Waniʼa. Sbʼaja taʼumantiʼik bʼa Jyoba wani skʼuʼane ja Biblia «spetzanil ja yabal ja Diosi» sok wani xmakunikujtik (2 Timoteo 3:16). Ja it tini chʼikan ja Poko soka Yajkʼachil Testamento. Bʼa mi oj chiknajuk ja Poko Testamento mixa xmakuni, ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba wa xkatikon sbʼiʼiluk Juʼun jumasaʼ Tsʼijbʼunubʼal bʼa Hebreo. Jaxa bʼa Yajkʼachil Testamento wa xkatikon sbʼiʼiluk Juʼun jumasaʼ Tsʼijbʼunubʼal bʼa Griego.

¿Jas yuj ja snochumanik ja Kristo tʼilani oj yawe makunuk ja Poko Testamento?

Ja Dyosi yeʼnani skʼulan bʼa jachuk ja jekabʼanum Pablo oj stsʼijbʼuk ja it: «Jayuj spetzanil ja jas tzʼijbanubal ja najatei, tzʼijbaji ba ay jas oj nebtic ja quentiqui, jayuj jaʼ ni mero snihuanil jcʼujoltica» (Romanos 15:4). Ja yuj, wa xbʼobʼ jkʼuʼuktik lek ja Juʼun jumasaʼ Tsʼijbʼunubʼal bʼa Hebreo ayiʼojan jastik jun jel tʼilanik. Wa xtaʼatik rasonik bʼa jel xmakuni sok jastik jun ekʼeljan bʼa jel chaʼanyabʼalil.

  • Jastik jun ekʼeljan bʼa smeranil. Ja Juʼun jumasaʼ Tsʼijbʼunubʼal bʼa Hebreo wa xcholo jastal mero xchapa ja Dyos ja luʼumi sok jastal koʼye bʼa mulal ja ixuk winiki. Ja it wa skoltayotik bʼa oj kabʼtik stojolil bʼa jaktik sok jas yuj wala chamtik (Génesis 2:7, 17). Chomajkil, ja bʼa xetʼan jaw bʼa Biblia wa xcha jnaʼatik jastal ja Dyos skoltay ja ixuk winik bʼa najate bʼa ekʼ sbʼaje ja junxtatik wokolik wa x-ekʼ jbʼajtik ja keʼntiki (Santiago 5:17).

  • Rasonik jel xmakuni. Ja Juʼun jumasaʼ Tsʼijbʼunubʼal bʼa Hebreo ti chʼikan ja juʼunik bʼa Proverbios soka Eclesiastés, sok ayiʼoj jitsan lekil rasonik ja bʼa jtyempotiki. Jujuntik sjejel, wa xyala jastal oj ajyuk gusto ja jpamilyatiki (Proverbios 15:17), jastal yiljel ja aʼteli (Proverbios 10:4; Eclesiastés 4:6) sok jastal yajel el jitsan slekilal ja jsakʼaniltik ja yajni akʼix sok keremto ayotiki (Eclesiastés 11:9–12:1).

Chomajkil jelni wa xkatik el slekil spaklajel ja Ley bʼa Moisesi jastalni wa sjeʼa ja bʼa Torá, ma ja Pentateuco (ja joʼe bʼajtan juʼunik yiʼoj ja Biblia). Anima ja snochumanotik ja Jesús mixa tʼilanuk skʼuʼajel ja Ley jaw, pe ja rasonik yiʼoji oj bʼobʼ skoltayotik bʼa oj jtatik ja meran gustoʼili (Levítico 19:18; Deuteronomio 6:5-7).