Kiʼaj jaʼ bʼa 1941, yajni ay kiʼoj 12 jabʼil. Pe mini kabʼ stojolil ja smeranilik bʼa Biblia masanto bʼa jabʼil 1946. ¿jas yuj jach ekʼi? Oj jchola wabʼyex ja jsakʼanili.

JA BʼA jabʼiljan 1910, ja jnantati yawekan ja chonabʼ Tiflis (Georgia) sok ti wajye kulan bʼa jun yal pinka mojan bʼa Pelly (Saskatchewan, bʼa oeste bʼa Canadá). Ja keʼn ajyiyon bʼa 1928, sok keʼnon ja ijtsʼinalon bʼa wake jmoj-alijelik. Wake ixaw bʼajtanto oj ajyukon, cham ja jtati. Jaxa jnani cham yajni alatsonto. Tʼusan tsaʼan cham ja jwatsi, ja Lucy, yajni ayto yiʼoj 17 jabʼil. Ja yuj ja jtiyo Nick yeʼn snolowotikon.

Jun kʼakʼu, yajni chʼinonto, ja jpamilya yilawe wanon syamjelyi ja snej jun jkawujtikon. Jelni xiwye bʼa oj sweton, ja yuj yawayone bʼa oj kakan syamjel. Sutan ayon jun lado sok mini kabʼi. Anima mi swetawon ja kawuji, ja bʼa jutsʼin jaw, ja jpamilya snaʼawe mini xkabʼ kʼinal.

Jun yamigoʼe ja jpamilya yala masni lek bʼa keʼna wajel bʼa jun eskwela sok tuk yal untik bʼa mi xyabʼye kʼinal. Ja yuj ja jtiyo Nick ti sjekawon bʼa eskwela bʼa matik mi xyabʼ kʼinal bʼa Saskatoon (Saskatchewan). Jelni wanon xiwel, pes jelni najat yiʼoj ja eskwela ja bʼay ja jpamilya sok kechanto kiʼoj joʼe jabʼil. Kechan wa xkulatay ja jpamilya ja bʼa skʼakʼujik kʼini sok bʼa styempoʼil jaʼ. Yajni ekʼ ja tyempo, jnebʼa seña sok jelni xkʼulan gusto tajnel soka tuk yal untiki.

 JNEBʼA JA SMERANIL BʼA BIBLIA

Ja bʼa 1939, ja jwats Marion nupani soka Bill Danylchuck, sok yeʼnxa snolowe ja jwats Frances soka keʼn. Yeʼnle ja bʼa jpamilya kʼe spaklaye bʼajtan ja Biblia soka taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Ja bʼa vacacionik bʼa styempoʼil jaʼ, sleʼawe modo bʼa sjejelki ja jastik wane snebʼjel bʼa Biblia. Jelni wokol ochel loʼile jmok, yujni ja yeʼnle mi snaʼawe seña. Ama jachuk, snaʼawe jelni xkʼulan gusto ja jas wanon snebʼjel sbʼaja Jyoba. Kabʼ stojol ja jas wane skʼulajel wani slaja sbʼaj soka jas wa xyala ja Biblia, ja yuj kala oj mojtaye ja bʼa xcholjel. Bʼa tʼusan tyempo kala oj kiʼ jaʼ. Ja 5 bʼa septiembre bʼa 1941, ja Bill ya kiʼ jaʼ bʼa jun tambo bʼutʼel jaʼ bʼa yalel jun poso. ¡Jelni cheʼe juntiro ja jaʼi!

Jmoje jun kʼole matik mi xyabʼye kʼinal bʼa jun niwan tsomjelal bʼa Cleveland (Ohio) bʼa 1946

Yajni kumxiyon soka jpamilya ja bʼa styempoʼil jaʼ bʼa 1946, wajtikon bʼa jun niwan tsomjelal bʼa Cleveland (Ohio, Estados Unidos). Ja sbʼajtanil kʼakʼu, ja jwatsiki yawe och juʼun bʼa oj jnaʼ ja jas wan ekʼeli. Pe ja bʼa xchabʼil kʼakʼu jelni gustoʼaxiyon yajni kabʼ ay jun nole matik mi xyabʼye kʼinal ja bʼa niwan tsomjelal sok wane ajel ekʼyi bʼa seña. Jachuk bʼobʼ kabʼ stsamalil ja jas wan ekʼeli sok yabʼjel stojolil ja jas wa sjeʼa ja Biblia. ¡Jelni jkʼulan gusto!

