Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

SJEJELIK BʼA BIDEO

Skʼeʼulabʼil sbʼaja libroʼik bʼa Biblia

Ja yal komik bideoʼik it ayiʼojan datoʼik jel xmakuni soka jastik wa staʼa tiʼal ja libroʼik bʼa Biblia.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Esdras

Ja Jyoba ya kʼotuk ja jas yala bʼa yajel el libre ja xchonabʼ ja bʼa Babilonia sok yaʼteltajel ja Jyoba bʼa Jerusalén.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Nehemías

Ja libro bʼa Nehemías wa xcholo jastik junuk jel chaʼanyabʼalil bʼa spetsanil ja yaʼtijumik Dyos ja bʼa jtyempotiki.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Ester

Ja jastik jun chʼak ekʼuk ja bʼa skʼakʼu ja Ester oj ya tsatsbʼuk ja skʼuʼajel awiʼoj sbʼaja Jyoba bʼa wa xbʼobʼ ya el libre ja xchonabʼ ja bʼa wokolik ja bʼa jtyempotiki.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Job

Spetsanil ja matik wa syajtaye ja Jyoba ojni kʼulajuke probar. Ja jasa ekʼ sbʼaja Job wa sjeʼakitik ojni bʼobʼ ajyukotik toj sok skoltajel ja derecho yiʼoj ja Dyosi bʼa yajel mandar.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Salmos

Ja Salmos wa skoltay ja derecho yiʼoj ja Jyoba bʼa yajel mandar, wa skoltay sok wa stsatsankʼujolan ja matik wa syajtaye ja Jyoba, sok wa sjeʼa jastal oj tukbʼuk ja luʼumkʼinali stsʼakatal ja sMandaranumi.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Proverbios

Ja libro bʼa Proverbios wa xya tojelal bʼa tʼusan mi spetsaniluk sbʼaja wa sakʼanili, jastal ja bʼa negosyoʼik soka jastik junuk bʼa pamilya.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Eclesiastés

Ja mandaranum Salomón wa sjeʼa ja jastik meran wa xmakuni ja bʼa sakʼanili sok wa xcha sjeʼa ja jastik jun mi wa slaja sbʼaj soka sbiboʼil ja Dyosi.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja El Cantar de los Cantares

Ja kʼanwanel yiʼoj ja akʼix sulamita sbʼaja kerem talnacheji wa xnaxi sbʼaj jastal ja ‹snililel kʼakʼ bʼa Jah›. ¿Jas yuj?

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Isaías

Ja Isaías jun libro bʼa ojni kʼot smeranil ja jasa yalaxajan oj ekʼuki, sok ojni bʼobʼ ya tsatsbʼuk ja sjipjel jkʼujoltik bʼa Jyoba sbʼaja wani xya kʼotuk ja jastik wa skʼapa sok ja jDyostik bʼa koltanum.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Jeremías

Ja Jeremías ajyi toj soka cholal ajiyiʼi ama ekʼ sbʼaj wokolik. Kʼela jastal soka lekil sjejeli wa skoltayotik ja kʼentik ja wego.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Lamentaciones

Ja Jeremías yeʼn stsʼijbʼan ja libro bʼa Lamentaciones. Ja tiw wa staʼa tiʼal sbʼaja tristeʼil yuja chʼak ja Jerusalén sok wa sjeʼa yajni june wa snaʼa malaya wa xbʼobʼ ajuk perdon yuja Dyosi.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Ezequiel

Ama chikan jas wokol stʼaspun, ja Ezequiel skʼulan ja xchol ajiyi yuja Dyos bʼa jun modoʼal chʼin sok bʼa mi oj xiwuk. Ja sjejel bʼa Ezequiel jel skoltayotik ja wego.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Daniel

Chikan jas ekʼi, ja Daniel soka smojiki ajyiye toj soka Jyoba. Ja jasa skʼulane ja yeʼnleʼi soka jastal kʼot smeranil ja jasa alxikan bʼajtanto wa xkatik el slekilal ja wego, ja bʼa xchʼakulabʼil ja tyempo.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Oseas

