Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 CAPÍTULO 12

¿La tlan xatapaxuwan natawilakgo familias?

¿La tlan xatapaxuwan natawilakgo familias?

Xatapaxuwan tawilakgo familias akxni lapaxkikgo (Efesios 5:33)

Anta kxLimapakgsin Dios wan pi ktamakgaxtokgat kaj chatum chixku xlitawilat chu kaj chatum puskat.

Xatlan chixku paxki xpuskat chu kuentajtlawa.

Puskat makgtaya xchixku.

Kamanan xlikgalhakgaxmatatkan xnatlatnikan.

 Chixku chu puskat ni lixkajni nalalikatsini chu ni nalaʼakgskgawi (Colosenses 3:5, 8-10)

Biblia wan pi xachixku xlipaxkit xpuskat chuna la akstu paxkikan, chu puskat xlimaxkit kakni xchixku.

Kajwatiya tiku tatamakgaxtokgnita tlan natatalakgxtupiya. Kaj chatum tiku natatamakgaxtokga.

Biblia masiya pi familias tlan xatapaxuwan natawilakgo.