Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

Ja maʼ jaman skʼujoli ojni yil slekilal

Ja maʼ jaman skʼujoli ojni yil slekilal

BʼA JITSANXA tyempo, ja majtanalik juni jasunuk jel chaʼanyabʼalil bʼa yajelyi stoyjel ja Jyoba. Ja israʼelenyo yaʼawe chanteʼik bʼa majtanal soka yaʼtijumotik Dyos jel naʼubʼal jbʼajtik yuja wa xkaʼatik majtanalik bʼa oj «jtoytik» ja Dyosi. Pe ay pilan tikʼe majtanalik bʼa lek wa xyila ja Dyosi (Heb. 13:15, 16, Ja yajkʼachil sju‘unil ja Dyosi). Ja matik wa xyaʼaweʼi gustoni wa x-ajyiye sok wa xyilawe jitsan slekilal, jastalni oj kiltik jujuntik sjejel.

Ja Ana jun israʼelenya bʼa toj waji bʼa skʼana oj ajyuk jun skerem, pe mi xbʼobʼ ajyuk yuntikil. Bʼa jun orasyon skʼapayi ja Jyoba ta ajiyi jun skerem, ojni yayi bʼa oj aʼteltajuk «spetsanil ja sakʼanili» (1 Sam. 1:10, 11). Yajni ekʼ ja tyempo, ja Ana tukbʼi satkʼinal sok ajyiyuj jun skerem bʼa ya sbʼiʼiluk Samuel. Yajni ya elyi ja smixi, yiʼaj och bʼa tabernáculo bʼa oj yaʼteltay ja Jyoba, jastalni skʼapa. Ja Jyoba ya koʼyi slekilal ja Ana yuja majtanal jaw. Ja yeʼn cha ajyito joʼe yuntikil, soka Samuel kʼot aluman sok jun tsʼijbʼanum bʼa Biblia (1 Sam. 2:21).

Jastalni ja Ana soka Samuel, ja yaʼtijumotik Dyos wani xbʼobʼ katikyi ja jsakʼaniltik bʼa yaʼteltajel ja jKʼulumantiki. Ja Jesús skʼapa ojni kiltik jitsan slekilal yuja majtanalik wa xkaʼatikyi bʼa yaʼteltajel ja Jyoba (Mar. 10:28-30).

Ja Dorcas wajni jun ixuk nebʼuman Dyos bʼa bʼajtan siglo bʼa jel naʼubʼal sbʼaj yuja jastik «jel lec» skʼulani sok yuja «scolta ja maʼ mi jas yioji», wa xkʼan kaltik, ja jastik xchʼaka sbʼaj bʼa skoltajel ja tuki. Jel triste yabʼjel ja yeʼn, «yamji chamel. Chami». Ja smoj-aljelik bʼa kongregasyon jel tristeʼaxiye. Yajni yabʼye mojan ay ja Pedro, yalawe yabʼ akumxuk wego. Pensaraʼan janekʼto gustoʼaxiye yajni kʼot ja Pedro sok ya sakʼwuk ja Dorcas. Ja it jani bʼajtan ekʼele wa staʼa tiʼal ja Biblia bʼa jun sakʼwelal skʼulan jun jekabʼanum (Hech. 9:36-41). Ja Dyos mi tʼun xchʼaya skʼujol ja jastik skʼulan ja Dorcas (Heb. 6:10). Ja jas ekʼ sbʼaji ti kan tsʼijbʼunubʼal bʼa Biblia, sok ja bʼa jtyempotik wani xbʼobʼ jnochtik ja slekil sjejel yaʼakan.

Ja jekabʼanum Pablo juni lekil sjejel bʼa keʼntik yujni ja yeʼn sjama ja skʼujol bʼa yajel ja styempo sok skoltay ja tuki. Stsʼijbʼanyile ja kʼuʼumanik Dyos bʼa Corinto: «Ja queni, [...] huax caa huilex spetzanil ja jas quioji, hasta ja mismo jcuerpo, oj ni caa, pero jaʼ ni ja ba slequil ja hua hualtzilexi» (2 Cor. 12:15). Jastalni snebʼa ja Pablo soka jas ekʼ sbʼaj, yajni wa xchʼaka jbʼajtik bʼa skoltajel ja tuki gustoni wala ajyitik sok wa xtaʼatik jun jasunuk bʼa mas tʼilan: ja slekilal oj yakitik soka lek oj yil-otik ja Jyoba (Hech. 20:24, 35).

Meraniʼa, ja Jyoba lek wa xyila ja oj katik makunuk ja jtyempotik soka kiptik bʼa skoltajel ja sGobyerno sok ja jmoj-aljeltiki. ¿Pe ayto maʼ jas oj bʼobʼ jkʼuluktik? Ayniʼa. Mi kechanukta skʼulajelyi jastik lek ja tuki, cha wani xbʼobʼ katikyi stoyjel ja Jyoba yajel ja jdonasyontik. Ja jdonasyontik wa xkatik sok spetsanil jkʼujoltik wa xmakuni bʼa mok kʼot tekʼan ja xcholjel bʼa yibʼanal ja luʼumi. Jun sjejel, soka donasyon it wa xkoltajiye sok jujuntik ja bʼa sgastoʼe ja misioneroʼik soka tuk wane aʼtel bʼa tyempo tsʼikan. Cha jelni yiʼoj stʼilanil bʼa xchapjel sok sutjel juʼunik sok bideoʼik, koltanel yajni wa x-ekʼ desgrasyaʼik sok yajel kʼeʼuk mas Naʼitsik bʼa Tsomjelal. Wani xbʼobʼ jkʼuʼuktik lek ta jaman jkʼujoltik, ojni kiltik jitsan slekilal. Chomajkil, wa xkatikyi stoyjel ja Jyoba «soka jastik chaʼanik stsʼakol» (Prov. 3:9; 22:9).