Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja Juʼun Cholumani (bʼa spaklajel)  |  Diciembre bʼa 2017

Pilubʼal sok yolomajel Ja Juʼun Cholumani bʼa 2017

Pilubʼal sok yolomajel Ja Juʼun Cholumani bʼa 2017

Ti wa xyala jas ixaw ma yajtabʼ bʼa el ja artikulo.

ARTIKULOʼIK BʼA SPAKLAJEL

 • Chane karro sok jun korona bʼa wa stalnayotik, oct.

 • «Huan nix naa que oj ni sac-huuc» dic.

 • ¿Jach maʼ wa xkilatik ja bʼa toj jastal wa xyila ja Jyoba?, abr.

 • Ja jasa wa skʼana oj skʼuluk ja Jyoba ojni kʼot smeranil, febr.

 • Ja Jyoba wa stojo ja xchonabʼ, febr.

 • Ja Jyoba wa xyaʼa kulan jkʼujoltik bʼa yibʼanal ja jwokoltiki, jun.

 • Ja Jyoba aya elkʼot lek yibʼanal ja jas wana xchapjeli, jul.

 • «Ja Jwes bʼa yibʼanal ja luʼumi» tolabida oj skʼuluk ja bʼa sbʼejlal, abr.

 • Ja koltaneli: jun majtanal toj lek bʼa Dyos, febr.

 • «Ja lamanil bʼa Dyos [...] masto ekʼel yuj yibʼanal ja yabʼjel stojoli», ag.

 • Ja smajlajel kiʼojtik bʼa Dyos, dic.

 • Ja smeranili mi xyiʼajan lamanil, wa xya «qʼue pleito», oct.

 • Jastal oj skoltaye ja yuntikil ja «matik ekʼum bʼej aye», mayo

 • Jastal skʼutesel jbʼajtik bʼa tolabida ja yajkʼachil modoʼal, ag.

 • Jastal yajel elkan bʼa tolabida ja poko modoʼal, ag.

 • ¿Jasa oj xchʼaysnajel yajni xjak ja sGobyerno ja Dyosi?, abr.

 • Jasa wa xnebʼatik sbʼaja nakʼsatik bʼa Zacarías, oct.

 • ¿Jas yuj wa xbʼobʼ kaltik «¡toyowik ja Jah!»?, jul.

 • ¿Jas yuj jel stʼilanil ja mi oj jelxukotiki?, en.

 • Ja yabʼal ja Dyos ay yip, sept.

 • Ja yabʼal ja jDyostiki oj albʼuk bʼa tolabida, sept.

 • «Jipa akʼujol bʼa Jyoba sok kʼulan ja bʼa leki», en.

 • Keremtik akʼixuk, «aʼtijananik bʼa oja taʼex jawa sakʼanilexi», dic.

 • ¡Koltay ja sderecho bʼa yajel mandar ja Jyoba!, jun.

 • «Kʼulan ja jas waxa kʼapa oja kʼuluki», abr.

 • La ajyukujtik skʼuʼajel sok la jnatik stsajel jas skʼulajel, mzo.

 • La jkoltaytik ja «matik ekʼum bʼej aye» bʼa ayaʼteltaye gusto ja Jyoba, mayo

 • La jletik ja meran rikoʼil, jul.

 • La jtoytik ja maʼ wa sbʼajin, mzo.

 • La jtoytik ja Jyoba sok jun jkʼujoltik pwesto ay lek, abr.

 • La jetik soka jas wa xkʼulantiki meran wala yajtanitik, oct.

 • La jnochtik ja jastal wa snaʼa yajulal ja Jyoba, sept.

 • La jnochtik ja sjejel bʼa toj soka bʼa yajulal kʼujol bʼa Jyoba, nov.

 • La katik ajyuk ja modoʼal bʼa skomjel jbʼajtik, sept.

 • La kaʼteltaytik sok jun jkʼujoltik tsʼikan ja Jyoba, mzo.

 • La kiltik chaʼanyabʼalil ja libreʼil bʼa stsajel, en.

 • La tsʼebʼanukotik gusto lek, nov.

 • ¿Maʼ wa stojo ja xchonabʼ ja Dyos ja bʼa jtyempotiki?, febr.

