LA NATLAWAYAW XTASKUJUT DIOS Junio kata 2012

LA TLAN NAMAKTIYA