Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Xtatayananin Jehová

totonaco

Xalaksasti likgalhtawakga

Akgatunu kilhtamaku xla tamakxtumit, kapitani niku tasiya pi tlan namaktiya xalaksasti takgalhtawakga.

 

LAKGPALIKAN LA TASIYA
Cuadrícula
Lista

Kilhtamaku 1

Kilhtamaku 2

Kilhtamaku 3