Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Ki libro xla takgalhtawakga xalak Biblia

Takgalhtawakga 1: Dios malakatsukinan

Takgalhtawakga 1: Dios malakatsukinan

PUTUM tuku xatlan anan, Dios kinkamaxkinitan. Wa tlawalh Chichini xlakata nakinkamaxkiyan xkgakganat kkakuwani chu Papaʼ chu staku xlakata nakinkamaxkiyan xkgakganat katsisni. Chu tlawalh Katiyatni xlakata anta nalatamayaw.

Pero Chichini, Papaʼ, staku chu Katiyatni ni wa tama tuku Dios pulana tlawalh. ¿Katsiya tuku Dios pulana tlawalh? Pulana katlawalh espíritus xtachuna la xmakni. Xlakan nilay kaʼakxilhaw chuna la nilay akxilhaw Dios. Tama espíritus Biblia kawaniy ángeles. Dios katlawalh ángeles xlakata natalatamakgoy anta kʼakgapun niku xla wilacha.

Wa ángel tiku pulana tlawalh tlakg lanka xlakatsukut. Wa xapulana xKgawasa Dios, chu akxtum taskujli xTlat. Makgtayalh Dios xlakata natatlaway amakgapitsi katuwa tuku anan. Makgtayalh xlakata natlaway Chichini, Papaʼ, staku chu kinKatiyatnikan.

¿La xwanit Katiyatni? Pulana nitiku la xlatamay anta Katiyatni. Kaj xwi akgtum lanka chuchut nema skan xmakgtsamanit Katiyatni. Pero Dios xlakaskin pi kKatiyatni xlatamakgolh kristianos. Wa xlakata, tsukulh kinkakaxtlawaniyan. ¿La tlawalh?

Pulana Katiyatni xlakaskin xkgakganat. Wa xlakata Dios tlawalh Chichini xlakata xmaxkgakgenalh kKatiyatni. Kaxwililh chuna la tlan xtawilalh kakuwani chu katsisni. Alistalh tlawalh pi tiyat xtaxtucha kxkgalhni chuchut.

Pulana nituku xʼanan kKatiyatni chuna xwanit la akxilhpat unu kdibujo. Ni xʼanan xanat chu nipara laklanka kiwi nipara animales. Ni xʼanan skiti klanka chuchut. Dios lu lhuwa taskujut xʼama tlaway xlakata xatlan xlatamakgolh animales chu kristianos anta kKatiyatni.

Jeremías 10:12; Colosenses 1:15-17; Génesis 1:1-10.

Xakaskakni tiyat


Takgalhskinin

 • ¿Niku minitancha putum tuku xatlan anan? ¿Tlan nakiwaniya akgtum liʼakxilhtit nema Dios tlawanit?
 • ¿Tuku pulana tlawalh Dios?
 • ¿Tuku xlakata amakgapitsi ángeles ni malakgchanikgoy la xapulana ángel?
 • Kawanti la xwanit Katiyatni pulana (kaʼakxilhti dibujo).
 • ¿La tsukulh kaxwiliy Dios tiyat xlakata tlan xlatamakgolh kristianos chu animales?

Amakgapitsi takgalhskinin

 • Kalikgalhtawakga Jeremías 10:12.

  ¿Tuku kinkamasiyaniyan xlakata Dios putum tuku tlawanit? (Isa. 40:26; Rom. 11:33.)

 • Kalikgalhtawakga Colosenses 1:15-17.

  Akxni tlawaka putum tuku anan, ¿tuku litayalh Jesús chu xlakata uma, tuku kililakapastakatkan akxni lakapastakaw Jesús?

 • Kalikgalhtawakga Génesis 1:1-10.

  ¿La lakatsukulh Katiyatni? (Gén. 1:1.)

  ¿Tuku tlawaka xapulana kilhtamaku akxni xmalakatsukinamaka? (Gén. 1:3-5.)

  Kawanti tuku tlawaka xliʼakgtiy kilhtamaku akxni xmalakatsukinamaka. (Gén. 1:7, 8.)