LA NATLAWAYAW XTASKUJUT DIOS Junio kata 2013

LA TLAN NAMAKTIYA