Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja Juʼun Cholumani (bʼa spaklajel)  |  Junio bʼa 2017

¿Wan maʼ xa naʼa ajyi?

¿Wan maʼ xa naʼa ajyi?

¿Sbʼej maʼ ja aji sbʼiʼiluke «lagronil» ja chonbʼanumik chante ja bʼa templo bʼa Jerusalén?

JA EVANGELIO bʼa Mateo wa xcholo: «Ja Jesusi ti och ja ba spatioil ja templo. Ti yila ja maʼ huan xchonjel ja cosa soc ja maʼ huan smanjeli. Jaxa yeni, chʼac snutz el spetzanile. Jaxa smesa ja maʼ huan scʼulajel cambiar ja taqʼuini, ti suichpun ele. Jach ni ja silla ja maʼ huan xchonjel paloma. --Ja jnaji, quechan ba huax cʼumaxi ja Diosi, ¿mi ma jach ni tzʼijbanubal ba? Pero ja huenlexi, ¡huaahuex ta pax snaj lagronil! xchi ja Jesusi» (Mat. 21:12, 13).

Ja jas cholubʼal sbʼaja judíoʼik wa xyala ja chonbʼanumik ja bʼa templo jelni chaʼan stsʼakol wa xchonoweyi ja manbʼanumiki. Ja jastik tsʼijbʼubʼalkani wa xyala jun ekʼele, ja bʼa bʼajtan siglo, chabʼ paloma bʼa yajel majtanal stsʼakol jun denario bʼa oro. Ja it wa stojolan bʼa jun aʼtijum mi jel chapanuk ojni tsomxukyuj bʼa 25 kʼakʼu aʼtel. Ja Ley wa xyaʼakan ja pobreʼik oj bʼobʼ yaʼe jastal majtanal ja pulyokaʼik ma palomaʼik. Pe yuja jelxa chaʼanbʼita ja stsʼakoli, mixa staʼawe stsʼakol (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8). Ja maestro judío Simeón ben Gamaliel jel pyero yila ja it, sok ya koʼuk ja janekʼ tʼilan oj axuk bʼa majtanali. Ja jas ekʼi, ja stsʼakol ja paloma wegoxta koʼel juntiro.

Soka jas kilatikta, ja Jesús sbʼejni lek bʼa ya sbʼiʼiluk «lagronil» ja chonbʼanumik bʼa templo, pes jelni chaʼan stsʼakol wa xyaʼawe sok jel x-okʼyujile ja takʼini.