Miyuk, mini jkʼulunejuktikon ja jaw. Jaʼukto maʼ, yajni wa xkilatikon ja skʼuʼajel kiʼojtikoni mi wa slaja sbʼaj soka jasa wa xyala ja Biblia, wa xtukbʼestikon ja skʼuʼajel kiʼojtikoni.

Spetsanil ja jasa wa xkʼuʼantikoni tini naka elel bʼa Yabʼal ja Dyosi. Sok anima kʼe jpuktikon ja Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras bʼa 1950, pe bʼajtanto yuja jabʼil jaw wanxa xpaklaytikon lek ja Biblia. Sok jani wa xkatikon makunuk ja Bibliaʼik ayxa elel ja bʼa tyempo jaw. La kiltik jujuntik skʼuʼajel kiʼojtikon bʼajtanto yuj oj katikon eluk ja Traducción del Nuevo Mundo. Ila weʼna jastal wa slaja sbʼaj ja skʼuʼajel kiʼojtikoni soka jasa wa xyala Biblia.

  1. Ja jasa wa xkʼuʼantikoni: ja Dyosi mi oxeʼuk. Ja rebista el bʼa julio bʼa 1882 ja Zion’s Watch Tower (ja bʼa jtyempotiki ja bʼa español jaʼa La Atalaya) yala: «Ja maʼ wa skʼumane ja juʼuntikoni wani snaʼawe wa xkʼuʼantikon ja Jyoba, ja Jesús soka Ipali, pe mini wa xkʼuʼantikon ja yeʼnleʼi naka Dyose sok juneʼitaʼe, ma jastal wa xyalawe ja tuki, jun ita Dyos bʼa yaman yuj oxwane, pes ja it mini jachuk wa xyala ja Biblia».

    Ja jas wa xyala ja Biblia: «Jyoba ja jDyostiki, ja Jyoba kechan june» (Deuteronomio 6:4, Reina-Valera [RV], 1865). «Pero ja quentiqui, huan nix naatic que quechan june ja jDiostiqui, jaʼ ni ja Dios Tatali. Yuj ja yeni, jayuj tey spetzanil ja jas ayi. Yena ni yaa ja jvidatic ja quentic chomajquili. Soc ay quechan jun mero Ajualal, jaʼ ni ja Jesucristo.» (1 Corintios 8:6.) Ja Jesús yeʼn yala: «Ja jTati [...], mas nihuan que yuj ja queni» (Juan 14:28).

  2. Ja jasa wa xkʼuʼantikoni: ja matik malo mi wa xwaj yiʼe wokol tolabida bʼa inpierno, ma yoj kʼakʼ. Ja rebista Zion’s Watch Tower el bʼa junio bʼa 1882 ayiʼoj xetʼan ja bʼa rebista jaw soka yolomajeli «Ja stsʼakol ja mulali jani ja chameli», elel bʼa Romanos 6:23. Ja xetʼan jaw yiʼoj ja rebista wa xyala: «¡Jelni chikan sok mi wokoluk yabʼjel stojolil ja yaljelik jaw! Jelni tuk yabʼjel ja ixuk winik matik wa xyalawe ja Biblia jani ja Yabʼal ja Dyosi sok mi wa skʼuʼane ja jasa wa xyala ja yaljelik jaw, wa skʼuʼane, sok wa xyalawe jach bʼi wa sjeʼa ja Biblia, ja stsʼakol ja mulali jabʼi ajyel sakʼan tolabida bʼa inpierno, ma yoj kʼakʼ».

    Ja jas wa xyala ja Biblia: «Ja ixuk winik [alma] maʼ wa xkoʼ mulali, yeʼnani wa xchama» (Ezequiel 18:4, 20, RV, 1865). Ja kastigo sbʼaja skontraʼik ja Dyosi mi jaʼuk oj waj yiʼe wokol bʼa tolabida, pes ja Biblia ja bʼa 2 Tesalonicenses 1:9, wa xyala: «Oj ni chʼayjuc snaajelea».

  3. Ja jasa wa xkʼuʼantikoni: ja sGobyerno ja Dyosi jun mandaranum, mi jun jasunuk wa xkiʼajtik bʼa jkʼujoltik. Ja rebista Zion’s Watch Tower el bʼa diciembre bʼa 1881 wa xyala ja it sbʼaja sGobyerno ja Dyosi: «Yajni xkʼe ya mandar ja gobyerno it, wa stojolan oj chʼayjuke el snajel spetsanil ja gobyernoʼik bʼa Luʼumi».

    Ja jas wa xyala ja Biblia: «Ja bʼa skʼakʼujik ja mandaranumik jaw, ja Dyos bʼa satkʼinali oj ya kujlajuk jun gobyerno bʼa mini oj ajuk chʼayuk snajel. Ja gobyerno iti mini oj ajuk ekʼuk bʼa pilan chonabʼ. Oj swachʼtalaʼuk sok oj xchʼaysnajel spetsanil ja gobyernoʼik jaw, sok kechanta ni yeʼn oj kan kulan bʼa tolabida» (Daniel 2:44).

¿Jaʼita maʼ ja Traducción del Nuevo Mundo wa slaja sbʼaj soka skʼuʼajel yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Miyuk; ja Taʼumantiʼiki wa xkatikon makunuk tuktukil Bibliaʼik bʼa oj katikon snaʼ ja tuki ja jasa wa xkʼuʼantikoni. Meran, yajni wa xkʼapatikon jun sjejel kʼebʼubʼal bʼa Biblia, chomajkil wa xkʼapatikonyi june ja Biblia Traducción del Nuevo Mundo jachʼ mi tupubʼaluk. Pe chomajkil, wani xcha kaʼatikon sjejelik sok pilan Bibliaʼik ta aykʼa maʼ wa skʼana.