PENSARAN ja bʼa kʼakʼu mas yawi gustoʼil ja bʼa wa sakʼanili. ¿Ja maʼ ja kʼakʼu nupaniya ma jaʼa yajni pojki ja bʼajtan awununi? ¿Ma jaʼa kʼakʼu awiʼaj jaʼi? Bʼobʼta jani ja kʼakʼu awiʼaj jaʼi ja mas wa xyawi gustoʼili. Jawa moj-aljeliki jel gusto axiye yajni yilawe ajeʼa waxa yajtay ja Dyosi awenteroʼil, spetsanil akʼujol, pensar soka wip (Marcos 12:30).

Meraniʼa, man awiʼaj jaʼ, ayni tyempoʼik bʼa jel gusto ekʼelawuj yaʼteltajel ja Jyoba. Pe jujuntik jmoj-aljeltik mixa jel xyabʼye stsamalil yaʼteltajel ja Jyoba. ¿Jas yuj? ¿Jas rasonik kiʼojtik bʼa oj kaʼteltaytik gusto lek ja Jyoba? La kiltik.

JAS YUJ JUJUNTIK CHʼAYTA YUJILE JA GUSTOʼILI

Ja lekil rasonik sbʼaja sGobyerno ja Dyosi jel wa xya ajyukotik gusto, pes ja Jyoba wa skʼapakitik ja sGobyerno ojxta xchʼay snajel ja luʼumkʼinal mi lekuki sok oj yijankitik jun kʼachinubʼ. Sofonías 1:14 wa xyala: «¡Ja niwan kʼakʼu bʼa Jyoba mojanxa ay!». Anima jachuk, bʼobʼta ja keʼntiki wa xkilatik lajansok ja skʼakʼu ja Jyoba wanto albʼel. Ta jpensarantik jachuk, oj bʼobʼ chʼayuk ja gustoʼil kiʼojtiki sok oj katikan yaʼteltajel ja Dyosi (Proverbios 13:12).

Yajel ekʼ tyempo smojtajel ja jmoj-aljeltiki oj skoltayotik bʼa oj kaʼteltaytik ja Dyosi gusto lek. Bʼobʼta yuja kilatik tsamal ja smodoʼe ja yaʼtijumik ja Dyosi, ja yuj ochtik taʼumantiʼ bʼa Jyoba (1 Pedro 2:12). Pe ta jun jmoj-aljeltik skʼulan jastik mi lekuk sok tsats toji, oj bʼobʼ chebʼukotik sok oj chʼayuk ja gustoʼil kiʼojtiki.

Pilan jasunuk oj bʼobʼ ya chebʼukotik jani skʼanjel stajel mas jastik junuk sok takʼin. Ja Satanás soka sluʼumkʼinali wa skʼana oj ya jkʼuʼuktik ayni stʼilanil smanjel jastik junuk bʼa mini xmakunikujtik ja bʼa jsakʼaniltiki. Pe la juljkʼujoltik ja jasa yala ja Jesusi: «Jun huinic. Mi ni modo oj slee chab yajuala. Ta jach cʼa huas scʼulan, pues lec oj yil ja juni, jaxa juni, coraja oj yile. Menos oj yil ja juni, jaxa otro juni, yaj ni oj yaba. Jach ay ja Diosi soc ja taqʼuini. Mix bob ayajta ja xchabili» (Mateo 6:24). Ta jleʼatik modo slejel ja jastik wa skʼapa ja luʼumkʼinal iti, mini oj kabʼtik stsamalil yaʼteltajel ja Jyoba.

RASONIK BʼA OJ KAʼTELTAYTIK JA JYOBA GUSTO LEK

Yajni wa xyajtaytik ja Jyoba, mini oj kiltik jastal jun alal ijkatsal ja yaʼteltajeli (1 Juan 5:3). Ja Jesús yala: «La‘ik jmok japetzanilex ja janekʼ wa‘nex a‘teli ja janekʼ kʼumbʼelexa oj ka‘ jijlanik. kuchuwik jmok ja kijkatzi nebʼawonikxa ja ke‘ni ja ke‘ni jel lek ja kaltzili sok ja jas wa xkʼulani oj ata‘ex wakoltajelex. mi aluk ja jyuko‘i jachʼni ja kijkatz mini aluka» (Mateo 11:28-30YD). Yaʼteltajel ja Dyosi jel xlikiki sok wa xya ajyukotik gusto. Meran lek, ayni kiʼojtik lekil rasonik bʼa oj kaʼteltaytik ja Jyoba gusto lek. La kiltik oxe ja bʼa it (Habacuc 3:18).