 • Mok chʼayuka sat sbʼaja sderecho bʼa yajel mandar ja Jyoba, jun.

 • Mok jas stim-otik bʼa stajel ja jtsʼakoltiki, nov.

 • Mok jelxukotik yajni aytik bʼa jun preba, en.

 • Mok jnochtik ja jastal wa spensaraʼan ja luʼumkʼinali, nov.

 • Mok katikan achebʼuk ja yajtanel kiʼojtiki, mayo

 • Nantatalik, koltayik jawa wuntikilex bʼa bibo oj ajyuke bʼa stajel sakʼanile, dic.

 • ¿Oj maʼ jkistik ja sjejelik bʼa najate?, mzo.

 • Okʼanik soka maʼ wan okʼeli, jul.

 • ¿Pwesto maʼ aytik bʼa ajyel jpasensyatik smajlajel?, ag.

 • «¿Quechan ma huen mas jel yaj huaxa huabyon que soc ja it jumasa?», mayo

 • «Tsatsankʼujolan abʼaj [...] sok kax aʼtijanan», sept.

 • «Tzaa ja maʼ huaxa huila tzatz xa ni ay soc ja Diosi, [sok ayi ja cholalik]», en.

 • ¿Wan maʼ xleʼatik jkoltajeltik bʼa Jyoba?, nov.

 • Yajtay spetsanil akʼujol ja jastik jel chaʼanyabʼal wa xyawi ja Jyoba, jun.

BIBLIA

 • Abʼan stsamalil skʼumajel ja Biblia, núm. 1

 • Ja Elias Hutter sok ja tsamalik sBiblia bʼa hebreo, núm. 4

 • ¿Jas yuj ay tuktukil Bibliaʼik?, núm. 6

 • ¿Jel maʼ tʼilan yabʼjel lek stojolil ja Biblia?, núm. 1

 • Jun preba mas (ja Tattenai merani ajyi), núm. 3

JA BIBLIA STUKBʼES JA SAKʼANILE

 • ¡Ja keʼn mi xkʼana oj chamkon! (Y. Quarrie), núm. 1

 • Jeltoni xkʼulan gusto ajyi ja béisbol (S. Hamilton), núm. 3

 • Mi xkʼuʼan ajyi ta ay jun Dyos (A. Golec), núm. 5

JYOBA

 • La kiltik chaʼanyabʼal ja majtanal bʼa Dyosi, núm. 2

 • ¿Yeʼn maʼ smul ja Dyos ja wokoli?, núm. 1

JESUKRISTO

 • ¿Jastal maʼ mero waj ja Jesusi?, núm. 6

 • ¿Yajbʼesni maʼ ja sjejel ya makunuk ja Jesús sbʼaja «yal tzʼi‘»?, núm. 5

SAKʼANIL SOK MODOʼALIK BʼA YAʼTIJUM DYOS

 • Ja slekilal sjejel lekilkʼujolali, núm. 2

 • Ja yajalkʼujol: jun modoʼal jel chaʼanyabʼalil, ag.

 • ¿Lek maʼ oj skʼintaye ja Navidad ja kʼuʼumanik Dyosi?, núm. 6

 • ¿Lek maʼ oj nupanuk june maʼ wa xyaʼteltay ja Dyosi?, núm. 2

 • Mi jelxel spensarajel sbʼaja jpaltatiki, núm. 6

 • Stojbʼesel ja kʼumalik sok koltanel bʼa ajyel laman, jun.

 • Talnay jawa pensar sok kʼulan ganar ja tiroʼanel, jul.

SJOBʼJELIK YIʼOJ JA MATIK WA SKʼUMANI

 • Ja Jyoba «oj ni scoltayexa ja jastal yaluneji. Mi ni oj yaa huilex jun huocol ba mi oj bob acʼuluquex ahuantar» (1Co 10:13), febr.

 • ¿Jas yuj tuk ja loʼil bʼa Mateo soka bʼa Lucas sbʼaja sbʼajtanil jabʼilik ja bʼa sakʼanil ja Jesús?, ag.

 • ¿Lek maʼ oj ajyukyuj jun pistola, jun rifle ma pilan arma bʼa skoltajel sbʼaj?, jul.

 • ¿Tʼilan maʼ ajyel yuj ja derecho ja bʼajtan uninal bʼa ti tiw oj eljan ja Mesiasi?, dic.

