Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 JA BIBLIA STUKBʼES JA SAKʼANILE

¡Ja keʼn mi xkʼana oj chamkon!

¡Ja keʼn mi xkʼana oj chamkon!
  • JA JABʼIL POJKI: 1964

  • PAÍS BʼA POJKI: INGLATERRA

  • JA SAKʼANIL: JUN NANAL AKʼIXTO BʼA SJOMO EL JA SAKʼANILI

JA JSAKʼANIL AJYI

Ti pojkiyon bʼa Paddington, bʼa Londres (Inglaterra), jun lugar jel ja swinkili. Ti ajyiyon soka jnani soka oxe jwatsi. Ja jtati mini xtejkʼaji jmoktikon yuja jel xyuʼaji.

Ja yajni chʼinonto, ja jnani sjeʼaki yajelyi orasyon ja bʼa akwali. Ay kiʼoj jun jchʼin Biblia bʼa kechanta yiʼojan ja Salmoʼik sok stojbʼes skʼijnal bʼa oj bʼobʼ jtsʼebʼantay. Jun ekʼele jkʼuman jun yaljel bʼa jun libro bʼa mi kaʼakan spensarajel: «Oj kʼot jun kʼakʼu mixa oj ajyuk jun pilan kʼakʼu». Ja yaljelik jaw mixa xya och jwayel spensarajel sbʼaja tyempo jakumi. Wa xkala jbʼaj: «Mini jaʼukta it ja sakʼanili. ¿Jas yuj teyon ja ili?». ¡Ja keʼn mi xkʼana oj chamkon!

Jel och spayawon ja kʼintaneli. Ja yuj jleʼa modo ochel loʼil soka chamwiniki sok wajtikon bʼa kampusantoʼik soka jmojik bʼa eskwela. Cha wani stsomo jbʼajtikon soka yeʼnle bʼa yiljel pelikulaʼik bʼa jel xiwela sbʼaj. Wa xkalatikon ama wa xya lasasuk ja jchikʼeltikoni, pe cha jelni xyaʼa gustoʼil.

Yajni kechanto 10 jabʼil kiʼoj, mixani lek wajumuk ja jsakʼanili. Kʼe kabʼ may, sok wegoxta kʼajyiyon yabʼjel. Tsaʼan, kʼe xa kabʼ marihuana. Kechanto 11 kiʼoj yajni kʼe kuʼ ja trago. Anima mi staʼa jkʼujol ja yajbʼali, pe jelni xkʼulan gusto jawa xya yakbʼukoni. Jel staʼa jkʼujol ja kʼini sok jel xkʼulan gusto ja chaneli. Sok wani la wajyon bʼa kʼinik sok lugarik bʼa ay chanel sok yujel. Wala elyon nakʼul ja bʼa akwali sok nakʼul wala kumxiyon ja bʼa sajto sakbʼeli. Jelni yajtik ayon sok mi la wajyon ja bʼa eskwela. Sok ta wajyonkʼa, wa xkuʼaj ja bʼa eskwela.

Mini lek kʼulajiyon kalipikar ja bʼa tsaʼanxta jabʼil bʼa keskwela. Yuja jnani mi snaʼa jastal wala taxyon, jelni och stristeʼil sok jel tajki jmok. Kʼetikon kʼumal, sok masan elyon ja bʼa naʼitsi. Ti ajyiyon sok jun tyempo ja jmakbʼeni, ja Tony. Ja yeʼn kʼotel jun elkʼanum, wa xchono droga sok naʼubʼal sbʼaj jel malo juntiro. Sok tixta tukbʼiyon satkʼinal, yajni kechanto kiʼoj 16 jabʼil, ajyi jun yal jkeremtikon.

 JA BIBLIA STUKBʼES JA JSAKʼANILI

Ti jnaʼa sbʼaje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba yajni teyon bʼa jun snajtsil nanalik bʼa akʼixeto sok ay yale. Ja matik ay yaʼtel ja bʼa lugari ti yaʼawone tiw. Chawane ixuk Taʼumantiʼ tolabida wa xkʼot yulataye ja tuk nanaliki. Jun kʼakʼu och jmojtaye ja bʼa sloʼile bʼa sjejelyile ja mini stojolil ayuke ja Taʼumantiʼiki. Pe ja yeʼnleʼi sjakʼaweki soka Biblia yibʼanal ja sjobʼjelik kiʼoji jach laman sok pasilxta. Jel jkʼulan gusto yuja jel lek skʼujole sok jel xkiswaniye. Ja yuj jkʼana spaklajel ja Biblia soka yeʼnle.