 Wa xkaʼteltaytik ja Kʼulumani, ja Dyos gustoʼay leki (Hechos 17:28; 1 Timoteo 1:11). Jpetsaniltik wa xnaʼatik ja Jyoba yeʼnani yaʼunej ja jsakʼaniltiki. Spensarajel ja it oj skoltayotik bʼa mi oj katikan yaʼteltajel gusto lek, chikan janekʼxa jabʼil kiʼunejtik jaʼ.

Ja Héctor wa skʼujolan bʼa mi oj yakan ja xcholjeli sok yajel tʼabʼan skʼujol ja smajlajel yiʼoj sbʼaja Kʼachinubʼi.

La kiltik sbʼaja jmoj-aljeltik Héctor. Ja yeʼn ekʼ biajante junuk 40 jabʼil. Anima ja wego ayxa skʼujol, pe wantoni xyabʼ stsamalil yaʼteltajel ja Jyoba (Salmo 92:12-14). Ja xcheʼumi jelxa maloʼay, ja yuj mixani xbʼobʼ yuj skʼulajel jastalni ja ajyi, pe mini xchʼayuj ja gustoʼil yiʼoji. Ja yeʼn wa xyala: «Jelni triste yiljel ja jcheʼumi ja takal takal wan ipaxeli sok jelni wokol stalnajel. Pe mini wa xkaʼakan ja it aya chʼayuk ja gustoʼil kiʼoj bʼa yaʼteltajel ja Dyosi. Yuja wa xnaʼa yeʼnani yaʼunej ja jsakʼanil ja Jyoba sok skʼulan ja ixuk winiki yuj jun jasunuk, ayni kiʼoj jitsan rasonik bʼa oj jyajtay sok yaʼteltajel sok spetsanil jkʼujol. Wani xkʼujolan oj elkon tikʼan ja bʼa xcholjeli, sok wani xkaʼa tʼabʼan jkʼujol ja smajlajel kiʼoj sbʼaja sGobyerno ja Dyosi bʼa mi oj chʼaykuj ja gustoʼili».

Ja Jyoba sjekakon ja Yunini bʼa oj cham yuj keʼntik. Ja Biblia wa xyala «ja Diosi, jel yaj huax yab juntiro spetzanil ja cristiano, jayuj seca con ja único yunini. Jaxa spetzanil ja maʼ huas scʼuan ja yeni, mi ni oj chʼayuquea. Oj ni stae ja svida jau ba mi ni nunca huax chʼaqui» (Juan 3:16). Ta ay kiʼojtik skʼuʼajel ja bʼa tsamal majtanal it yaʼunej ja Dyosi, ojni yaʼ perdon ja jmultiki sok oj yakitik ja jsakʼaniltik bʼa tolabida. ¡Ja it juni rason kiʼojtik bʼa oj katikyi tsʼakatal ja Dyosi! Soka yajelyi tsʼakatali jani yaʼteltajel gusto lek.

Ja Jesús spensaran oj yiʼ jun sakʼanil mi chaʼanyabʼaliluk sok yaʼteltay gusto lek ja Jyoba bʼa jitsan jabʼil.

Jun jmoj-aljeltik sbʼa México, sbʼiʼil Jesús, wa xyala: «Mosoni ajyiyon yuja kaʼteli, ayni ekʼele wala aʼtijiyon bʼa joʼe turno jach tikʼanxta anima mi wala tʼenjitikon. Ja it wa xkʼulan bʼa oj jtaʼ mas takʼin. Tsaʼan jnebʼa sbʼaja Jyoba sok jastal yaʼunej ja Yunini sbʼaja ixuk winiki. Anto jel kʼe kʼankʼunukuj bʼa oj kaʼteltay. Jachuk kayi ja jsakʼanil ja Jyoba, sok anima aʼtelonxa 28 jabʼil ja bʼa empresa jaw, jpensaran oj jipkan sok stuljel ja aʼtel bʼa tyempo tsʼikani. Jach jastal jaw ja Jesús kʼe yaʼteltay ja Jyoba gusto lek».

Ja yaʼtijumik Dyosi kiʼunejtik jun jsakʼaniltik bʼa sak. ¿Wanto maʼ xjula kʼujol jastal ajyi jawa sakʼanil yajni mito xa naʼa sbʼaja Jyoba? «Sbaldiyano‘ex ja mulali», jach ya julskʼujol ja jekabʼanum Pablo ja yaʼtijumik Dyos bʼa Roma, pe ja wego ayexa «sbaldiyano‘il ja bʼa toji». Yuja yiʼaje jun sakʼanile bʼa saki, wani smajlaye oj ajyuke sakʼan bʼa tolabida (Romanos 6:17-22YD). Ja keʼntiki wani xcha jkʼuʼantik ja jasa yaʼunejkan kulan ja Jyoba. Ja yuj mini wa xjak jbʼajtik ja wokolik wa  xyiʼajan ja yijel juna sakʼanil bʼa kux ma bʼa tiroʼanel. ¡Ja jaw jelni wa xya gustoʼaxukotik!

Ja Jaime wa xyala ja jabʼilik mas ajyel gusto ja bʼa sakʼanili jani yajni kʼe yaʼteltay ja Jyoba.

La kiltik sbʼa jun jmoj-aljeltik sbʼiʼil Jaime. Bʼajtanto oj kʼot jun Taʼumantiʼ, ja yeʼn waj jun boxeador (tiroʼanel). Chomajkil mi skʼuʼan bʼa Dyos, ja wa skʼuʼan sbʼaja evolución. Yajni kʼe wajuk ja bʼa tsomjeliki, jelni kʼot man skʼujol yajni yila ja yajtanel yiʼoje ja jmoj-aljeltiki. Spensaran oj stukbʼes ja tikʼe sakʼanil yiʼoji, pe tʼilani skʼanayi ja Jyoba akoltajuk bʼa oj skʼuʼuk bʼa yeʼna. Ja Jaime wa xyala: «Takal takal kʼot jnaʼ sbʼaj ja Dyosi jun Tatal jel xyajtani sok jel snaʼa yajulal». Ja yeʼn wa xyila ajyel kʼuʼabʼal soka Dyosi wani xtalnaji yuj. Sok wa xyala mokxta stukbʼes ja sakʼanili bʼobʼta chamelxa ay, jastalni ja jujuntik matik smoj ajyi bʼa boxeo. Wani skʼuʼan lek ja jabʼilik mas ajyel gusto ja bʼa sakʼanili jani yajni kʼe yaʼteltay ja Jyoba.

¡MOK ELUKA GANA!

Malan wantik smajlajel ja xchʼakelal ja luʼumkʼinal it jelxelxa smaloʼili, ¿jasa tʼilan oj jkʼuluktiki? Wantikxa skʼulajel ja jasa wa xyala kabʼtik ja Dyosi sok smajlajel oj ajyukotik sakʼan bʼa tolabida. Ja yuj mok katikan skʼuʼajel ja rason wa xyaʼa ja Gálatas 6:8, 9: «Tola vida oj leetic modo jastal oj cʼultic ja ba lequi. Mi sbejuc oj el jganatic porque oj jac ja cʼacʼu cuando oj cʼultic recibir ja jmajtantiqui, pero ta mi cʼa huax el ja jganatiqui». La jletik ja skoltanel ja Jyoba sok la jkʼujoluktik bʼa oj kuchkujtik, la jetik ja modoʼalik oj makunukujtik ja bʼa ‹niwan wokoli› sok bʼa yaʼteltajel ja Dyosi gusto lek (Apocalipsis 7:9, 13, 14; Santiago 1:2-4).

Ta kuchkujtiki, wani xjipa jkʼujoltik ja Jyoba ojni yaʼ ja jtsʼakoltiki. ¿Jas yujil? Yujni ja yeʼn wa snaʼa spetsanil ja jasa wa xkʼulantik sbʼa yeʼni sok wa snaʼa wa xyajtaytik ja yeʼn soka sbʼiʼili. Ta mi xkatikan yaʼteltajel gusto lek, ojni kabʼtik jastal ja David yajni yala: «Tikʼan tikʼanxta kaʼunej ja Jyoba bʼa stiʼ jsat. Yujni ja yeʼn tey bʼa stojol jkʼabʼ, mini jas oj ya jlok kok. Ja yuj ja jkʼujoli wa xgustoʼaxi» (Salmo 16:8, 9).