Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Sjobʼjelik mas tikʼanik wa x-axi sbʼaja taʼumantiʼik bʼa Jyoba

SJOBʼJELIK MAS TIKʼANIK WA X-AXI

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba mi skʼintaye ja Navidad?

Jitsan wani snaʼawe ja Navidad mini ti jakeluk bʼa Dyos, anima jachuk wani skʼulaneʼa. Naʼa jas yuj ja Taʼumantiʼiki mini skʼulane.

SJOBʼJELIK MAS TIKʼANIK WA X-AXI

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba mi skʼintaye ja Navidad?

Jitsan wani snaʼawe ja Navidad mini ti jakeluk bʼa Dyos, anima jachuk wani skʼulaneʼa. Naʼa jas yuj ja Taʼumantiʼiki mini skʼulane.

¿Wan maʼ xtʼenwaniye ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa oj stukbʼes srelijyon ja ixuk winik?

¿Tarega maʼ wa xtʼenwaniye ja Taʼumantiʼik bʼa oj ochuke nebʼumanil ja ixuk winik? ¿Tarega maʼ wa xtʼenwaniye bʼa oj stukbʼes srelijyon ja ixuk winik?

¿Snochumane maʼ b’a Kristo ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Kʼela jas yuj tukni ja keʼntikon yuja matik wa xyalawe snochumane b’a Kristo.

Skʼuʼajelik

¿Jasa wa skʼuʼane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Nebʼa 15 skʼuʼajelik bʼa jel tʼilankujtikon.

¿Wan maʼ skʼuʼane bʼa Jesús ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Jas yuj ja meran yaʼtijumik ja Dyosi jelni tʼilan oj ajyuk yujile skʼuʼajel bʼa Jesús?

¿Wan maʼ skʼuʼane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba kechanta yeʼn yiʼoje ja relijyon smeranili?

¿Sjeʼa maʼ ja Jesús ay jitsan bʼej bʼa wa xyiʼajotik och bʼa jsakʼaniltik?

¿Wan maʼ skisawe ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja tuk relijyoniki?

Ja skisjel ja tuki jani oj ya chiknajuk ja meran snochumanik ja Kristo.

¿Jas yuj mi xyiʼaje chikʼ ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Jel wa x-abʼxi lom loʼilik sbʼaja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sok sbʼaja yijel chikʼi. Ja il oja naʼ ja smeranili.

¿Wan maʼ skʼuʼane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja Dyos skʼulan ja luʼum kechan bʼa wake kʼakʼu bʼa 24 oraʼik?

¿Wan maʼ xa naʼa ja weʼn ja jastik junuki mi kujlaji bʼa wake kʼakʼu bʼa ayiʼoj 24 oraʼik?

¿Jasa wa spensaraʼane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sbʼaja ciencia?

¿Wan maʼ slaja sbʼaj ja jas wa skʼuʼane soka jas taxel bʼa ciencia?

¿Wan maʼ skʼuʼane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja Poko Testamento?

¿Ay maʼ jun xetʼanuk ja bʼa Biblia bʼa mixa xmakuni? Kʼela jastal wa xbʼobʼ ya el slekilal ja snochumanik ja Jesús sbʼaja jastik jun ekʼeljan bʼa jel chaʼanyabʼalil soka rasonik wa xtax ja bʼa Juʼun jumasaʼ Tsʼijbʼunubʼal bʼa Hebreo.

¿Jas yuj stukbʼesneje ja taʼumantiʼik b’a Jyoba jujuntik ja skʼuʼajel yiʼoje?

Ja bʼa ja jastik wan tukbʼexeli mini jel cham oj kiltik. Bʼa jitsan ekʼele bʼa tyempo najate, ja yaʼtijumik ja Dyos tʼilani stukbʼese ja jastal wa spensarane.

¿Jas yuj mi wa xyawe makunuk ja krus ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Anima ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba snochumanotikon ja Jesús, mini wa xkatikon makunuk ja krusi sok mi wa xkatikonyi stoyjel. Kʼela jas yujil.

Ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba, ¿wan maʼ xyaweyi stoyjel ja Dyos lajan soka tuk relijyon?

¿Jastal wa xkoltani ja Biblia bʼa stajel sjakʼjel sbʼaja sjobʼjel it?

Jastik ekʼel sok jastal tsomanotikon

¿Bʼa elel ja bʼiʼilal taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Nebʼa bʼa eleljan ja jbʼiʼiltikoni.

