Ja 13 bʼa septiembre bʼa 2014 kʼulaxi ja graduación sbʼaja Eskwela bʼa Biblia bʼa Galaad número 137 ja bʼa lugar wa x-axi chapjelal sbʼaja taʼumantiʼik bʼa Jyoba, wa xkan bʼa Patterson (Nueva York). Ja jasa wa xkʼanxi sbʼaja eskwela it jani xchapjel ja Taʼumantiʼik bʼa ayxa yiʼoje jitsan snajel bʼa oj bʼobʼ yawe tsatsbʼuk ja skʼuʼajel ja smoj-aljeltik ja bʼa kongregasyonik sok bʼa Naʼitsik Betel bʼa oj jekjukeʼi. Ja graduacioni ti kʼulaxi bʼa Patterson sok aji ekʼuk bʼa lugarik bʼa Canadá, Estados Unidos, Jamaica sok Puerto Rico. Sok stsomo sbʼaje 12,333 ixuk winik.

Samuel Herd, june ja bʼa Tsome Tojwanum sbʼaja Taʼumantiʼik bʼa Jyoba, ja maʼ ya kʼeʼuk ja tsomjelal jaw. Ja yaljelik bʼa yajel kʼeʼuki yala sbʼaja spensar ja Dyosi masni jel chaʼan yuja jbʼajtiki (Isaías 55:8, 9). Ja yeʼn yala anima ja matik skʼulan sbʼaje graduari spilawe joʼe ixaw bʼa sbʼutʼjel bʼa spensare ja spensarik ja Jyoba, kechantani kʼotel snaʼe ja stitik ja bʼa sbʼej ja Dyosi (Job 26:14). Chomajkil yala wani xkatik el slekilal ja yajni wa xtsomo jbʼajtik bʼa stajel tiʼal ja spensar ja Dyosi sok cha jachni ja bʼa ekʼele it.

«Ja maʼ sipunej juntiro scʼujol soc ja Espíritu Santo [...] ay spasensiae» (Gálatas 5:22). Ja sloʼil ya ekʼuk ja jmoj-aljeltik John Larson, Olomal bʼa naʼits Betel bʼa Estados Unidos, sjeʼa bʼa chabʼ modoʼal bʼa jastal oj bʼobʼ jetik pasensya, ja it jani ja sat yiʼoj ja Espíritu Santo. Bʼajtan, tʼilani oj ajyuk jpasensyatik soka Jyoba yajni wan sjejelkitik sok wa skoltayotik bʼa atsatsbʼuk ja skʼuʼajel kiʼojtiki (1 Pedro 5:10). Ja Abrahán ajyi spasensya yajni wan chapjel yuja Jyoba sok yajni wan smajlajel ja styempoʼil oj ya kʼotuk ja Dyosi sbʼaja jas kʼapjiyiʼi (Hebreos 6:15).

Xchabʼil, tʼilani oj ajyukawuj pasensya bʼa weʼna. Bʼobʼta ja matik skʼulan sbʼaje graduari oj spensaraʼuke jelxani oj yaweyi yuja yiʼajta ja xchapjele ja bʼa Galaad. Ta kʼotye ja bʼa oj jekjukeʼi sok ja sbʼajtanili mi lek x-elkʼot ja jas oj skʼulukʼeʼi, bʼobʼta oj sjobʼ sbʼaje: «¿Yuj maʼ mi lek wanukon skʼulajel?». Soka jas ekʼel ja bʼa sakʼanil ja jmoj-aljeltik Larson, staʼa tiʼal sok yala yabʼ ja yeʼnleʼi ta ajyi spasensyaʼe sok kongana wane aʼtel yajni wane chapjel yuja Jyoba, ojni bʼobʼ kuchyujile ja wokoliki (Hebreos 6:11, 12).

«Aya sbʼaj chʼinil jawa kʼujolexi sok aʼajyuk sakʼan bʼa tolabida.» Anthony Morris, cha june ja bʼa Tsome Tojwanum, ti ya eluk ja sloʼil ja bʼa xchʼakulabʼil ja Salmo 22:26 bʼa xyala: «Aʼajyuk sakʼan bʼa tolabida jawa kʼujolexi». Bʼa oj koʼ jbʼajtik ja lekilal it, tʼilani chʼin oj kaʼ jbʼajtik. Ja jmoj-aljeltik Morris staʼa tiʼal bʼa kechani oj ya makunukotik ja Jyoba ta chʼin wa xkaʼa jbʼajtiki. Bʼa jpetsaniltik, anima jelxa jitsan tyempo wantik yaʼteltajel ja Dyosi, ojni bʼobʼ jchʼay jkʼujoltik ja stʼilanil oj jetik ja jmodotik jastalni Jesusi (2 Pedro 1:9).

