Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Katsokgwilitilha la katsinitilhapat

Katsokgwilitilha la katsinitilhapat
 1. Kalimatsuki tuku nakatsiputunkgo

  FECHAS

 2. Kachuwinanti chuna la kgalhchuwinana

  FECHAS

 3. Kamaklakaskinti takgalhskinin

  FECHAS

 4. Liwana kawanti tuku xlakata namaklakaskina akgtum texto

  FECHAS

 5. Liwana kakgalhtawakga

  FECHAS

 6. Kawanti tuku xlakata texto tatalakxtumi tuku lichuwinampat

  FECHAS

 7. Kalichuwinanti tuku xaxlikana chu kakamakanajli

  FECHAS

 8. Kamaklakaskinti liʼakxilhtit xlakata namasiyaya

  FECHAS

 9. Liwana kamaklakaskinti tuku tasiya

  FECHAS

 10. Kalakgpalitilha la chuwinana

  FECHAS

 11. Xatapaxuwan kachuwinanti

  FECHAS

 12. Kalimasiya pi kapaxkiya chu kaʼakgatekgsniya amakgapitsin

  FECHAS

 13. Kawanti la makgtayanan tuku lichuwinampat

  FECHAS

 14. Tlakg kalichuwinanti tuku xlakaskinka

  FECHAS

 15. Kaʼakxilhka pi kanajlaya tuku lichuwinampat

  FECHAS

 16. Kalichuwinanti tuku maʼakgpuwantininan

  FECHAS

 17. Kataʼakgatekgsli tuku lichuwinampat

  FECHAS

 18. Kalichuwinanti tuku makgtayanan

  FECHAS

 19. Kalakgchipi kxnakujkan tiku kgaxmatnimakgon

  FECHAS

 20. Kamakgtayanalh chuna la namaʼakgasputuya

  FECHAS