¿Janekʼ taʼumantiʼ bʼa Jyoba ay ja bʼa luʼumkʼinali?

Kʼela jastal wa x-axi eluk ja datoʼiki bʼa oj ilxuk janekʼ ay ja bʼa kongregasyoni.

¿Machunkiluk ya kujlajuk ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Nebʼa jas yuj ja Charles Taze Russell mi yeʼn ya kujlajuk jun yajkʼachil relijyon.

¿Bʼa wa x-el ja takʼin bʼa skʼulajel ja yaʼtele ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Ja yaʼteleʼi mi xkʼot tikʼan sok wan kʼiʼel, sok mi wa skʼanawe takʼin sok mini ja diesmo. ¿Jastal wa xbʼobʼ yujile?

¿Wan maʼ stupuwe ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja diezmo?

¿Wan maʼ xtʼenjiye ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sbʼaja janekʼ oj yaʼe ja takʼini?

¿Wan maʼ syama stsʼakole ja matik olomal yujile ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Ay ma yiʼoje jun kʼole ajwalalik? ¿Machunkiluk ja olomal yujileʼi?

¿Ay maʼ yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ixuke bʼa wa xcholowe?

¿Jas cholal wa skʼulane ja ixuke taʼumantiʼe bʼa Jyoba ja bʼa xcholjel ja lekil rason bʼa yibʼanal ja luʼumi?

¿Jastal tsoman ay ja kongregasyonik sbʼaja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Nebʼa jastal wala tojitikon ja bʼa kongregasyoni.

¿Machun kʼotel ja Tsome Tojwanumi ja bʼa taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Kʼotele maʼ tejkʼanubʼale jujune ja matik teye bʼa Tsome Tojwanumi ja bʼa Taʼumantiʼiki?

¿Jasunkiluk ja Watch Tower Bible and Tract Society?

¿Jastal wa x-aʼtiji lajan soka aʼtel wa skʼulane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Jas yuj mi tolabida wa skolta sbʼaje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba yajni wa xleji smule?

Yajni wa xleji lom smule sok wa x-ajiyile sjobʼjelik, ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba wa snochowe ja rasonik bʼa Biblia sok wa xyilawe ta «tyempo bʼa ajyel chʼabʼan» ma «tyempo bʼa kʼumanel» (Eclesiastés 3:7).

Ochel Taʼumantiʼ

¿Janekʼ taʼumantiʼ bʼa Jyoba ay ja bʼa luʼumkʼinali?

Kʼela jastal wa x-axi eluk ja datoʼiki bʼa oj ilxuk janekʼ ay ja bʼa kongregasyoni.

¿Jasa oj jkʼuluk b’a oj kʼotkon jun taʼumantiʼ b’a Jyoba?

Mateo 28:19, 20. Kʼela ja oxe modo bʼa kʼotel jun taʼumantiʼ.

¿Tʼilan maʼ oj ochkon taʼumantiʼ bʼa Jyoba ta kiʼaj jun estudio bʼa Biblia soka yeʼnleʼi?

Jitsan mil ixuk winik bʼa spetsanil ja luʼumi wa xyiʼaje estudio bʼa Biblia jach kʼebʼubʼal bʼa skʼumale. ¿Tʼilan maʼ oj ochkon taʼumantiʼ bʼa Jyoba ta kiʼaj jun estudio bʼa Biblia soka yeʼnleʼi?

¿Oj maʼ bʼobʼ elkan jastal taʼumantiʼ bʼa Jyoba jun ixuk winik?

Wa xbʼobʼ yal mixa skʼana oj ajyuk jastal taʼumantiʼ bʼa Jyoba bʼa chabʼ modo.

¿Wan maʼ xyaʼawekan skʼumajel ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja matik elyetakan ja bʼa srelijyoneʼi?

Kʼela jas yuj ayni ekʼele tʼilan oj ajuk elukekan sok ay ekʼele oj koltajuke cha akumxuk ja bʼa kongregasyoni.

Xcholjel

¿Jas yuj wa x-ekʼye ekʼ bʼa naʼits naʼits ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Tima chʼikan ja it soka jas yalakan ja Jesús oj skʼuluk ja meran snochumaniki?

¿Wan maʼ xcholowe bʼa naʼits naʼits ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa oj staʼ ja sakʼanileʼi?

