Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

La ajyukotik toj soka Jyoba

La ajyukotik toj soka Jyoba

«Ja Jyoba tini oj ajyuk bʼa jnalantik, ja weʼn soka keʼn sok chomajkil jawa wintili soka kintili bʼa tolabida» (1 SAMUEL 20:42).

TSʼEBʼOJ 139 SOK 31

1, 2. ¿Jas yuj ja jastal yamigoʼan sbʼaje ja Jonatán soka David juni lekil sjejel bʼa ajyel toj?

JA Jonatán jel cham yila ja David. Ja kerem jaw minix xiwi sok wanto smila ja chaʼan winik Goliat soka yolomi jaʼ yiʼaj ochyi ja Saúl, pes yeʼn ja mandaranum bʼa Israel, ja stat ja Jonatán (1 Samuel 17:57). Ja Jonatán snaʼunej lek ja Dyosi tey soka David. Man tyempo jaw, ja Jonatán soka David jel kʼot yamigoʼuk sbʼaje. Yala mi oj xchʼay kʼujoluk sbʼaje (1 Samuel 18:1-3). Sok jachni ekʼa.

2 Ja Jonatán toj ajyi soka David, anima ja Jyoba jaʼ stsaʼunej ja David oj ochkan mandaranum ja bʼa israel sok mi jaʼuk ja Jonatán. Sok yajni ja Saúl wan slejel modo oj smil ja David, ja Jonatán jel chamkʼujol ay yuja yamigo David. Ja yeʼn wa snaʼa ja David tey bʼa takin luʼum bʼa Hores, ja yuj waj man tiw bʼa oj stsatsankʼujoluk ja David sok bʼa a-sjip skʼujol bʼa Jyoba. Yala yabʼ: «Mok xiwan, yujni ja jtati ja Saúl mi oj staʼa, sok ojni kʼotan mandaranum ja bʼa Israel, sok keʼnani oj kʼotkon ja xchabʼili» (1 Samuel 23:16, 17).

3. a) ¿Jasunkiluk ja mas yila stʼilanil ja Jonatán yuja ajyel toj soka David, sok jastal wa xnaʼatik? (Kʼela ja dibujo bʼa skʼeʼulabʼil ja artikulo).

 3 Jpetsaniltik jel gusto wa xkilatik ja ixuk winik matik toj wa x-ajyi jmoktiki. Pe ¿jaʼita maʼ gusto wa xkilatik ja Jonatán yuja toj ajyi soka David? Miyuk, pes jani yuja toj ajyi soka Dyosi sok jani mas yila stʼilanil ja bʼa sakʼanil ja Jonatán. Yuja jaw, ja yuj toj ajyi soka David sok mi yilkʼujolan. Chomajkil, ja Jonatán skoltay ja David bʼa a-sjip skʼujol bʼa Jyoba. Xchawanile mini xchʼaykʼujolan sbʼaje sok chomajkil ja Jyoba. Sok yaweni kʼotuk ja jasa skʼapunej sbʼajeʼi: «Ja Jyoba tini oj ajyuk bʼa jnalantik, ja weʼn soka keʼn sok chomajkil jawa wintili soka kintili bʼa tolabida» (1 Samuel 20:42).

4. a) ¿Jasa jel wa xya gustoʼaxukotiki sok wa xya staʼ stojolil ja jsakʼaniltiki? b) ¿Jasa oj kiltik ja bʼa artikulo it?

4 Chomajkil ja keʼntiki jel tʼilan toj oj ajyukotik soka jpamilyatiki, ja kamigotiki soka jmoj-aljeltik bʼa kongregasyoni (1 Tesalonicenses 2:10, 11). Pe ja mas tʼilani jani oj ajyukotik toj soka Jyoba, pes yujni yeʼn skʼulanotik (Apocalipsis 4:11). Ja ajyel toj soka Jyoba jel wa xya gustoʼaxukotik sok wa xya staʼ stojolil ja jsakʼaniltiki. Pe wani xnaʼatik tʼilani tolabida oj ajyukotik toj soka Jyoba, man ja bʼa tyempo jel wokoli. Ja bʼa artikulo it oj kiltik jastal oj skoltayotik ja sjejel bʼa Jonatán bʼa ajyel toj soka Jyoba bʼa chane modoʼik. Ja bʼajtani, yajni june maʼ ay xchol bʼa lajansok mi wa sbʼajin oj kistik. Xchabʼil, yajni wa stsaʼatik maʼ oj ajyukotisok toj. Yoxil, yajni jun jmoj-aljeltik wa skʼulankitik jastik mi lekuk. Sok xchanil, yajni jel wokol xkabʼtik yajel kʼotuk ja jas wa xkʼapatiki.