 • ¿Wan maʼ xbʼobʼ yil-e ja nupanumik kʼuʼumanik Dyos ja DIU wa slaja sbʼaj soka jas wa xyala ja Yabʼal ja Dyosi?, dic.

TAʼUMANTIʼIK BʼA JYOBA

 • Ja maʼ jaman skʼujoli ojni yil slekilal (donasyonik), nov.

 • Jastal oj bʼobʼ kʼajyan bʼa jun pilan kongregasyon, nov.

 • «¿Jas ora oj cha ajyukuj jun niwan tsomjelal?» (México), ag.

 • Jun jsakʼaniltik bʼa sbʼisol gusto wa xya ajyukotik, mayo

 • Skʼapa sbʼaje koltanel bʼa Turquía, jul.

 • Stsʼakatal yuj jun lekil kʼujolal, oct.

TUKTUKIL JASUNUK

 • Chamkʼujolik, núm. 4

 • Elel libre bʼa mosoʼil, núm. 2

 • Ja bʼa tyempo najate, ¿jastal wa stsanawe ja kʼakʼi yajni wajume bʼa jun bʼejyel?, en.

 • Ja Dyos ya sbʼiʼiluk «Ixawal» (Sara), núm. 5

 • Ja José bʼa Arimatea, oct.

 • Ja kʼachinubʼ bʼa luʼum: ¿kʼotel smeranil ma lom spensarajel?, núm. 4

 • Ja letra mas chʼin bʼa hebreo, núm. 4

 • ¡Ja majtanal jel niwan akʼubʼalkitiki!, núm. 6

 • Ja Pablo yala oj tukbʼesjuk skʼakʼujil oj wajuke viaje (Hch 27), núm. 5

 • Ja sjakʼjel wa xyaʼa ja Biblia sbʼaja wala chamtiki, núm. 4

 • ¿Jas yuja Jesús yalayabʼ ja judíoʼik mini lekuk stajel tiʼal ja Dyos yajni ay jas wa skʼapawe?, oct.

 • ¿Jata maʼ oj kiltik ja splanta?, jun.

 • ¿Jasunkiluk ja Armagedón?, núm. 6

 • Jun bʼiʼilal bʼa Biblia bʼa jun poko oxom, mar.

 • Jun tsamal ixuk (Sara), núm. 3

 • Kajanexa kawuj ja chane winik bʼa Apocalipsis, núm. 3

 • «Lekxtayujil ja waxa kʼulan pensar» (Abigail), jun.

 • ¿Meran maʼ ay ja anjelik?, núm. 5

 • ¿Oj maʼ kʼot ajyuk lamanil ja bʼa Luʼumi?, núm. 5

 • ¿Oj maʼ kʼot jun kʼakʼu oj kʼulaxuk ja bʼa toj ja bʼa Luʼumi?, núm. 3

 • ¿Tixa maʼ aytik ja bʼa «stza‘anil kʼakʼu jumasa‘»?, núm. 2

 • ¿Wajye maʼ «lagronil» ja chonbʼanumik bʼa templo?, jun.

 • Wokolik, núm. 1

 • Ya gustoʼaxuk lek ja Dyosi (Enoc), núm. 1

 • Yajni jun jpamilyatik ayiʼoj jun chamel mey yajnal, núm. 4

WA XCHOLO JA SAKʼANILI

 • Ja Jyoba wa xya koʼ jlekilaltik yajni wa xkʼulantik ja jasa wa skʼanakitik (O. Matthews), oct.

 • Ja matik wa xkuchyuj ja preba wa x-aji koʼ slekilal (P. Sivulsky), ag.

 • Jel skoltunejon ja smojtajel ja matik bibo (W. Samuelson), mzo.

 • Juni slekilal ja aʼtijiyon sok winike bʼa toj aye soka Dyos (D. Sinclair), sept.

 • Kabʼunejtikon bʼa tuktukil modoʼik ja slekil skʼujol ja Dyos bʼa mi xbʼajintik (D. Guest), febr.

 • Kaʼakan yibʼanal bʼa snochjel ja Kristo (F. Fajardo), dic.

 • Mini stimunejon sjejel ja smeranil anima mi xkabʼ kʼinal (W. Markin), mayo