LA NATLAWAYAW XTASKUJUT DIOS Agosto kata 2012

LA TLAN NAMAKTIYA