Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TAKGALHTAWAKGA 1

Tuku xatsekg xwi nema katsiputunaw

Tuku xatsekg xwi nema katsiputunaw

¿Katsiya tuku xatsekg xwi?... * Tuku xatsekg wi wa tuku ni lhuwa latamanin katsikgo. Biblia kinkalitachuwinanan tuku xatsekg xwi nema lu xlakaskinka, chu wani «ntu nkaj xatsekg». Chuna wanikan xlakata xla Dios. Pulana niti xkatsi. Chu asta ángeles xkatsiputunkgo xlakata uma. ¿Katsiputuna tuku xatsekg wi?...

Asta ángeles xkatsiputunkgo xlakata tuku xatsekg xwi

Lu makgasa, Dios tlawalh xapulana chixku chu xapulana puskat. ¿La xkawanikan?... Adán chu Eva. Xlamakgolh kjardín xla Edén. Uma lu kastlan xwanit nema Dios xlakkaxwilinit xlakata anta xlatamakgolh. Dios xlakaskin pi xlakan chu xkaman xtlawakgolh xlikalanka Katiyatni lu lilakgatit la jardín xla Edén. Xlakaskin pi xtilatamakgolh putum kilhtamaku kʼuma paraíso. Pero ni chuna lalh. ¿Tuku xlakata?

Xlakata Adán chu Eva ni kgalhakgaxmatnikgolh Dios, chu wa xlakata la uku ni lamaw kʼakgtum paraíso. Pero Dios wa pi lu lilakgatit natlawa xlikalanka Katiyatni. Chu pi anta xatapaxuwan nalatamayaw putum kilhtamaku. ¿La chuna natlawa? Lhuwa kilhtamaku, latamanin ni xkatsikgo. ¡Tuku xatsekg xwanit!

Pero uma tuku ni xtakatsi tsinu tsinu takatsitilhalh. Akxni Jesús milh kKatiyatni, kamasiyanilh latamanin tuku uma xatsekg xwi. Kawanilh pi xTamapakgsin Dios xwanit. Akxni natlawayaw kioracionkan skinaw: «Kamilh mintamapakgsin». ¿Tuku xlakata? Xlakata uma Tamapakgsin natlawa pi Katiyatni lu lilakgatit nawan.

¿Latapaputuna kparaíso?... Kalakapastakti, pi kajwatiya tiku kgalhakgaxmatkgo Jehová tlan nalatamakgo kʼuma Paraíso. Biblia kalichuwinan lhuwa lakchixkuwin chu lakpuskatin tiku kgalhakgaxmatkgolh Jehová. Kʼuma folleto nakatsiyaw tiku xwankgonit chu la tlan natlawayaw la xlakan tlawakgolh. ¿Kalakgapasputuna?...

^ párr. 3 Xliputum uma takgalhtawakga naʼakxilha uma puntos suspensivos (...) nema stalani takgalhskinin. Uma kilhchani pi namaxkiya kilhtamaku minkamanan xlakata nakgalhtinankgo.