YAJNI JUNE MAʼ AY XCHOL BʼA LAJANSOK MI WA SBʼAJIN OJ KISTIK

5. ¿Jas yuj ja israʼelenyo jel wokol yabʼye ajyel toj soka Dyosi yajni wanto yajel mandar ja Sauli?

5 Ja Jonatán soka tuk israʼelenyo aye bʼa jun tyempo jel wokol. Ja stat ja Jonatán mixa ajyi kʼuʼabʼal, ja yuj ja Jyoba yala ojni sjapkanyi ja smandaraneli (1 Samuel 15:17-23). Pe ja Jyoba yaʼato kan ja Saúl aya mandar jitsan jabʼil. Yuja Saúl ti ajyi kulan ja bʼa «skujlayubʼ ja Jyoba» sok wan skʼulajel jastik junuk bʼa mi lekuk, ja israʼelenyo jel wokol yabʼye ja ajyel toj soka Dyosi (1 Crónicas 29:23).

6. ¿Jastal sjeʼa ja Jonatán toj ajyi soka Jyoba?

6 Ja Jonatán ajyi toj soka Jyoba. ¿Jastal wa xnaʼatik? Pes pensaraʼan ja jasa skʼulan ja Jonatán tsaʼan yajni ja Saúl skʼoko ja smandar ja Dyosi (1 Samuel 13:13, 14). Ja bʼa tyempo jaw, jun niwan kʼole kʼakʼanum bʼa yiʼoje 30,000 karro bʼa kʼakʼanel oj waj tiroʼanuke ajyi soka Israel. Jaxa kʼakʼanumik bʼa Israel kechanta aye 600 kʼakʼanumik. Sok kechan ja mandaranum Saúl soka Jonatán chapan aye. Pe ja Jonatán mini wax xiwi. Wani xjul skʼujol ja jasa yalunej ja aluman Samuel: «Yuja niwan sbʼiʼili, ja Jyoba mini oj sjipkan ja xchonabʼi» (1 Samuel 12:22). Ja yuj ja Jonatán yala yabʼ jun kʼakʼanum: «Mini jas wa xbʼobʼ makjuk yuja Jyoba bʼa oj koltanuk yajel makunuk jitsan ma tʼusan». Ja Jonatán soka jun kʼakʼanumi smilawe junuk 20 ja skontraʼeʼi. Ja Jonatán sjipa lek skʼujol bʼa Jyoba, soka Jyoba ya koʼ slekilal. Ja yeʼn ya jak jun tsatsal templor, soka skontraʼe jumasaʼ jel xiwye sok yeʼnta  smila sbʼaje. Jachuk ja israʼelenyo skʼulane ganar ja tiroʼaneli (1 Samuel 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20).

7. Ja Jonatán, ¿jastal sjeʼayi ja smodo ja stati?

7 Anima ja mandaranum Saúl mini yakan skʼokjel ja smandar ja Jyoba, ja Jonatán tolabida ajyi kʼuʼabʼal soka stati ja janekʼni bʼobʼ yuji. Jun sjejel, wajni soka yeʼn bʼa jun kʼakʼanel bʼa skoltajel ja xchonabʼ ja Jyoba (1 Samuel 31:1, 2).

8, 9. ¿Jas yuj jel tʼilan oj kistik ja matik ay xcholi?