Wegoxta ay jas jnebʼa ja bʼa Biblia bʼa stukbʼes ja jsakʼanili. Man yal jchʼinil jel la xiwyon ja oj chamkoni. Pe jnebʼa ja jas yala ja Jesús sbʼaja sakʼwelali (Juan 5:28, 29). Cha jnebʼa bʼa wani xyaʼawon sat ja Dyosi (1 Pedro 5:7). Ja yaljelik bʼa Jeremías 29:11 kʼot man jkʼujol. Ja tiw wa xyala: «‹Yujni ja keʼn wa xnaʼa lek ja jas wanon spensarajel sbʼaja weʼnlexi›, jachʼ wa xyala ja Jyoba, ‹pensarik bʼa laman sok mi bʼa wokolik, bʼa oj kawilex jun lekil smajlajel ja bʼa tyempo jakumi›». Kʼe jkʼuʼuk bʼa ojni bʼobʼ ajyukon sakʼan tolabida ja bʼa Kʼachinubʼ bʼa Luʼum (Salmo 37:29).

Ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba jelni syajtayone. Ja sbʼajtanil ekʼele wajyon june ja bʼa stsomjele, jelni xlikiki kila sok jel tsamal. Jel lek skʼujole spetsanile (Juan 13:34, 35). ¡Mini tʼun oj slaj ja jastal iljiyon ja bʼa iglesya! Ja Taʼumantiʼiki lekni yilawone ama jel jomel ja jsakʼanili. Spilaweki tyempo, stalnayone, smaklayone sok skoltayone. Och kabʼ tixa ayon bʼa jun meran niwan pamilya.

Yajni och jpaklay ja Biblia, kabʼ stojolil tʼilani oj jtukbʼes ja jsakʼanili bʼa skʼulajel ja jastal wa skʼana ja Dyos bʼa ajyel toj. Jelni wokol kaʼakan ja yabʼjel mayi. Chomajkil, kaʼa jbʼaj kwenta ay tikʼe kʼinik bʼa wa xya kʼankʼunuk oj kabʼ marihuana, ja yuj pilanxa kʼinik kʼe jmaklay. Kaʼakan wajel ja bʼa kʼiniki sok ja bʼa lugarik ay chanel sok yujel, bʼa wani xkabʼ ojni kuʼ trago ta wajyoni. Sok jleʼa yajkʼachil kamigoʼik, bʼa wani skoltayone ja bʼa yajkʼachil tikʼe jsakʼanili (Proverbios 13:20).

Snajtil ja tyempo jaw, ja Tony cha och spaklay ja Biblia soka taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Yajni jakʼjiyi soka Biblia ja sjobʼjelik yiʼoji, ochni skʼuʼuk lek ja jas wan snebʼjeli jani ja smeranili. Jelni jastik stukbʼes ja bʼa sakʼanili: yaʼakan ja yamigoʼik jel maloʼe, ja elkʼanel sok ja yabʼjel marihuana. Sok bʼa yajelto gustoʼaxuk mas ja Jyoba, nupanitikon ja bʼa jabʼil 1982. Wani xkʼanatikon ajyel sakʼan jastal wa skʼana ja Biblia sok akʼi jmoktikon ja yal jkeremtikoni.

«Mixa xtekʼa wayel spensarajel sbʼaja tyempo jakum ma sbʼaja chamelchʼakel»

Wani xjul jkʼujol bʼa wa xleʼa ja bʼa rebistaʼik Ja Juʼun Cholumani sok bʼa ¡Despertad! * bʼa ixuk winike lajxelyujile stukbʼesel ja sakʼanile bʼa jachni wa xkʼana ja keʼn. Ja lekil sjejel bʼa yeʼnle jelni stsatsankʼujolanon; yaki kip bʼa mok eluk jgana. Tolabida jkʼanayi ja Jyoba bʼa mok eluk sgana jmok. Ja bʼa julio bʼa 1982, ja Tony soka keʼn kiʼajtikon jaʼ sok ochtikon jastal taʼumantiʼ bʼa Jyoba.

JASTIK SLEKILAL KILUNEJ

Kʼotel kamigoʼuk ja Jyoba skoltay ja jsakʼanili. Ja Tony soka keʼn kilunejtikon jastal skoltunejotikon ja bʼa ekʼeleʼik jel wokoli. Jnebʼunejtikon sjipjel jkʼujoltikon bʼa Jyoba yajni wan ekʼel jbʼajtikon wokol sok tolabida kilunej jastal skoltunej sok stalnunej ja jpamilya (Salmo 55:22).

Jelni yaʼunejki gustoʼil skoltajel ja jkeremi soka kakʼixi bʼa snajel sbʼaj ja Jyoba. Cha jelni xya gustoʼaxukon yiljel ja kijiki wanexta snajel sbʼaj mas ja Dyosi.

Mixa xtekʼa wayel spensarajel sbʼaja tyempo jakum ma sbʼaja chamelchʼakel. Ja Tony soka keʼn jelni latsan aytikon. Spetsanil ja semanaʼiki wa xkulataytikon jujune kongregasyon bʼa taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa stsatsankʼujolajele ja jmoj-aljeliki. Sok jpetsaniltikon wa xjeʼatikonyile ja ixuk winik bʼa ojni cha bʼobʼ ajyuke sakʼan bʼa tolabida ta ajyiyujile skʼuʼajel bʼa Jesús.

^ par. 17 Cha ja yaʼuneje eluk ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba.