Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Kilhtamaku

Kilhtamaku

^ párr. 2 Akxni naʼakxilha a. n. J. wamputun «akxni nina axmin Jesús».

^ párr. 23 Akxni naʼakxilha a. x. J. wamputun «akxni xminita Jesús».