LA NATLAWAYAW XTASKUJUT DIOS Agosto kata 2015

LA TLAN NAMAKTIYA