Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 JA BIBLIA STUKBʼES JA SAKʼANILE

«Aki junta jabʼil gustoʼil sok lamanil»

«Aki junta jabʼil gustoʼil sok lamanil»
  • JA JABʼIL POJKI: 1971

  • PAÍS BʼA POJKI: FRANCIA

  • JA SAKʼANIL: JEL KUX, KʼOKUMAN LEY, JEL KʼAKʼ SOK ABʼUMAN DROGA

JA JSAKʼANIL AJYI.

Ti ajyitikon bʼa Tellancourt, jun chonabʼ bʼa Francia. Ja jtati ti sbʼaj bʼa Francia sok jaxa jnani ti bʼa Italia. Yajni ay kiʼoj 8 jabʼil, wajtikon bʼa Italia, bʼa jun barrio jel pobre ja swinkili sok ti wa xwajye aʼtel bʼa sjweraʼil ja chonabʼ Roma. Jelni wokol ja sakʼanil ja bʼa jnajtikoni; ja jnantati jel tsats xkʼeye tiro yuja takʼini.

Yajni ay kiʼoj 15 jabʼili, ja jnani yalakabʼ aʼelkon mas ja bʼa naʼitsi sok snajel sbʼaj kamigoʼik. Kʼe kʼajyukon mas ajyel bʼa jwera sok mi albʼi kʼe ajyuk kamigoʼik bʼa mi lekuke. Jun kʼakʼu, jun winik bʼa lajansok mi maloʼuk skʼeljel mojxi jmok sok skʼapaki droga. Kiʼajniʼa yujni wa xkʼana oj jeʼ jbʼaj winikil. Sok wegoni kʼajyiyon yabʼjel droga, koyon mulal sok ixuk winik sok ixtalajiyon jitsan ekʼele bʼa wayel jmoke. Kʼe kil mixani xmakuni ja jsakʼanili; junxta xkila ta sakʼan ayon ma la chamyon. Jel jtuchʼil kabʼ ajyiyon. Yajni ay kiʼoj 16 jabʼil, jleʼa modo bʼa oj jmil jbʼaj: kuʼaj jun boteya whisky sok ti jipa jbʼaj bʼa jun pampa jaʼ. Yuja jaw ajyiyon oxe kʼakʼu bʼa chʼat sok mixa la nijkiyon.

Kʼe kil ja stsamalil ajyel sakʼani, pe wantoni xloʼlay ja ixuk winiki sok jel kʼakʼon. Wa xkʼapa jbʼaj bʼa oj wayuke jmok sok yajni wala kʼotyon ja bʼa snajeʼi, wa xtʼinawe droga sok tixa wa xkelkʼan ja jastik chaʼan stsʼakol yiʼojeʼi. Niwak kʼole ixuk winik bʼa wa skʼokowe ja leyi yawe makunukon bʼa spiljel ekʼ droga ja bʼa Italia. Tikʼanxta wa xchʼika jbʼaj bʼa wokol soka policía. Anima ja jsakʼanil jelxa jomel, wani xnaʼa ayni stojolil ja jsakʼanili. Anto ti kayi orasyon ja Dyos: «Aki junta jabʼil gustoʼil sok lamanil».

JA BIBLIA STUKBʼES JA JSAKʼANILI.

Yajni ay kiʼoj 24 jabʼili, wajyon bʼa Inglaterra yujni xiwela sbʼaj oj miljukon yuja matik wa x-aʼtijiye sok droga. Pe bʼajtantoyuj oj wajkon, waj kulatay ja jnani sok cham kila ja tey ja Annunziato Lugarà wan sjejelyi bʼa Biblia ja jnani. * Wani xnaʼa ja yeʼn kʼotel jun kʼokuman ley, xiwyon sok ja yuj ti jobʼoyi jas wanuka. Xcholo kabʼ jastal  stukbʼusnej ja sakʼanil bʼa oj kʼot jun taʼumantiʼ bʼa Jyoba, sok tʼilan ya el jtiʼ bʼa oj waj jleʼ ja Taʼumantiʼiki yajni la kʼotyon ja bʼa Inglaterra. Anima kala oj waj jleʼe, yajni kʼotyoni mini jtukbʼes ja jsakʼanili.

Jun kʼakʼu kila jun taʼumantiʼ bʼa Jyoba wan skʼapjel ja rebista Ja Juʼun Cholumani soka ¡Despertad! bʼa jun calle bʼa Londres bʼa jel x-ekʼ ixuk winik. Anto ti jul jkʼujol ja jas kaluneji sok ti jobʼoyi ta wa xbʼobʼ ajuki jun estudio bʼa Biblia.

Ja jas jnebʼa jel cham kila juntiro. Jun sjejel, jel snikawon ja jas wa xyala sbʼaja Dyos ja bʼa 1 Juan 1:9: «Pero ta huan cʼax calatic ja smeranil ja jmultiqui, huax naatic que ja Diosi, oj ni scʼul quitic ja ba toji. Oj ni scʼul quitic perdonar ja jmultiqui». Ja yaljelik it stukbʼes ja jsakʼanili, pes jel kux xkabʼ ayon yuja spetsanil ja jastik mi lekuk jkʼuluneji. Wegoxta kʼe wajkon ja bʼa Naʼits bʼa Tsomjelal yiʼoj ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba sok jelni lek iljiyon. Yajni kila jel lek xyiʼaj sbʼajeʼi sok ja jel skʼana sbʼajeʼi, kala oj ochkon ja bʼa kongregasyon jaw, ja bʼa pamilya jaw, pes jachni tolabida jkʼanunej.

Mini jel kiʼaj yajelkan ja droga sok ja kuxil jsakʼanili; pe ja jas jel kiʼaj yajelkani jani stukbʼesel ja jmodo. Kila stʼilanil oj kiswanukon sok snajel syajal ja tuki. Man wego, wanonto wokolanel yajelkan jujuntik modoʼalik bʼa mi lekuk. Pe stsʼakatal soka skoltanel ja Jyoba, bʼobʼelkuj. Ekʼ wake ixaw ja kʼe ajuki estudio, tixa kiʼaj jaʼ bʼa kʼotel jun taʼumantiʼ bʼa Jyoba. Ja it waj bʼa jabʼil 1997.

JASTIK SLEKILAL KILUNEJ.

Tsaʼan yajni kiʼaj jaʼi, nupaniyon sok jun akʼix sbʼiʼil Barbara, chomajkil ja yeʼn ajkʼachto ochel taʼumantiʼ bʼa Jyoba. June ja bʼa poko kamigoʼik kʼe snebʼ sbʼaja Biblia yajni yila ja janekʼ jtukbʼusnej ja jsakʼanili. Ja wego, ja poko kamigo soka smoj-alijeli taʼumantiʼexa bʼa Jyoba. Sok cha jach skʼulan ja smoj-alijel ixuk ja jmexepi; ayiʼoj mas ja 80 jabʼili yajni kʼe jejukyi bʼa Biblia sok kʼot yiʼ jaʼ bʼajtanto yuj oj chamuk.

Ja wego kʼotelon jun ansyano bʼa kongregasyon, ja keʼn soka jcheʼumi wantikon aʼtel bʼa tyempo tsʼikan bʼa xcholjel bʼa Londres sbʼaja matik wa xkʼumaniye italiano. Ay ekʼele wa x-och jtristeʼil yajni wa xjul jkʼujol ja jsakʼanil kiʼoj ajyi, pe tolabida wa xyaʼa kulan jkʼujol ja Barbara. Jtaʼata ja jas wa xkʼana ajyi: jun tsamal jpamilya sok jun jTat bʼa jel syajtayon. Jkʼanayi ja Dyos bʼa ayaki kechanta jun jabʼil gustoʼil sok lamanil, pe yaʼunejki jitsan mas.

Jtaʼata ja jas wa xkʼana ajyi: jun tsamal jpamilya sok jun jTat bʼa jel syajtayon

^ par. 10 Kʼela ja artikulo «La Biblia les cambió la vida: No iba a ningún lado sin mi arma», yeʼn wa xcholo ja Annunziato Lugarà, bʼa rebista La Atalaya 1 bʼa julio bʼa 2014, slam 8 sok 9.