Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Jitsan ixuk winik wa xyulataye ja Naʼits Betel bʼa Centroamérica

Jitsan ixuk winik wa xyulataye ja Naʼits Betel bʼa Centroamérica

Ja bʼa 2015, junuk 175,000 ixuk winik yulataye ja Naʼits Betel yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa Centroamérica, wa xkan bʼa México. Ja it wa xkʼan kaltik junuk 670 ulatanum ja bʼa kʼakʼuʼiki (lunes man viernes). Jitsan bʼa yeʼnle smajawe autobús bʼa oj wajuke jun nole sok bʼejyel jitsan oraʼik soka autobús. Jujuntik xchapawe ixawik bʼajtanto bʼa oj yulataye.

«Wa xkʼana oj wajkon bʼa Betel»

Jujuntik ja matik yulataye ja Betel, jelni jas skʼulane bʼa oj bʼobʼ wajuke. Jun sjejel jaʼ sbʼaj jun kongregasyon wa xtax bʼa Veracruz ja bʼa slujmalil México, jitsan bʼa yeʼnle mey stakʼine bʼa oj wajuke 550 kilómetro soka autobús. Ja yuj spensare jas oj skʼuluke sok yawe sbʼiʼiluk «wa xkʼana oj wajkon bʼa Betel». Stsomo sbʼaje bʼa kʼoleʼik bʼa xchapjel waʼel bʼa naʼits sok xchonjel. Cha xchonowe boteyaʼik bʼa plastiko. Bʼa oxe ixaw staʼawe ja takʼin bʼa oj bʼobʼ wajuke.

¿Snaʼawe maʼ malaya yuja jasa skʼulane? Miniʼa. Jun sjejel, ja kerem sbʼiʼil Lucio ja bʼa kongregasyon jaw stsʼijbʼan: «Ja yulatajel ja Betel snikawon bʼa oj ajyukuj jun jkʼelsat sok bʼa oj kaʼteltay mas ja Dyos. Jaxa wego, masxa wanon koltanel ja bʼa kongregasyon». Jaxa Elizabeth, bʼa ayiʼoj 18 jabʼil, yala: «Ja bʼa Betel kila ja meran yajtanel wa xchiktes ja meran yaʼtijumik Dyos. Ja jaw snikawon bʼa oj kayi mas ja Jyoba sok ochel choluman bʼa tyempo tsʼikan».

Jitsan ulatanum bʼa junta kʼakʼu

Ayni kʼakʼuʼik bʼa jitsan wa xyulataye ja Betel. Ja matik wa xyiʼaje ekʼ ja ulatanumik wa kʼotyeʼi wani skʼujolane bʼa oj sjeʼeyi lek ja smodoʼe. «Yiljel jitsan ulatanumik wa stsatsankʼujolanon, xchi ja Lizzy, wa xkʼi ja skʼuʼajeli kiʼoj yajni wa xkila janekʼto chaʼanyabʼalil wa xyilawe soka jas wa skʼulane bʼa oj bʼobʼ yulataye ja Betel».

Bʼa oj bʼobʼ yulataye ja Betel ja jitsan matik wa xkʼotyeʼi, ja matik wa x-aʼtijiye bʼa tuk opisinaʼik wani xcha koltaniye bʼa oj yiʼe ekʼ ja ulatanumiki. Anima ja it wa xyiʼajan mas aʼtel, pe jelni sgustoʼe yijel ekʼ ja matik wa xkʼotyeʼi. Ja Juan yala: «Jelni gusto wala ajyiyon yiljel ja sniʼ sate sok yabʼjel janekʼto wa xyaʼawe tsʼakatal. Jelni wa xya gustoʼaxukon».

«Ja yal untik jel sgustoʼe»

Ja yal untik masto chʼineʼi jelni cha sgustoʼe yulatajel ja Betel. Ja Noriko, wa x-aʼtiji bʼa opisina bʼa computación, yala: «Wa xjobʼoyi ja yal untik ta wa skʼana oj aʼtijuke bʼa Betel, sok spetsanile wa xyalawe: ‹Wan›». June ja jasa jel wa skʼulane gusto jaʼa bʼa wa xtax ja potoʼik bʼa Caleb, bʼa wa xbʼobʼ yawe eluk potoʼik soka niwan dibujoʼik bʼa Caleb soka Sofía. Ja dibujoʼik wa xnijki ja bʼa lame bideoʼik Amigoʼan ja Jyoba, ja Noriko wa xyala: «Ja yal untiki jel wa skʼulane gusto».

Jitsan yal untik jel chaʼanyabʼalil xyilawe ja aʼtel wa xkʼulaxi ja bʼa Betel. Jun sjejel, jun kerem bʼa México sbʼiʼil Henry och snol takʼin bʼa jun yeʼtal bʼa ti oj yakan ja yajni xwaj ja bʼa Betel. Cha stsʼijbʼan jun yal juʼun bʼa wa xyala: «Aʼa paborex, aʼawik makunuk ja takʼin it bʼa skʼulajel mas libroʼik sok rebistaʼik. Tsʼakatalex yuja aʼtel wanex skʼulajel bʼa Jyoba».

Wa xcha jlokowatikon ja weʼn

Ja opisinaʼik soka imprentaʼik yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa yibʼanal ja luʼumi wa xbʼobʼa wulatay jach kʼebʼubʼal. Wa xlokowatikon kax ulatay junuk ja Naʼits Betel kiʼojtikoni. Jelni oja kʼul gusto. Bʼa oja naʼ sbʼaja it, kaʼax bʼa SBʼAJA KEʼNTIKONI > OPISINAʼIK SOK YULATAJEL.