Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TAKGALHTAWAKGA 14

Chatum skujni kgalhakgaxmata Dios

Chatum skujni kgalhakgaxmata Dios

José chatum tiku na xaʼaktsujku xkgawasa Jacob xwanit. Xnapuxkun akxilhkgolh pi José wa tiku tlakg xpaxki xtlat. ¿La lakpuwana pi xmakgkatsikgo? Xlakgsitsinikgo chu ni xakxilhputunkgo. Akgtum kilhtamaku, José lu kaj tanu manixnalh chu kalitachuwinalh xnatalan. Xlakan lakpuwankgolh pi xʼama min kilhtamaku akxni xʼamakgo takilhputanikgo. Wa xlakata, tlakg ni akxilhputunkgolh.

Akgtum kilhtamaku, xnatalan José xkuentajtlawamakgo borregos lakatsu kkachikin Siquem. Wa xlakata Jacob malakgachalh José xlakata xʼalh akxilha la xkakitaxtunima xnatalan. Akxni lakgamakgat akxilhkgolh, tsukukgolh wankgo: “Amimacha tiku manixnan. ¡Kamakgniw!”. Wa xlakata chipakgolh chu mujukgolh kʼakgtum pulhman tawaxni. Pero Judá, chatum xtala, wa: “Ni kamakgnitit. Wata kastaw xlakata skujni nalitaxtu”. Chu wa tuku tlawakgolh. Kalistamaxkikgolh 20 tumin xla plata stananin xalak Madián nema xʼamakgo kʼEgipto.

Alistalh, xnatalan limastajakgolh xlhakgat José xkgalhni tantum cabra, linikgolh xlhakgat xtlatkan chu kgalhskinkgolh: “¿Ni xla minkgawasa uma?”. Jacob lakpuwa pi tantum lapanit xmakgninit José chu lu lipuwa. Nitiku la xmakgapaxuwa.

Akxni chankgolh kʼEgipto, chatum xapuxku soldado nema xwanikan Potifar tamawalh José xlakata kskujni xwa. Pero Jehová xmakgtaya José. Potifar akxilhli pi José lu tlan skujni xwanit chu tlan xlipawan. Ni makgas titaxtulh, Potifar lakgayawalh José putum tuku xkgalhi.

Xpuskat Potifar xʼakxilha pi José lu stlan xwanit chu lu tliwakga,  chu putum kilhtamaku xwani pi xtatamalh. ¿Tuku xtlawa José? Xlakgmakgan chu xwani: “Ni, uma nitlan. Kimalana kilipawan chu wix xpuskat. Komo naktatamayan, naklakgalhinan kxlakatin Dios”.

Akgtum kilhtamaku, xpuskat Potifar xafuerza xtatamaputun José. Lichipalh xlhakgat, pero xla tsalataxtulh. Akxni Potifar chalh kxchik, xpuskat akgskgawilh, wanilh pi José wi tuku nitlan xtlawaninit. Potifar lu sitsilh chu tamaknulh kpulachin. Pero Jehová lakapastakli José.

«Wa xlakata, kataktujutit kxatliwakga xmakan Dios, xlakata xla nakamalankiyan akxni nalakgchan kilhtamaku» (1 Pedro 5:6).