JEʼAYI JA SMERANIL TUK IXUK WINIK

Ajkʼachto ekʼel ja xchabʼil kʼakʼanel bʼa spetsanil ja luʼumi, soka ixuk winik wani skʼanawe sjejel bʼa toj aye sok spaise. Pe yajni kumxiyon ja bʼa eskwela tsaʼan ja bʼa niwan tsomjeli, jkʼuʼunejxa lek bʼa tojni oj ajyukon soka Jyoba. Ja yuj kaʼakan skʼulajel saludar ja bandera, stsʼebʼojtajel ja kʼin bʼa jlujmali sok wajel bʼa kʼinik. Cha kaʼakan wajel ja bʼa iglesya soka jmojik bʼa eskwela. Mini tʼun lek yila ja tejkʼanubʼal bʼa eskwela, sok stʼenawon sok sleʼaki abʼalik bʼa oj jtukbʼes ja jpensari. Ja jmojiki yilawe ja jas wan ekʼeli, soka jaw yaʼakan bʼa oj jchol yabʼye. Jujuntik ochye ja bʼa smeranil yajni ekʼ ja tyempo. Jujuntik bʼa yeʼnle tey ja Larry Androsoff, Norman Dittrick sok Emil Schneider, sok waneto yaʼteltajel ja Jyoba man wego.

Yajni wala wajyon bʼa pilan chonabʼik, tolabida wa xkʼujolan bʼa xcholjel yabʼye ja matik mi xyabʼ kʼinali. Jun sjejel, ja bʼa Montreal wajyon bʼa jun lugar bʼa wa stsomo sbʼaje ja matik mi xyabʼye kʼinal ja bʼa komoni. Ti tiw jcholo yabʼ ja Eddie Tager, jun kerem tey bʼa jun kʼole jel maloʼe. Ja yeʼn ti aʼtiji bʼa kongregasyon bʼa seña ja bʼa Laval (Quebec) masan chami. Ja Eddie cham ja jabʼil ekʼi. Cha jnaʼa sbʼaj jun kerem sbʼiʼil Juan Ardanez. Jastalni ja swinkil bʼa Berea bʼa bʼajtan siglo, ja Juan spaklay lek bʼajtan bʼa yiljel ta jani wan snebʼjel ja jas wa sjeʼa ja Biblia (Hechos 17:10, 11). Ja yeʼn och jun Taʼumantiʼ, sok aʼtiji jastal ansyano ja bʼa (Ontario) masan ja kʼakʼu chami.

Wanon xcholjel bʼa calle bʼa skʼeʼulabʼil ja jabʼiljan 50

Ja bʼa 1950, wajyon man Vancouver. Anima jel xkʼulan gusto xcholjel yabʼye ja matik mi xyabʼye kʼinal, pe mini oj chʼay jkʼujol yajni jtaʼa loʼil jun ixuk bʼa calle bʼa wani xyabʼ kʼinal. Sbʼiʼil Chris Spicer. Skʼanani yijel yibʼanal ja ixaw ja rebistaʼik sok yala oj sjeki ja statami, ja Gary. Wajyon ja bʼa snaji sok jtsʼijbʼan jbʼajtikon bʼa oche loʼil. Ekʼ jujuntik jabʼil ja tito kila jbʼajtikoni, yajni jak skʼumukone bʼa jun niwan tsomjelal  ajyi bʼa Toronto (Ontario). ¡Jelni cham kila! Ja Gary ojni yiʼ jaʼ ja bʼa kʼakʼu jaw. Ja jas ekʼi ya juljkʼujol ja stʼilanil yiʼoj ja xcholjeli. Mini xnaʼatik ja matik wa xcholotik yabʼye wani x-ochye ja bʼa smeranil yajni wa x-ekʼ ja tyempo.

Mas tsaʼan, kumxiyon bʼa Saskatoon. Ja tiw jnaʼa sbʼaj jun ixuk bʼa skʼanaki oj jeyile bʼa Biblia ja chabʼ yakʼix loj mi xyabʼye kʼinal. Sbʼiʼile Jean soka Joan Rothenberger. Xchawanile ti wa xwajye ja bʼa eskwela matik mi xyabʼye kʼinal ja bʼa wajyon ja keʼn. Tixta kʼe xchol yabʼye ja smojik eskwela ja jas wane snebʼjel, sok jowane akʼixuk ochye Taʼumantiʼ. June ja bʼa yeʼnle tey ja Eunice Colin. Ja yeʼn jnaʼa sbʼaj ja bʼa tsaʼanxta jabʼil ajyiyon ja bʼa eskwela. Ja bʼa ekʼele jaw, yaki jun dulce sok sjobʼoki ta wa xbʼobʼ kamigoʼuk jbʼajtikon. Tsaʼan, ja Eunice yeʼn kʼot ja mas tʼilan ja bʼa sakʼanil: yeʼn kʼot jcheʼum.

Soka Eunice bʼa 1960 sok bʼa 1989

Yajni yabʼ ja snan ja Eunice wan spaklajel ja Biblia, skʼanayi ja tejkʼanubʼal bʼa eskwela bʼa aya kʼokxuk yajelkan. Anima ja yeʼn sleʼa modo sok chʼak sjapyi ja juʼunik bʼa Biblia, ja Eunice mini yaʼakan ajyel toj soka Jyoba. Yajni yala oj yiʼ jaʼ, ja snantat yalawe: «Ta ochya taʼumantiʼ bʼa Jyoba, ojni elan ja bʼa naʼitsi». Sok yajni kechanto 17 jabʼil yiʼoj, ja Eunice wajsok jun pamilya Taʼumantiʼik. Mini yaʼakan spaklajel ja Biblia sok yiʼaj jaʼ. Nupanitikon bʼa 1960, pe ja snantati mini wajye ja bʼa jnupaneltikoni. Ekʼ ja jabʼilik, ja snantat kʼe skisotikon ja bʼa skʼuʼajel kiʼojtikon soka modoʼal yajel kʼiʼuk ja kuntikiltikon.

