha tuku ni xlilat chu kaj wa xpuskat xmasiyani pi xlakgati.

Job wililh liʼakxilhtit la xkalikatsini amakgapitsin

31:13-15

  • Xtaktuju, akgstitum chu xlakgalhamaninan. Putum tlan xkalikatsini, ni kuentaj xtlawa komo xlakaskinka tuku xlitaxtu, xkgalhi tumin o ni.

Job ni kaj xakstu putum xkgalhiputun wata lakgalhamaninalh

31:16-19

  • Xmakgtayanan chu xkamaxki tuku xmaklakaskinkgo tiku nitu xkgalhikgo.