Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Tuku litsuku

Tuku litsuku

«Milipaxkit Jehová mi Dios xliputum minaku chu xliputum milatamat chu xliputum militliwakga. Umakgolh tachuwin nema klimapakgsiman la uku natamakgxtakga kminaku; chu namasiyaniya minkamanan chu nalitachuwinana akxni natawilaya kminchik chu akxni lapat ktiji chu akxni pimpata lhtataya chu akxni natakiya.» (DEUTERONOMIO 6:5-7)