Ja jasa alxikan bʼajtan ja bʼa Oseas ayiʼojan sjejelik jel tʼilanik ja bʼa keʼntik sbʼaja syajulal skʼujol wa sjeʼayi ja Jyoba ja mulanumik wa sutxi skʼujoli sok ja tikʼe toyjelal wa skʼana.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Joel

Ja aluman Joel yalaxa bʼajtan sbʼaja skʼakʼu ja Jyoba bʼa jel wa xyaʼa xiweli sok cha yala ja jasa jel tʼilan bʼa oj kankotik sakʼan. Ja jastik yalaxakani jelni ay stʼilanilkujtik ja bʼa jtyempotiki.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Amós

Ja Jyoba ya makunuk ja winik it bʼa jel chʼin yaʼa sbʼaj bʼa skʼulajel jun aʼtel jel tʼilan. ¿Jasa sjejelik jel tʼilanik wa xnebʼatik sbʼaja Amós?

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Abdías

Ja libro mas kom ja bʼa juʼunik bʼa hebreo. Ja jas yalaxakani wa xyaʼa smajlajel sok wa skʼapa oj xchiktes ja Jyoba kechantani yeʼn ayiʼoj derecho bʼa yajel mandar.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Jonás

Ja alumani skisa ja tojelali, skʼulan ja cholal ajiyiʼi sok snebʼa jun jasunuk jel tʼilan sbʼaja yajtanel mey stikʼanil soka syajulal skʼujol ja Dyos. Ja jasa ekʼ sbʼaji kʼot man skʼujol.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Miqueas

Ja jasa alxikan bʼajtanto ja bʼa libro it bʼa yeʼn ya ekʼuk ja Dyosi wa xya tsatsbʼuk ja sjipjel jkʼujoltik kiʼojtik bʼa spetsanil ja jasa wa skʼanakitik ja Jyoba lekni sok mi xjelxi.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Nahúm

Ja jasa yalaxakan bʼajtan ja Nahúm wa xya tsatsbʼuk ja sjipjel jkʼujoltik kiʼojtik bʼa wa xya kʼotuk ja jas wa xyala ja Jyoba, wa xyaʼa kulan skʼujol ja matik wa skʼanawe ajyel laman sok stajel ja sakʼanil oj yijan ja sGobyerno.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Habacuc

Wani xbʼobʼ jkʼuʼuktik lek ja Jyoba wa snaʼa ja tyempo mas lek oj skoltay ja xchonabʼi sok jas modo mas lek oj skʼuluk.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Sofonías

¿Jas yuj mini lekuk ja oj jpensaraʼuktik mi oj eljul ja kʼakʼu bʼa yajelyi kwenta ja Jyoba?

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Ageo

Ja jasa yalaxakan bʼajtan ja libro it wa sjeʼa ja stʼilanil yajel bʼajtan bʼej ja stoyjel ja Dyosi.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Zacarías

Ajyi jitsan nakʼsatalik sok jastik alxikan bʼajtanto bʼa aji tsatsbʼuk ja yaʼtijumik Dyos bʼa najate. Ja jastik jaw bʼa alxikan bʼajtanto wa xcha ya jkʼuʼuktik lek ja bʼa jtyempotiki wani xcha yakitik ja skoltanel ja Dyosi.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Malaquías

Ja libro it bʼa yalakan jastik junuk bʼajtanto yuj oj ekʼuki wa xya chiknajuk lek ja srasonik ja Jyoba mini xtukbʼi, sok yeʼnani ja maʼ jel snaʼa yajulal sok ay syajal skʼujoli.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Mateo

Aʼeluk slekilal snebʼjel jujuntik datoʼik jel tʼilan sbʼaja libro bʼa Mateo, ja sbʼajtanil ja bʼa chane Evangelio.

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Marcos

Ja libro b’a Marcos jani ja libro mas kom yuja tuk Evangelio’iki, sok jelni cha’anyab’al b’a wa xcholo ja ya’tel sk’ulan ja Jesús ja b’a oxe jab’il sok snalani.

Bʼa oj anaʼ mas

LIBROʼIK SOK POYETOʼIK

Ja Bibliʼa: ¿jas rason yiʼojani?

¿Jasa rason yiʼojan ja Biblia?