8 ¿Jastal oj bʼobʼ jnochtik ja sjejel bʼa Jonatán bʼa ajyel toj soka Jyoba? Jani skʼuʼajel ja matik ay xchol ja bʼa país kulanotiki ja janekʼ wa xbʼobʼi. Ja Jyoba wani xyaʼakan «ja maʼ ay yatel» ayaʼotike mandar sok wa skʼana oj jkistike ja yeʼnleʼi (kʼuman ja Romanos 13:1, 2). Ja yuj, wa xkisatik spetsanil ja matik ay xchole bʼa gobyerno, anima jujuntik wa x-och skʼabʼe sok lajansok mi sbʼajin oj jkistike. Ja Jyoba wani skʼana oj cha jkistike spetsanil ja matik yaʼunejyi jun cholali (1 Corintios 11:3; Hebreos 13:17).

Jun modo bʼa ajyel toj soka Jyoba jani skisjel ja jtatamtiki ma ja jcheʼumtiki, anima mi Taʼumantiʼuk. (Kʼela ja parrapo 9).

9 Jun jmoj-aljeltik sbʼiʼil Olga sbʼaj bʼa La Paz, Bolivia, ja yeʼn sjeʼa toj ajyi soka Jyoba [1] (kʼela ja nota bʼa xchʼakulabʼil ja artikulo). Jel wa x-ixtalaji yuja statami. Ay ekʼele mi xkʼumaji ma wa x-aljiyabʼ jastik junuk bʼa wa xyajbʼesji yuja yeʼn taʼumantiʼ bʼa Jyoba. Aljiyabʼ yuja statami  oj jipjukan sok oj ijuk ja yuntikili. Pe ja yeʼn tolabida skisa sok mini skʼulanyi bʼa «malo». Ja yeʼn skʼujolan kʼotel jun lekil cheʼumal. Wa skʼulanyi ja swaʼeli, wa xchukʼuyi ja skʼuʼi sok wa stalnay ja spamilya (Romanos 12:17). Yajni wa xbʼobʼ yuji, wa smojtay ja statami bʼa yulatajel ja yamigoʼik soka spamilya. Jun sjejel, yajni ja yalibʼ winik ja Olga chami, ja yeʼn xchapa ja jastik junuki bʼa oj wajuke ja bʼay ja chamwiniki, pes tini ay bʼa pilan lugar. Yuja loʼil aji ekʼyi ja chamwiniki ti ajyi bʼa jun iglesia, ja yeʼn ti smajlay ja statam bʼa jwera. Jitsan jabʼilik tsaʼan, ja yeʼn kʼe syajtay ja xcheʼumi. Ja it bʼobʼi yuja yeʼn tolabida ajyi spasensya sok skisa lek ja statami. Ja wego wa x-alji yabʼ yuja statami mok xchʼay ja tsomjeliki sok wa xyiʼaj och ja bʼa Naʼits bʼa Tsomjeli, sok ayni ekʼele wa xkan soka Olga ja bʼa tsomjelaliki (1 Pedro 3:1).

YAJNI WA STSAʼATIK MA’ OJ AJYUKOTISOK TOJ

10. ¿Jasa koltaji ja Jonatán bʼa oj stsaʼ maʼ oj ajyuk sok toj?

10 Yajni ja Saúl yala oj smil ja David, ja Jonatán tʼilani oj stsaʼ ta oj ajyuk toj soka stati ma jaʼa David. Juni jasunuk jel wokol, yujni ja Jonatán wa skʼana oj ajyuk toj bʼa xchawanile. ¿Jasa koltaji bʼa oj stsaʼ lek? Ja yeʼni wani snaʼa ja Dyosi tey soka David sok mi jaʼuk ja Saúl. Ja yuj, stsaʼa ajyel toj soka David. Bʼajtan ya ekʼyi rason ja David bʼa oj snakʼ sbʼaj sok tsaʼan yala yabʼ ja Saúl mok smil ja David (kʼuman ja 1 Samuel 19:1-6).

11, 12. Ta wa xyajtaytik ja Dyosi, ¿jasa oj jkʼuluktiki?

