Ja Janet yala: «Tʼusan tsaʼan yajni cham ja jtati, ja jtatami yala kabʼ aybʼi yiʼoj pilan ixuk. Bʼa jun kʼakʼu, mi skʼumanonkan, yiʼaj ja skʼuʼi sok yawonkan jtuchʼil soka chabʼ kuntikili». Anima ja Janet staʼa jun yaʼtel, mini xyaʼa ja bʼa gastoʼik yiʼoj ja janekʼ wa skʼulan ganari. Pe mi jaʼukta ja wokol yiʼoj sbʼaja takʼini. Ja yeʼn yala: «Ja jitsan chamkʼujolil bʼa yijel jtuchʼil ja cholal it jelni wa stʼenawon xkabʼi. Sok jel jmul wa xkabʼ yuja mi xbʼobʼ kayi ja kuntikil jastalni wa skʼulane tuk nantatalik. Wantoni xcham jkʼujol jastal wa xyilawotikon ja tuki. ¿Wan maʼ spensarane mini jleʼa modo bʼa mi oj jomuk ja jnupaneli?».

Janet

Ja orasyoni wa xkoltaji ja Janet bʼa oj ya kulan ja jastal ay xyabʼi, bʼa ajyel mas kʼubʼan soka Jyoba sok yiljel jastal yamigo. «Jani mas jel xkiʼaj ja bʼa akwali. Yajni chʼabʼan ay leki, kechan wa x-och jpensaraʼuk bʼa mi lekuk. Yajelyi orasyon sok skʼumajel ja Biblia wa skoltayon bʼa oj waykon. Jelni xkʼulan gusto ja jas wa xyala ja Filipenses 4:6 sok 7: ‹Chican jastal huax ecʼ ahuujilexi, mix cham acʼujolex. Cʼumanic ja Diosi. Cʼanahuic yi lec pavor ja Dios ba oj scoltayex. Aahuic yi lec stzʼacatal. Jaxa Diosi oj ya laman ja hua cʼujolexi. Oj ya cujlajuc ja hua cʼujolexi [...], oj ya ecʼ ahuilex ja chamcʼujoli›. Ayni wa xkayi orasyon snajtil akwal, sok kabʼunej jastal ja Jyoba wa xyaʼa jlamanil.»

Ja bʼa sloʼil yaʼa ja Jesús ja bʼa yax kʼul sbʼaja orasyoni ojni skoltayotik ta ay jas jel wa xcham jkʼujoltiki. Ja yeʼn yala: «Ja hua Tatexi, mi to xa cʼana yi, ja yeni huan xa ni snaa jasuncʼa ja hua nesesida» (Mateo 6:8). Pe ama jachukuk, ja Dyos wani smajlay oj jkʼantikyi. Ajuluka kʼujol, ja orasyoni jani ja mas tʼilan bʼa mojxel soka Dyosi. ¿Jasa slekilal oj kiltiki? Pes ja Biblia wa xyala: «Ajyanic cʼuban soc ja Diosi, jach ni ja yeni, mojan ni oj ajyuc amoquexa» (Santiago 4:8).

 Ja orasyon mi kechan wa xmakuni bʼa yajel ekʼyi ja Jyoba ja jastal wala taxtiki. Yuja yeʼn ja «Maklanum ja bʼa orasyoni» cha wani stalnay ja matik wa sjipawe skʼujoli (Salmo 65:2). Ja yuj, ja Jesús sjeʼayi ja snebʼumaniki bʼa mok «yae can ja scʼumajel ja Diosi soc ba mi oj el sganae» (Lucas 18:1). Mokni katikan skʼanjelyi ja Dyosi ja stojelal soka skoltaneli, pes ojni sjakitik. Mokni jkʼultik dudar ja yeʼn wani skʼana oj skoltayotik sok ojni skʼuluka. Ta tikʼanxta wa xkatikyi orasyon, wantik sjejel wa xjipa jkʼujoltik bʼa Dyos, bʼa wa xkʼuʼantik bʼa yeʼna (1 Tesalonicenses 5:17).

¿JASA OJ JKʼULUKTIK BʼA AJYELKUJTIK SKʼUʼAJEL?

