Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Jun niwan campaña bʼa spuktesel ja sitio JW.ORG

Jun niwan campaña bʼa spuktesel ja sitio JW.ORG

Ja bʼa agosto bʼa 2014, ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa yibʼanal ja luʼumi yawekanyi ja ixuk winik jun juʼun bʼa wa spuku ja sitio jw.org. Soka jaw, ja janekʼ ochye ja bʼa sitio pojxiʼel mas ja 20% ja bʼa ixawi, kol staʼ ja 65 miyon ixuk winik. Bʼa yibʼanal ja luʼumi, kol staʼ ja 10,000 ixuk winik bʼa skʼanawe jun estudio kʼebʼubʼal bʼa Biblia bʼa snaje stsʼakatal ja sitio it. Junuk 67% mas yuja ixaw ekʼi. Ja campaña it skoltay jitsan ixuk winik bʼa chikan bʼaʼa.

Skoltajel bʼa stajel ja sjakʼjelik sbʼaja sjobʼjelik mas tʼilan bʼa jsakʼaniltiki

Jun Taʼumantiʼ bʼa Canadá yayi saʼan jun ixuk sbʼiʼil Madeline bʼa jun elevador sok sjeʼayi ja tratado bʼa campaña, ¿Bʼa oj jtaʼtik ja sjakʼjel ja sjobʼjelik mas tʼilanik ja bʼa jsakʼaniltiki? Ja Madeline yala yabʼ ja jmoj-aljeltiki jabʼi ja akwale ja yeʼn ti ajyi bʼa snaj wan kʼelwanel bʼa jwera sok skʼanayi bʼa orasyon ja Dyos a-skoltay stajel ja sjakʼjel sbʼaja sjobʼjelik yiʼoji. Ja yeʼn wajtani bʼa jitsan iglesya bʼa skʼanjel jun estudio bʼa Biblia, pe mi maʼ staʼa. Pe tsaʼan, ja yeʼn kʼe spaklay ja Biblia soka taʼumantiʼik bʼa Jyoba.

Skoltajel ja matik mi snaʼawe sbʼaja Biblia

Ja bʼa Filipinas, jun jmoj-aljeltik ixuk sbʼiʼil Rowena loʼilanisok jun winik bʼa China tey tekʼan bʼa jun restaurante chono waʼelal. Ja yeʼn yayi ja tratado ja winiki sok xcholoyabʼ ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba wa skʼanawe skoltajel ja ixuk winik bʼa oj yawe el slekilal ja jas wa xyala ja Biblia.

Ja winiki yala mini bʼa jun ekʼele yilunej ja Biblia. Ja janekʼ loʼlaniyeʼi nijki bʼa oj wajuk bʼa jun niwan tsomjelal skʼulane ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Tsaʼan, ja winiki yala yabʼ ja jmoj-aljeltik wani skʼana oj snebʼ mas sbʼaja Biblia sok spensaraʼunexa yajel koʼuk ja Biblia bʼa sitio jw.org.

Skoltajel ja matik mi xyabʼye kʼinali

Jun Taʼumantiʼ mi xyabʼ kʼinal sbʼiʼil Guillermo, snaʼa sbʼaj ja Jorge, jun smoj eskwelante ajyi, soka yeʼn mi xcha yabʼ kʼinal. Ja Jorge yala yabʼ ja jmoj-aljeltiki ajkʼachto chamel ja snani soka yeʼn jel yiʼoj jitsan sjobʼjelik. Ja Guillermo yayi ja tratado bʼa campaña sok xcholoyabʼ jastal oj bʼobʼ staʼ jitsan jasunuk bʼa lenguaje bʼa señas ja bʼa jw.org. Ja Guillermo sloko bʼa awajuk bʼa jun tsomjelal bʼa Naʼits bʼa Tsomjelal. Ja yeʼn kʼoti, sok mini xchʼayunej jun tsomjelal, anima ja snaj wa xkan 60 kilometro ja man Naʼits bʼa Tsomjelali.

Skoltajel ja matik aye bʼa najtik lugarik

Jun nupanum bʼa taʼumantiʼ bʼa Groelandia yawe makunuk jitsan takʼin bʼa wajel junuk wake ora bʼa jun yal kanoga man jun lugar bʼa aye 280 ixuk winik. Ja nupanum it xcholowe yabʼ ja ixuk winiki, yaʼawekan tratadoʼik, sok sjeʼaweyi bʼa jw.org jun bideo bʼa kʼumal groenlandés. Chomajkil, stuluweyi jun estudio bʼa Biblia sok jun nupanum snaʼawe sbʼaja tiwi. Ja wego, ja yeʼnle wa xyaʼawe estudio chabʼ ekʼele ja semana jach bʼa telepono.

Chomajkil, ja aʼtel bʼa xcholjeli kʼotelxa man Nicaragua. Taʼumantiʼik bʼa Nicaragua xchapawe bʼa spukjel ekʼ ja tratado bʼa kʼumal mayangna sbʼaja ixuk winik aye bʼa yax kʼul bʼa Caribe. Yajni ayxa 20 ora aytikon ja viaje bʼa jun autobús bʼa jelxa jomel sok jel malo ja bʼeji, ja yeʼnle cha bʼejyiyeto 11 ora bʼa yoj chaʼan lokok bʼa kʼotel ja bʼa komoni. Ja tiw, ja yeʼnle kʼe spuktese ja tratado sok sjeʼawe yile bideoʼik bʼa kʼumal mayangna, jitsan jel cham yilawe sok jel skʼulane gusto ja ixuk winik bʼa komoni.

Ja Estela yayi ja tratado jun winik ekʼum bʼej bʼa jun yal komon ja bʼa yax kʼul Amazonas bʼa Brasil. Ja winiki yiʼajkan ja tratado, sok ti snoloʼa, sok sjeʼa mi jel skʼana. Yajni wajumxa ja bʼa snaji, jom ja smotor ja slancha sok ti kan timan bʼa yok jaʼ. Malan wan smajlajel bʼa oj waj koltajuk, ja winiki skʼuman ja tratado. Sok ya makunuk ja celulari, ja yeʼn och ja bʼa sitio jw.org, skʼuman jitsan artikuloʼik sok ya koʼuk jujuntik bideoʼik. Jujuntik kʼakʼu tsaʼan, ja winiki snaʼa sbʼaj ja statam ja Estela sok yala yabʼi bʼa oj yayi tsʼakatal ja xcheʼumi yuja tratado ajikanyiʼi. Soka ja yeʼn yala: «Ja artikuloʼik jkʼuman yajni kanyon timan bʼa yok jaʼi, skoltayon bʼa oj ajyukon laman malan wanon smajlajel bʼa oj waj koltajukon». Sok cha yala: «Ja yal jkeremi jel skʼulan gusto ja bideoʼik bʼa Caleb. Sok oj ochkon mas tikʼan ja bʼa sitio jw.org».