Ja Biblia wa staʼa tiʼal bʼa matik yaʼa sbʼaje chʼinil sok bʼa matik jel niwan yaʼa sbʼaje. Jun sjejel, ja Herodes Agripa jel niwan yaʼa sbʼaj sok ja yuj jelni skʼulan gusto ja toyjelal ajiyi yuja ixuk winiki bʼa kechantani yeʼn wa sbʼajin ja Dyosi. Yuja it, ja yanjel ja syajbʼes sok chʼak loʼjuk yuja yaljaʼiki (Hechos 12:21-23). Pe jaxa Pedro, yajni toji yuja Jesús yuja jata wa spensaran «ja jastal ja spensar ja cristiano» sok «mi jauc ja cosa sbaj Diosi», lajansok lekni yabʼa sok mi tajki (Mateo 16:21-23). Chʼin yaʼa sbʼaj sok skisa ja yajni tojiʼi. ¡Juni lekil sjejel sbʼaja keʼntiki! (1 Pedro 5:5.)

Jujuntik ja matik skʼulan sbʼaje graduari ti oj aʼtijuke bʼa naʼitsik Betel yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Ja jmoj-aljeltik Morris yala yabʼye, ta mi xyaʼa sbʼaje chʼinili, mini oj ajyuke gusto ja bʼa Beteli. Pe bʼobʼta wokolni oj jnatik mini jel xkaʼa jbʼajtik chʼinil ja jastal wa xpensaraʼantiki. Bʼa xchol ja it, ja jmoj-aljeltiki xcholo bʼa ayxa jitsan jabʼil jun jmoj-aljeltik ansyano ajiyi rason yuja jel niwan xyaʼa sbʼaji, ja ansyano stsʼijbʼanyi jachuk ja Beteli: «Mini ay pilan winik ja bʼa luʼumkʼinali bʼa mas chʼin wa xyaʼa sbʼaj yuja keʼni». Ja jmoj-aljeltik Morris yayi rason ja matik skʼulan sbʼaje graduari ayawe elkan ja modoʼal jastal ja it. Snajel ja Jyoba soka Jesús masni chaʼan ja xchole yuja yeʼnleʼi, ja jaw oj koltajuke bʼa oj ya sbʼaje chʼinil sok mi oj ya sbʼaje niwanil soka cholal yiʼojeʼi.

«Ja yeʼn mi bʼisubʼalukta wa xyaʼa ja ‹Santo Espíritu›» (Juan 3:34). Ja chapwanum ja bʼa eskwela jaw, Michael Burnett, yala yabʼ ja matik skʼulan sbʼaje graduari ojni koltajuke yuja yip ja Dyosi ja bʼa wokolik xjak sbʼajeʼi sok ja yajni x-ajyi sdudaʼeʼi. Ja Bezalel jani koltaji yuja yip ja Dyosi bʼa oj bʼobʼyuj skʼulajel ja yaʼtel yajni wan kʼeʼel ja tabernáculo (Éxodo 35:30-35). Koltaji bʼa snajel mas soka yaʼtel wa skʼulani sok cha chapji bʼa oj sjeyi ja tuki. Jachni wa xcha bʼobʼ koltajuke ja matik skʼulan sbʼaje graduari, pe mas ta snochowe ja jastalni wa sjeʼa ja Biblia, jastalni jejiyile ja bʼa xchapjeleʼi.

Ja bʼa styempo ja Bezalel, ja ixuke cha ajyini jun xchole jel chaʼanyabʼalil ja bʼa stojbʼesel ja tabernáculo (Éxodo 35:25, 26). Junxtani soka it, ja jmoj-aljeltike ixuke skʼulan sbʼaje graduari sjeʼuneje wani skoltaye statameʼi bʼa spetsanil. Ja jmoj-aljeltik Burnett xchʼakakan jachuk ja sloʼili: «Kolta bʼajex soka jas waxa naʼawexi sok jun modoʼal bʼa chʼin sok kʼuʼabʼal. Ta akʼulanex, ja Jyoba ojni yawilex jitsan lek ja yipi».