STALNUNEJON JA JYOBA

Ja jkerem Nicholas soka xcheʼumi, ja Deborah, teye bʼa Betel bʼa Londres

Ajyi juke kuntikiltikon bʼa wa xyabʼye kʼinal. Jelni wokol yajel kʼiʼuk. Pe tʼilani katikon snebʼe seña bʼa jachuk  oj bʼobʼ loʼilanukotikon sok sjejelyi ja smeranil. Ja jmoj-aljeltik bʼa kongregasyon jelni skoltayotikon. Jun sjejel, jun tatal stsʼijbʼan kitikon bʼa xen juʼun bʼa wa xyala june ja bʼa kuntikiltikon wan yaljel mal kʼumal ja bʼa Naʼits bʼa Tsomjeli. Wegoxta kaltikon yabʼ ja tiwi. Chanwane ja bʼa kuntikil, ja James, ja Jerry, ja Nicholas sok Steven, kʼotele ansyano bʼa kongregasyon sok wane yaʼteltajel ja Jyoba lajan soka spamilya. Chomajkil, ja Nicholas soka xcheʼumi, ja Deborah, wane koltanel sutjel bʼa seña bʼa naʼits Betel bʼa Gran Bretaña. Ja Steven soka xcheʼumi, ja Shannan, teye bʼa Kʼole Sutuman ja bʼa Lenguaje de Señas ja bʼa naʼits Betel bʼa Estados Unidos.

Ja kuntikil soka xcheʼume wane koltanel bʼa tuktukil modo ja bʼa xcholjel bʼa seña.

Jelni triste yabʼjel, skʼana jun ixaw ja oj tsʼikwuk kujtikon 40 jabʼil ja nupanelotikon, ja Eunice cham yuj cáncer. Ja janekʼ tyempo wokolani soka xchameli, ja skʼuʼajel yiʼoj ja bʼa sakʼwelal tsats aji ajyuk. Wanon smajlajel oj kʼotuk ja kʼakʼu bʼa oj kil pilan ekʼele.

Ja Faye soka James, ja Jerry soka Evelyn, ja Shannan soka Steven

Ja bʼa febrero bʼa 2012, mokʼyon sok kʼok ja jnalani. Wanxani xkʼana ay maʼ oj skoltayon, ja yuj wajyonsoke june ja  kuntikil soka xcheʼum. Ti wala wajtikon ja bʼa kongregasyon bʼa seña bʼa Calgary (Alberta), bʼa wanon aʼtel jastal ansyano. Ja smeranil jato sbʼajtanil ekʼele wala ajyiyon bʼa jun kongregasyon bʼa seña. Anto, ¿jastal bʼobʼ ajyuk tsats ja jastal wa xkila jbʼaj soka Jyoba ja bʼa jitsan jabʼil ajyiyon ja bʼa kongregasyon bʼa inglés? Jani soka skoltanel ja Jyoba. Ja yeʼn ya kʼotuk ja jas wa skʼapa bʼa stalnajel ja mebʼaʼiki (Salmo 10:14). Jelni xkayile tsʼakatal yibʼanal ja matik stsʼijbʼaneki bʼa juʼunik, snebʼawe seña sok yajel eki bʼa seña ja janekʼ bʼobʼyujile.

Teyon bʼa eskwela bʼa precursor bʼa seña yajni ay kiʼoj 79 jabʼil

Ay ekʼeleʼik bʼa kabʼ mixa oj lajxukuj sok kala ojxa kakani, yujni mi xkabʼ stojol ja jas wa x-alji ma wa xkabʼ mini maʼ snaʼa jastal skoltajel ja matik mi xyabʼye kʼinal. Ja bʼa ekʼeleʼik jaw wa xpensaran ja bʼa jas aljiyabʼ ja Jesús yuja Pedro: «Pero Cajual, ¿machuncʼa oj huajcoticon soc ba? porque ja jas huaxa huala, jaʼ ni mero huana yaljel ja vida jau mix chʼac tac» (Juan 6:66-68). Jastalni ja jitsan kʼuʼumanik Dyos mi xyabʼye kʼinal bʼa jitsanxa jabʼil wane yaʼteltajel ja Jyoba, jnebʼunej bʼa ajyelkuj pasensya. Cha jnebʼunej sjipjel jkʼujol bʼa Jyoba sok ja bʼa xchonabʼi. Ja it jelni skoltunejon. Ja wego jelxa jitsan ja juʼunik elel ja bʼa mero jkʼumali, sok wanxa xbʼobʼ ka eluk slekilal ja bʼa tsomjelal sok ja bʼa niwan tsomjelal bʼa seña americano. Ja smeranili, ajyelkuj jun jsakʼanil gusto lek sok kilunej jitsan slekilal yaʼteltajel ja niwan jDyostik, ja Jyoba.