Bʼa ajyelkujtik skʼuʼajel bʼa Dyos tʼilan snajel sbʼaj lek (Juan 17:3). Yajni wa xpaklaytik ja Biblia, wa xnebʼatik jastal ja yeʼn sok jastal wa spensaraʼan. Cha wa xkʼot jnatik ja yeʼn wa xchamskʼujol jujune bʼa keʼntik. Pe mi malanukta kechan ajyelkujtik snajel bʼa Dyos. Tʼilani oj kʼot jnatik sbʼaj jastal jun meran kamigotik. Yamigoʼajel jun ixuk winik, wani xyiʼaj tyempo. Junxta soka it, ja skʼuʼajel soka sjipjel jkʼujoltik bʼa Dyosi takal takal wa x-och kʼiʼuk yajni wa xnaʼatik sbʼaj leki, wa xkʼe jkʼuluktik ja jas lek wa xyila sok wa xkilatik ja skoltaneli (2 Corintios 10:15; Juan 8:29). Soka sjipjel skʼujol bʼa Dyosi, ja Janet wa xkoltaji soka jitsan chamkʼujolil yiʼoji.

Ja Janet yala: «Ja jas meran skoltunejoni, jani yiljel jastal wa stalnayon ja Jyoba ja bʼa tyempoʼik jaw. Jel jas ekʼ jbʼajtikon bʼa lajansok mini oj kuchkujtikon. Ja yajelyi jitsan orasyoni, ja Jyoba wa stojbʼes ja jwokoliki bʼa jun modo bʼa mi jpensaraʼunej jachuk. Ja ekʼeleʼik wa xkʼuman bʼa yajelyi tsʼakatal, wa xkaʼ juluk jkʼujol spetsanil ja jas skʼulunej bʼa keʼna. Tolabida wa xyaʼa ja skoltanel ja yajni oj makunukawuji, ma ja bʼa mero styempoʼil. Cha yaʼunejki lekil kamigoʼik, meran yaʼtijume Dyos bʼa pwestoxta aye bʼa wa skoltayone sok wa xyaweyi jun lekil sjejel ja kuntikili». *

«Ja wego wa xkabʼ stojolil jas yuja Jyoba wa xyilkʼujolan ja skʼutsjel ja nupaneli jastalni wa xyala ja bʼa Malaquías 2:16. Ja slejel pilani jani ja chʼaykʼujolanel mas jel chaʼan sbʼaja tatamal ma cheʼumal mey smuli. Ama ekʼta jujuntik jabʼil, ayni ekʼele wa syatsʼa sbʼaja jkʼujoli. Yajni wa xkabʼ jach ayoni, wa xleʼa modo skoltajel tuk ixuk winik, sok jach wa xchʼaya jkʼujol.» Jach jastal it ja Janet mi sjitsa sbʼaj, jastalni wa xyaʼa rason ja Biblia (Proverbios 18:1). *

Ja Dyosi «jun tatal sbʼaja matik mebʼa sok jun talnanum sbʼaja matik biguda». (Salmo 68:5)

Ja Janet cha yala: «Ja jas wa xyaʼa kulan jkʼujoli jani snajel ja Dyosi kʼotel ‹jun tatal sbʼaja matik mebʼa sok jun talnanum sbʼaja matik biguda›. Ja yeʼn mini tʼun oj jipwanukana, mi jachuk jastal ja jtatami» (Salmo 68:5). Ja Janet wa snaʼa ja Dyosi mi xya ochkotik probar sok jastik mi lekuk, wani xyakitik ja biboʼil wa xmakunikujtiki sok «ja quipti[ki]» bʼa kuchelkujtik ja jitsan chamkʼujolili (Santiago 1:5, 13; 2 Corintios 4:7).

Pe ¿jaxa ta jaʼ jel xcham jkʼujoltik bʼa ay jas xiwela sbʼaj oj ekʼuk ja bʼa jsakʼaniltiki?

^ par. 10 Bʼa oja taʼ mas akoltajel bʼa mi jel oj chamuka kʼujol, kʼela ja bʼa spatik ja bʼa lame artikuloʼik «Recupere el control de su vida» ja bʼa ¡Despertad! bʼa julio bʼa 2015, ayxa elel bʼa Internet bʼa jw.org.