Naʼa ja jasa wa xkʼuʼantikon sbʼaja jastal oj jtatik ja jsakʼaniltiki.

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba wa xyulataye ja matik ayxa jun srelijyoni?

¿Jasa wa snikawotikon bʼa yulatajel ja ixuk winik matik axa jun srelijyoni?

¿Wan maʼ xtʼenwaniye ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa oj stukbʼes srelijyon ja ixuk winik?

¿Tarega maʼ wa xtʼenwaniye ja Taʼumantiʼik bʼa oj ochuke nebʼumanil ja ixuk winik? ¿Tarega maʼ wa xtʼenwaniye bʼa oj stukbʼes srelijyon ja ixuk winik?

¿Jastal wa xkʼulaxi ja sjejel bʼa Biblia wa skʼapawe ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Sjakʼjelik sbʼaja sjobʼjelik mas tikʼanik wa x-axi sbʼaja jastal wa xkʼulxi ja sjejel bʼa Biblia wa xkʼulantikoni jach kʼebʼubʼali.

¿Wan maʼ skʼulane aʼtel bʼa misionero ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Machtik jun wa skʼulane ja aʼtel kiʼojtikon bʼa misionero? ¿Jas yuj wa skʼulaneʼi? ¿Wan maʼ xyiʼaje jun chapjelal bʼa jel chapan?

¿Ay maʼ yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ixuke bʼa wa xcholowe?

¿Jas cholal wa skʼulane ja ixuke taʼumantiʼe bʼa Jyoba ja bʼa xcholjel ja lekil rason bʼa yibʼanal ja luʼumi?

Tsomjelik sok yajelyi stoyjel

¿Jas yuj mi xyawe sbʼiʼiluk iglesia ja lugar bʼa wa stsomo sbʼaje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Naʼa jas yuj wa xkatikon makunuk ja bʼiʼilal Naʼits bʼa wa Stsomo sbʼaje ja Taʼumantiʼ jumasaʼ bʼa Jyobaji.

¿Jas yuj mi wa xyawe makunuk ja krus ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Anima ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba snochumanotikon ja Jesús, mini wa xkatikon makunuk ja krusi sok mi wa xkatikonyi stoyjel. Kʼela jas yujil.

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba tuk wa xkʼulantikon ja Cena ja Kajwaltik yuja tuk relijyoniki?

Chomajkil sbʼiʼil ja cena ja kajwaltik ma yajel juljkʼujoltik ja xchamelal ja Jesús. Ja it jani ja tsomjelal mas chaʼanyabʼal wa skʼulane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Kʼela ja jas wa xyala ja Biblia sbʼaja it.

Ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba, ¿wan maʼ xyaweyi stoyjel ja Dyos lajan soka tuk relijyon?

¿Jastal wa xkoltani ja Biblia bʼa stajel sjakʼjel sbʼaja sjobʼjel it?

Jastik wa xpensaraxi sbʼaja Biblia

¿Ay maʼ yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba Biblia bʼa sbʼaj yeʼnle?

Bʼa oj kʼota naʼ lek ja jasa wa xyala ja Biblia lekni oja paklay tuktukil Bibliaʼik. Ja il oja ta oxe jasunuk bʼa oja wil lekni spaklajel ja Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.

¿Tsʼikan maʼ lek ja jasa wa xyala ja Traducción del Nuevo Mundo?

¿Jas yuj ja Traducción del Nuevo Mundo tukni yuja tuk Bibliaʼik sutubʼali?

¿Wan maʼ skʼuʼane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja Poko Testamento?

¿Ay maʼ jun xetʼanuk ja bʼa Biblia bʼa mixa xmakuni? Kʼela jastal wa xbʼobʼ ya el slekilal ja snochumanik ja Jesús sbʼaja jastik jun ekʼeljan bʼa jel chaʼanyabʼalil soka rasonik wa xtax ja bʼa Juʼun jumasaʼ Tsʼijbʼunubʼal bʼa Hebreo.

Ochel bʼa politika ma ja bʼa comoni

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba mi xchʼika sbʼaje bʼa politika?

¿Ay ama smaloʼil sbʼaja paisi yuja mi xchʼika jbʼajtikon ja bʼa politika?

¿Jas yuj mi xwajye bʼa kʼakʼanel ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Jitsan ixuk winik wa snaʼawe ja Taʼumantiʼiki mi xwajye bʼa kʼakʼanel. Naʼa jas yuj mi la wajtikoni.

¿Wan maʼ skʼulane aʼtel bʼa koltanel ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Kʼela jastal wa xkoltaytikon ja Taʼumantiʼiki yajni wa x-ekʼ sbʼaje desgrasya soka tuk ixuk winiki.

Sakʼanil bʼa june sok bʼa pamilya

¿Wan maʼ xwajye bʼa loktorik ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Jujuntik wa spensaraʼane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba mini xwajye bʼa loktor. ¿Meran maʼ ja jaw?

¿Jas yuj mi xyiʼaje chikʼ ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Jel wa x-abʼxi lom loʼilik sbʼaja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sok sbʼaja yijel chikʼi. Ja il oja naʼ ja smeranili.

¿Wan maʼ spila ma wa tsomo ja pamilyaʼik ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Bʼa jujuntik ekʼele ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba wani x-aji och smule yeʼn wa spilawe ja pamilyaʼiki. Pe, ¿meran maʼ ja jaw?

¿Jas wa spensarane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sbʼaja makbʼeni?

¿Snajel sbʼaj june kechanta maʼ lom yajel ekʼuk ja tyempo ma ay jas mas chʼikan?

¿Jasa wa spensaran ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sbʼaja skʼutsjel ja nupaneli?

¿Wan maʼ skoltaye ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja nupanumik bʼa ayiʼoje wokol? Ta jun Taʼumantiʼ wa skʼana oj skʼuts ja snupaneli, ¿tʼilan maʼ yeʼn oj yal ja ansyanoʼiki?

¿Ay maʼ yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba jun lista bʼa pelikulaʼik, kʼinik ma libroʼik bʼa mi xbʼobʼ yawe makunuk?

¿Jas rasonik tʼilan oj snoch jun snochuman Kristo yajni stsaʼa ja jasa oj skʼeli sok oj smaklayi?

Costumbreʼik sok kʼinik

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba mi skʼintaye ja Navidad?

Jitsan wani snaʼawe ja Navidad mini ti jakeluk bʼa Dyos, anima jachuk wani skʼulaneʼa. Naʼa jas yuj ja Taʼumantiʼiki mini skʼulane.

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba mi wa skʼintaye ja sakʼwelal ja Jesusi?

Bʼa jitsan ixuk winik, ja skʼintajel ja sakʼwelal ja Jesús juni kʼin bʼa snochumane Kristo. ¿Jas yuj mi skʼintaye ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba mi xkʼintaytikon yajni june wa stsʼikwi sjabʼil?

La kiltik chane rason sbʼaja skʼintajel ja kʼakʼu wa xpojki june bʼa wa sjeʼa jas yuj ja Dyos mi lek xyila.

¿Jas yuj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba tuk wa xkʼulantikon ja Cena ja Kajwaltik yuja tuk relijyoniki?

Chomajkil sbʼiʼil ja cena ja kajwaltik ma yajel juljkʼujoltik ja xchamelal ja Jesús. Ja it jani ja tsomjelal mas chaʼanyabʼal wa skʼulane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Kʼela ja jas wa xyala ja Biblia sbʼaja it.

¿Jas wa spensarane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sbʼaja jasa wa xkʼulaxi yajni ay maʼ wa xchami?

Ja jasa wa spensarane skʼulajel ja Taʼumantiʼik sbʼaja yajni ay maʼ wa xchami jani wa snochowe ja jasa skʼuʼuneje lek sbʼaja chamelchʼakeli. Anto, ¿jas rasonik wa snochowe bʼa stsajel ja jas wa skʼulane?

¿Machunkiluk ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Snochumane maʼ b’a Kristo ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Kʼela jas yuj tukni ja keʼntikon yuja matik wa xyalawe snochumane b’a Kristo.

Ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba, ¿jun maʼ relijyon bʼa kontra aye soka Katoliko?

Chabʼ jasunuk bʼa wa sjeʼa ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba tukni lek yuja tuk relijyonik matik kontra aye soka Katoliko

¿Ti maʼ jakel bʼa Estados Unidos ja srelijyon ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

Chane jasunuk bʼa wa sjeʼa sbʼaja relijyon it bʼa yibʼanal ja luʼumi.

¿Jun maʼ secta ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba?

¿Jasunkiluk jun secta? Kʼela ja jastal wa xyalawe jitsan ixuk winik sok ila ta ja Taʼumantiʼiki jun sectaʼe.