11 Ta wa xyajtaytik ja Dyosi, ojni ajyukotik mas toj soka yeʼn yuj pilan ixuk winik, anima jaʼuk ja jpamilyatiki. La kiltik ja jasa skʼulan ja jmoj-aljeltik Alice sbʼa Australia. Ja yeʼn tʼilani stsaʼa maʼ oj ajyuk sok toj. Yajni wanto snebʼjel ja bʼa Biblia, wa xcholo yabʼ ja spamilya ja jasa wan snebʼjeli. Jun kʼakʼu yala yabʼ ja spamilya mixa oj skʼintay ja Navidad sok xcholoyabʼ jas yuj. Yajni yabʼye ja yeʼnleʼi jel chamskʼujole sok tsaʼan jel tajkiye sok yabʼye lajansok mixa xyajtajiye. Soka snani kʼot yal yabʼ mixa skʼana oj yile. Ja Alice yala: «Jelni wokol kabʼ ja jaw sok jel yaj kabʼi, yujni jel wa xkʼana ja jpamilya. Pe jpensaraʼan yajel bʼajtan bʼej ja bʼa jsakʼanil ja Jyoba soka Jesús, ja yuj kiʼaj jaʼ ja bʼa niwan tsomjel masxa mojani» (Mateo 10:37).

12 Ta wa xyajtaytik ja Dyosi, ojni ajyukotik mas toj soka yeʼn yuj chikan jasunuk, jastal jun kʼole tajnumik, ja keskwelatiki ma ja jpaistiki. La jpensaraʼuktik ja jasa ekʼ sbʼaj jun jmoj-aljeltik sbʼiʼil Henry. Ja yeʼn jel wa snaʼa tajnel jun tikʼe tajnel sbʼiʼil ajedrez. Ja yeskwela jitsan ekʼele skʼuluneje ganar, soka yeʼn wa skʼana skoltajel ja yeskwela oj skʼuluk ganar yajkʼachil ekʼele. Pe yuja jel wan xchapjel sbʼaj bʼa oj snaʼ mas tajnel ajedrez, wa xkan ja bʼa xchʼakulabʼil ja semana sok mixa xbʼobʼ wajuk ja bʼa xcholjeli soka bʼa tsomjeli. Jun kʼakʼu yila ja wan yajelyi mas stʼilanil ja yeskwela sok mi jaʼuk ja Jyoba. Ja yuj elkan ja bʼa kʼole tajnumiki (Mateo 6:33).

13. Ta wa xkʼanatik ajyel toj soka Dyosi, ¿jasa oj jkʼuluktik yajni wa x-ekʼ wokolik ja bʼa jpamilyatiki?

13 Ay ekʼele jel wokol ajyel toj soka jpamilyatiki. La kiltik ja jasa ekʼ sbʼaja  jmoj-aljeltik Ken. Ja yeʼn wa xcholo ja snani ayxa skʼujol, ja yuj wa skʼana oj waj yulatay mas tikʼan sok oj kanuk ja bʼa snaji jujuntik ekʼeleʼik. Pe ja snani soka xcheʼumi mi lek wa xyila sbʼaje. Ja Ken mi snaʼa jas oj skʼuluk bʼa gusto oj ajyuk ja snan soka xcheʼumi. Ja yeʼn wa skʼana ajyel toj soka Jyoba. Ja yuj spensaraʼan jasa wa xyala ja Biblia. Anto yabʼ stojolil ja Dyosi wa smajlay ja yeʼn aya ajyuk gusto ja xcheʼumi sok ajyel toj. Ja yuj sleʼa modo bʼa oj ajyuk gusto. Tsaʼan lolani soka xcheʼumi sok xcholo yabʼ jas yuj jel tʼilan oj yil sbʼaj lek soka snani. Cha xcholoyabʼ ja snani jas yuj jel tʼilan oj skis ja xcheʼumi (kʼuman ja Mateo 19:5 sok 1 Corintios 13:4, 5).

YAJNI JUN JMOJ-ALJELTIK WA SKʼULANKITIK JASTIK MI LEKUK

14. ¿Jastal ilji ja Jonatán yuja Saúl?