«¿Oj maʼ chanan jmok?» Mark Noumair, koltanum sbʼaja maʼ wa skʼela ja sjejeli (Comité de Enseñanza), staʼa tiʼal ja ekʼele yaʼakan ja mandaranum David aʼijuk och bʼa Jerusalén ja kopre bʼa trato (2 Samuel 6:12-14). Yajni ja kopre ochum kʼot ja bʼa chonabʼi, ja mandaranum yaʼaj sbʼaj chʼinil yajni chani bʼa stsʼeʼel ‹ja smosoʼik ixuke ja yaʼtijumiki› (2 Samuel 6:20-22). Bʼobʼta mini tʼun chʼay skʼujole ja kʼakʼu jaw ja ixukeʼi. Anto, ja jmoj-aljeltik Noumair yala yabʼ achanuke soka mosoʼik ixukeʼi. Sok sjobʼo: «¿Oj maʼ najuka bʼajex yuja oja koltayex ja matik mito ayuk jun xcholeʼi? [...] ¿Oj maʼ awil-ex chaʼanyabʼalil ja tuki yuja slekil modo yiʼojeʼi?».

Ta ja matik skʼulan sbʼaje graduari wa sjeʼawe ja tikʼe yajtanel jaw, jani wane snochjel ja Jyoba (Salmo 113:6, 7). Anima jujuntik ja bʼa oj wajukeʼi oj staʼe bʼa jel niwan xyaʼa sbʼaje, mokni yawekan ja jaw ajomjuke. ¿Jastal oj bʼobʼyujile? Ja jmoj-aljeltiki yala: «Ja it ojni bʼobʼuka wujilex ta mixa pensaranex jel tʼilanukex ja weʼnlexi». Sok cha yala: «Ilawik ja xchejik ja Jyoba jastalni oj skʼuluk ja lek yeʼnuki».

«La jcholtik chikan bʼaʼa ja yajni wa xbʼobʼi.» William Samuelson, olomal bʼa wa skʼela ja Eskwelaʼik bʼa Biblia wa xkʼulaxi bʼa Patterson, staʼa tiʼal ja sjejel sbʼaja jekuman Pablo, bʼa mi xya ekʼ lom ja yajni ay maʼ wa xbʼobʼ xchol yabʼi (Hechos 17:17). Tsaʼan, ya ekʼuk jitsan ja matik skʼulan sbʼaje graduari bʼa a-sjeʼe ja jasa ekʼyujile ja bʼa xcholjeli ja yajni wane yijel ja xchapjeleʼi. Jun sjejel, jun nupanum staʼawe loʼil jun aʼtijum bʼa jun merkado. Smajlaye akan jotan tʼun soka yaʼteli sok sjeʼaweyi ja bideo ¿Jas yuj tʼilan spaklajel ja Biblia? Anto yalawe yabʼ aʼochuk ja bʼa jsitiotik bʼa Internet, jw.org, bʼa oj staʼ mas sbʼaja it ja bʼa skʼumal sbʼiʼil lao. Tsaʼan, ja nupanumi kumxiye yulatajel ja ixuki bʼa oj snoch-eyi sjejel sbʼaja Biblia.

«Moka wawexkan ja xcholjel sbʼaja sGobyerno ja Dyosi.» William Nonkes, wa x-aʼtiji ja bʼa tsome maʼ wa skʼela ja xcholjel wa xtaxye bʼa Betel bʼa Estados Unidos, skʼulan entrebistar chane ja matik skʼulan sbʼaje graduari. Ja jmoj-aljeltike it snochunejexani ja jas wa xyala ja Isaías 6:8 sok yaʼunej sbʼaje bʼa koltanel ja bʼa xcholjeli, pe ja eskwela koltajiye bʼa oj skʼuluke mas. Ja jmoj-aljeltik Snolia Maseko yala ja yeʼn koltaji yuja eskwela it bʼa snajel jastik jun tʼilan oj tojbʼuk skʼulajel, pe mas ja bʼa jastal yajel makunuk ja styempo, anima yatayi snajtil kʼakʼu ja xcholjeli. Yala: «Stsʼakatal ja eskwela it wani xbʼobʼ jkʼuluk mas yuja jastal wa xpensaraʼan ajyi». Ja jmoj-aljeltik Dennis Nielsen yala ja Sofonías 3:17 koltaji bʼa mok el sgana ja bʼa xcholjeli. Yala: «Ta jun kʼakʼu mi lek xwajkuj ja bʼa xcholjeli, tʼilani oj ka juljkʼujol ja Jyoba jelni gusto wa x-ajyi yujni wa xjeʼayi ja syajal jkʼujoli, ja yuj tʼilani oj ajyukon gusto ja keʼn.»

