JA Don jun taʼumantiʼ bʼa Jyoba bʼa Canadá bʼa jel skʼujolan stajel loʼil ja matik ti wa x-ajyiye sakʼan bʼa calle. Wa xcholo jasa ekʼ sok june bʼa yeʼnle: «Mini bʼa kilunej june ja bʼa calle jastal ja Peter bʼa jel kux. Ja yeʼn jel kistal ja smodo sok wa xchapa sbʼaj bʼa jun modo mi oj mojtajuk. Mini tʼun skʼana ja oj jejukyi lekil kʼujolal». Ama jachuk, mas ja 14 jabʼil, ja Don skʼujolan bʼa sjeʼayi lekil skʼujol ja winik it mey snaji.

Jun kʼakʼu, ja Peter sjobʼoyi ja Don: «¿Jas yuj jel xcham akʼujol bʼa keʼn? Mini maʼ skisawon. ¿Jas yuj waxa kisawon ja weʼn?». Ja Don tsamalxta ya makunuk oxe teksto bʼa Biblia bʼa oj ya kʼot man skʼujol. Bʼajtan, sjobʼoyi ta wa snaʼa ja sbʼiʼil ja Dyosi sok yala yabʼ oj skʼumukyi bʼa Biblia ja bʼa Salmo 83:18. Tixa sjeʼayi ja Peter jas yuj jel xcham skʼujol bʼa yeʼna, yala yabʼ a-skʼumuk ja Romanos 10:13, 14, ja bʼa Ja yajkʼachil sju‘unil ja Dyosi, bʼa wa xcholo «spetzanil ja ma‘ wa spaya ja sbʼi‘il ja [Jyoba] ojni koltajuke‘a». Ja Don cha skʼuman ja Mateo 9:36, bʼa wa xyala: «Cuando yila jel ja cristiano mi xa snaa jas oj scʼuluque, lajane xa bi soc ja chej ba suelto xa ni ayi, mi xa ay tanuman. Jayuj [ja Jesús] ti jel jac syaal scʼujola». Tsaʼan, yala yabʼ ja Peter bʼa a-skʼumuk yeʼna. Yajni chʼak skʼumuki, wanxa okʼel sjobʼo: «¿Keʼn maʼ kʼotelon junuk ja bʼa yal chej it?».

Ja Peter kʼe stukbʼes sbʼaj. Ja yeʼn atni, stojbʼes ja yisimi sok slapa ja skʼu ajiyi yuja Don. Man jutsʼin jaw, kʼe chamskʼujol ajyel asyado sok stalnajel ja splanta.

Ja Peter ay jas wa xya och juʼun kʼakʼu kʼakʼu. Ja bʼajtanik jas stsʼijbʼani jelni ajula sbʼaj sok jel triste, pe ja tsaʼanxta tukxani lek. June ja bʼa jas stsʼijbʼani wa xyala: «Ja yan jnebʼa ja sbʼiʼil ja Dyos. Ja wego, yajni wa xkayi orasyon, wanxa xbʼobʼ jkʼumuk ja Jyoba. Jelni tsamal snajel sbʼaj ja sbʼiʼili. Ja Don wa xyala ja Jyoba ojni bʼobʼ kamigoʼuk, bʼa tolabida ay styempo oj  smaklayon, ama chikan jas ora ma chikan jas oj kalyabʼi».

Ja jas tsaʼanxta stsʼijbʼani jani sbʼaje ja smoj-alijelik. Stsʼijbʼan:

«Ja wego jelxa kiʼoj xkabʼi. Wa xpensaraʼan jelxa wokol yuja jabʼiliki. Pe ta kechanxta sakʼanon ja kʼakʼu it, wani xnaʼa oj kil yajkʼachil ekʼele ja kamigo [Don] ja bʼa Kʼachinubʼi. Ta wanex skʼumajel ja it, yujni mixa teyukon amokex. Pe yajni wanex stalnajel ja jkwerpo, ta awilawex tey jun winik mixa naʼawex sbʼaj, taʼawik loʼil, sok awa paborex, kʼumanik ja yal azul libro it. * Wa xyala ojni kil ja kamigo ja bʼa Kʼachinubʼi. Wa xkʼuʼan sok spetsanil jkʼujol. Wa skʼanawex jawa jmoj-alijelex, Peter».

Tsaʼan yajni smukuweta, ja Ummi, ja swats ja Peter, xcholo: «Ja Peter staʼawon kʼumajel ayxa junuk chabʼ jabʼil. Jani sbʼajtanil ekʼele bʼa jitsan tyempo, lajansok jelxani gusto ay. Sok wanxa stseni». Ja Ummi yalyabʼ ja Don: «Ojni jkʼumuk ja yal libro yujni chikan jas snikunej ja skʼujol ja jmoj-alijeli yujni jel chaʼanyabʼalil». Ja Ummi cha skʼana oj ulatajuk yuj jun taʼumantiʼ bʼa Jyoba bʼa spaklajel ja libro ¿Jasa wa sjeʼa meran lek ja Biblia?

Ja keʼntik mini cha jata oj kiltik ja splanta jun ixuk winik, tʼilani la jetikyi meran yajtanel sok la ajyuk jpasensyatik sok chikan jas tikʼe ixuk winik (1 Tim. 2:3, 4). Ta jach wa xkʼulantik, bʼobʼta ojni katik kʼotuk ja smeranil man skʼujole, jastalni ja Peter, ja matik bʼobʼta jel kistal skʼeljel ja smodo, pe jamani ay ja skʼujoli. Jkʼuʼunejtik lek ja Dyos, ja maʼ ‹wa xyila ja kʼujolal›, ojni ya kʼotuk bʼa skʼujol ja smeranil ja maʼ wa skʼana oj mojxuk soka yeʼn (1 Sam. 16:7; Juan 6:44).

^ par. 7 Ja wan yaljel sbʼaja yal libro bʼa yajelyi estudio ja Biblia La verdad que lleva a vida eterna, bʼa akʼubʼalyi junuk jabʼil bʼajtanto. Yaʼuneje eluk ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Mixa wanuk elel ja wego.