14 Chomajkil oj bʼobʼ ajyukotik toj soka Jyoba ta jun jmoj-aljeltik bʼa akʼubʼalyi cholal ja bʼa kongregasyoni skʼulankitik jastik mi lekuk. Ja mandaranum Saúl tsaji yuja Dyosi, pe ja yeʼn skʼulanyi jastik mi lekuk ja yunini. Mini xyabʼ stojolil jas yuj ja Jonatán jel syajtay ja David. Yajni ja Jonatán skoltay ja David, ja Saúl jel tajki sok ya kʼixwuk ja skeremi bʼa stiʼ sat jitsan ixuk winik. Pe ja Jonatán tolabida skisa ja stati. Sok ajyi toj soka Jyoba sok chomajkil ja David, ja maʼ stsaʼunej ja Dyos bʼa oj och mandaranum ja bʼa Israel (1 Samuel 20:30-41).

15. Ta jun jmoj-aljeltik ay jas skʼulankitik bʼa mi lekuk, ¿jasa oj jkʼuluktiki?

 15 Ja bʼa jtyempotiki, ja ansyanoʼik wa skʼulane ja janekʼ wa xbʼobʼ yujile bʼa yiljel lek ja jmoj-aljeltik ja bʼa kongregasyoni. Pe yuja mulanume, bʼobʼta ay ekʼele mini oj yabʼye stojolil jas yuj wa xkʼulantik jun jasunuk (1 Samuel 1:13-17). Ta bʼa jun ekʼele xkʼulajikitik bʼa mi lekuk, mok katikan ajyel toj soka Jyoba.

YAJNI JEL WOKOL XKABʼTIK YAJEL KʼOTUK JA JAS WA XKʼAPATIKI

16. ¿Jas tikʼe wokolik oj jetik oj ajyukotik toj soka Jyoba sok mi jaʼuk slejel ja jlekilaltiki?

16 Ja Saúl wa skʼana jaʼ oj och mandaranum ja Jonatán sok mi jaʼuk ja David (1 Samuel 20:31). Ja Jonatán oj bʼobʼ ya el slekilal sok slejel modo bʼa yeʼn oj ochkan jastal mandaranum. Pe yuja syajtay ja Jyoba sok tojni ajyi soka yeʼn, ya kʼotuk ja jasa skʼapayi ja yamigo David. Ja Biblia wa xyala ja matik toj aye sok wa syajtaye ja Jyoba wani xyawe kʼotuk ja jasa skʼapunejeʼi anima mi oj yijan slekilal bʼa yeʼnle (Salmo 15:4). Jun sjejel, ta wa xkʼulantik jun trato bʼa jun jasunuk, ojni katik kʼotuk ja jas wa xkʼapatiki anima wokol xkabʼtik. Ta ay kiʼojtik wokolik ja bʼa jnupaneltiki, yuja wa xyajtaytik ja Jyoba ojni ajyukotik toj soka jtatamtiki ma ja jcheʼumtiki (kʼuman ja Mateo 19:6, 9).

Ta wa xkʼulantik jun trato bʼa jun jasunuk, ojni katik kʼotuk ja jas wa xkʼapatiki anima wokol xkabʼtik. (Kʼela ja parrapo 16).

17. ¿Jasa anebʼunej ja bʼa artikulo it?

17 Jastalni ja Jonatán, wani xkʼana oj ajyukotik toj soka Dyosi man ja bʼa ekʼeleʼik jel wokoli. Ja yuj, la ajyukotik toj soka jmoj-aljeltiki, anima ay ekʼele mi jachuk wa xkʼot ja jastal wa xmajlaytiki. Jachuk oj katik gustoʼaxuk ja Jyoba, sok ja jaw oj ya gustoʼaxukotik ja keʼntiki (Proverbios 27:11). Wani xbʼobʼ jkʼuʼuktik lek ja yeʼn tolabida oj stalnayotik. Ja bʼa artikulo jakumi oj jtatik tiʼal bʼa tuk yaʼtijumik Dyos bʼa styempo ja David. Oj kiltik jujuntik toj ajyiye soka Dyosi, pe ja tuki miyuk. Sok oj kiltik jasa oj jnebʼtik ja keʼntiki bʼa jujune ja yeʼnleʼi.

^ [1] (parrapo 9): Ja bʼa artikulo it, jujuntik ja bʼiʼilali tukbʼesnubʼal.