«Qʼuelahuil ja yalchan jumasa» (Mateo 6:26). Ja mero yechalil ja loʼilik ja bʼa programa it yeʼn ya ekʼuk ja Stephen Lett, june ja bʼa Tsome Tojwanum. Yajel makunuk ja rason yaʼakan ja Jesús bʼa skʼeljel ja yalchan jumasaʼ, ja jmoj-aljeltiki sjeʼa tuktukil modoʼik bʼa wa xbʼobʼ jnebʼtik (Job 12:7).

Jastalni ja Jyoba wa xyayi swaʼel ja yalchani, ja yeʼn ojni cha yakitik ja jasa tʼilan wa xmakunikujtiki. Ja keʼntiki tini ayotik ja bʼa snaj ja Dyosi, sok ja Biblia wa xyala ja yeʼn ojni yayi ja snesesida ja smoj-alijel jumasaʼ (1 Timoteo 3:15; 5:8). Meran, ja keʼntiki tʼilani ay jas oj cha jkʼuluktik. Ja yalchan jumasaʼ yeʼnleni wa sleʼa ja swaʼele wa x-ajiyile yuja Dyosi. Junxtani soka it, ja keʼntiki tʼilani oj jleʼtik bʼajtan ja «smandar ja Diosi» bʼa oj ya koʼ jlekilaltik (Mateo 6:33).

Ja jmoj-aljeltik Lett cha yala bʼa jitsan ekʼele ja yalchani wa x-okʼye bʼa wa xyaʼawe rason yajni wa xyabʼye ay jas oj ekʼ bʼa xiwela sbʼaj. Junxtani soka it, ja keʼntiki tʼilani oj jkoltaytik ja jmoj-aljeltik maʼ xiwela sbʼaj oj sleʼ «ja smuli» bʼa yaljel yabʼ ja jasa wa xyiʼajan ta skʼulani (Gálatas 6:1). Chomajkil, soka xcholjel wa xkʼulantiki, wa xkalatik yabʼ ja ixuk winik ja «niwan k’ak’u b’a Jyoba» jel wego wan mojxeljan (Sofonías 1:14). Sok yala jastalni ja yalchan wa xwajye bʼa tuktukil paisi wani xbʼobʼ jujpuke sok skʼutsjel chaʼanik witsik, soka skoltanel ja Jyoba, ja keʼntiki wani xcha bʼobʼ kuchkujtik ja wokolik bʼa lajansok mi oj kuchkujtik (Mateo 17:20).

Xchʼakulabʼil. Yajni chʼak ajuk ja sdiploma ja matik skʼulan sbʼaje graduari, june bʼa yeʼnle skʼuman jun juʼun bʼa yajel tsʼakatal bʼa yibʼanale. Ja yaljelik bʼa xchʼakulabʼil ja sloʼil ja jmoj-aljeltik Herd, yala ja snoljel ja spensar ja Dyos bʼa jkʼujoltiki jach jastal stsʼapjelyi klabo ja bʼa teʼ bʼa sbʼej ja treni. Wa skʼana oja makʼ jitsan ekʼele ja klabo bʼa oj kanlek tsats ja sbʼejyubʼ ja treni. Junxtani soka it, ja matik skʼulan sbʼaje graduari tʼilani mok yaʼekan spensarajel sbʼaja jastik snebʼawe ja bʼa Galaad. Ja jmoj-aljeltik Herd yala: «Pilawik styempoʼil bʼa oja tsʼunex lek man bʼa wa kʼujolex ja sjejelik it». Anto, cha yala: «Ta waxa pensaranex jastal ja Jyoba, jelni oj koltananik bʼa sparte ja Dyosi».