Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

Ja sakʼanil yaʼa ja Jesús wa xya jtaʼtik ja sakʼanil bʼa tolabida, juni majtanal jel chaʼanyabʼal.

 YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI | ¡JUN MAJTANAL JEL CHAʼANYABʼAL!

¡Ja majtanal jel niwan akʼubʼalkitiki!

¡Ja majtanal jel niwan akʼubʼalkitiki!

«Spetzanil ja jas huax cʼulantic recibir ja ba lequi soc ja ba tzamali, Dios ni huax yaa» (Santiago 1:17). Ja teksto it wa xchiktes jel jaman skʼujol ja jTatik bʼa satkʼinali, ja Jyoba Dyos. Bʼa jitsan majtanalik yaʼunejyi ja ixuk winiki, ay june mas jel chaʼanyabʼal yuja tuki. ¿Jasunkiluka? Ti wa xtaʼatik ja bʼa jas yala ja Jesús, bʼa Juan 3:16: «Ja Diosi, jel yaj huax yab juntiro spetzanil ja cristiano, jayuj seca con ja único yunini. Jaxa spetzanil ja maʼ huas scʼuan ja yeni, mi ni oj chʼayuquea. Oj ni stae ja svida jau ba mi ni nunca huax chʼaqui».

Ja majtanal jel chaʼanyabʼal yaʼunejkitik ja Dyosi, jani ja sakʼanil ja kechan Yunini. Stsʼakatal yuja it wa xbʼobʼ elkotik libre ja bʼa mulal, ja awelaxel soka chamchʼakeli (Salmo 51:5; Juan 8:34). Ama ja keʼntik xleʼatik modo bʼa elel libre soka it, mini oj bʼobʼkujtik. Pe ja Dyosi jel wa syajtayotik, sok tʼilani ay jas skʼulan bʼa oj elkotik libre. Yajni ja Jyoba yaʼa ja sakʼanil ja Yunin Jesukristo, yayi ja ixuk winik kʼuʼabʼali bʼa oj ajyukyujile ja smajlajel bʼa stajel sakʼanile bʼa tolabida. Pe ¿jastal wa skoltayotik bʼa elel ja bʼa mulal soka chamelchʼakel ja sakʼanil yaʼa ja Jesús? ¿Jas yuj jel tʼilan?

Ja sakʼanil yaʼa jach jastal stsʼakol bʼa stupjel jun jasunuk ma bʼa yajel el libre jun ixuk winik yamubʼal. Ja Biblia wa xyala ja bʼajtan jnantatiki, ja Adán soka Eva, kʼulajiye sok mini jun smule sok bʼa oj ajyuke sakʼan bʼa tolabida soka yintile ja bʼa Luʼumi (Génesis 1:26-28). Pe xchʼayawe yibʼanal yajni stsaʼawe skʼokjel ja yabʼal ja Dyosi, sok paxye mulanumik. ¿Jastal wajyujile? Ja Biblia wa xyala: «Qʼuelahuil jastal och ja mulal ja ba mundo. Smul ni jun huinic sbiil Adán, jaxa scastigo ja slea ja smuli, cham nia. Jayuj cajcajil huala chamtic porque mi ni maʼ mi huas slea ja smuli» (Romanos 5:12). Jachuk, ja Adani ya ekʼyi ja yuntikil ja mulal sok ja chamchʼakeli.

Ja stsʼakol tupxi bʼa oj elkotik libre ja bʼa mulal soka chamelchʼakeli jani junxta oj slaj soka stsʼakol sbʼaja jas chʼayi. Ja Adán koʼ mulal ja yajni gana skʼoko ja yabʼal ja Dyosi, sok jachuk xchʼaya ja sakʼanil mey yiʼoj mulali. Jastalni wa xyala ja Biblia, ja it yaʼ ochkan mosoʼil ja bʼa mulal soka chamchʼakel ja yintil jumasaʼ. Bʼa oj eluke libre, cha kʼanxi jun sakʼanil bʼa mey yiʼoj mulal: ja bʼa Jesús (Romanos 5:19; Efesios 1:7). Lek mi jaʼukxta yuja syajal skʼujol ja Dyos bʼa yajel ja Yunini, ja ixuk winiki mini oj bʼobʼ kabʼtik stsamalil ja jas xchʼayawe ja Adán soka Eva: ja sakʼanil bʼa tolabida bʼa jun kʼachinubʼ (Apocalipsis [Revelación] 21:3-5).

Wa xkilatik jelni jitsan ja jas wa xbʼobʼyuji, ja yuj wani xkʼuʼantik lek ja majtanal yaʼunejkitik ja Dyosi, bʼa wa xbʼobʼ ya ajyuk ja sakʼanil bʼa tolabida, jani ja «majtanal jel chaʼanyabʼalil» yuj chikan jasa. Bʼa oj kabʼtik stojol jas yuj jel chaʼanyabʼal ja majtanal it, la kiltik jastal wa xchʼak yakitik ja jastik wa xmakunikujtik jun majtanal jastal jnebʼatik ja bʼa artikulo ekʼta.

Wa xyakitik ja jas wa xkʼanatiki. Kʼulajitik bʼa oj jkʼantik ajyel sakʼan bʼa tolabida (Eclesiastés 3:11). Pe ja keʼntik mini oj lajxikujtik stajel, pe ja sakʼanil yaʼa ja Jesús wa xbʼobʼyuj. Ja Biblia wa xyala: «Porque ja jmultic ajyi, jaʼ ni mero jtzʼacoltic oj chʼay lom ja caltziltic ajyi. Pero stzʼacatal lec ja Cajualtic Cristo  Jesusi, ja Diosi puro qʼuebubal yaunej quitic ja jvidatic ja ba jel tzamali» (Romanos 6:23).

Wa xyakitik ja jas wa xmakunikujtiki. Mini jun ixuk winik wa xbʼobʼ stup ja jmultiki. Ja Biblia wa xyala jelni chaʼan ja stsʼakoli bʼa mini tʼun oj lajxukujtik stupjel (Salmo 49:8). Ja yuj kechantani yeʼn ja Dyos wa xbʼobʼ skoltayotik bʼa elel libre ja bʼa mulal soka chamelchʼakel. Ja jmultiki «stupu ta bi quitic ja Cristo Jesusi», jachuk ja Dyosi yakitik ja jas mero wa xmakunikujtiki (Romanos 3:23, 24).

Ja bʼa mero styempoʼili. Ja Biblia wa xyala: «Ja kristo chami yuj ja ke‘ntiki ja yora mulanumotikto» (Romanos 5:8, Ja yajkʼachil sju‘unil ja dyosi). Ja «yora mulanumotikto», ja Dyosi stupu ja jmultiki, jachuk wa sjeʼakitik jelni syajtayotik ama mulanumotik. Sok ama tʼilanto oj kuchkujtik ja swokolil ja mulali, ja sakʼanil yaʼa ja Jesusi wa xya ajyuk lekil jmajlajeltik sbʼaja jas jakumi.

Jutbʼijiyuj ja lekil skʼujoli. ¿Jasa nikjiyuj ja Dyos bʼa oj ya ja yunin jastal stsʼakol yuja jmultiki? «Jayuj seca ba mundo ja mero yunini ba oj yaa quitic jun vida yajcʼachil. Soc ja jastal seca ja Cajualtiqui, jayuj huax naatic que jel ja syajal scʼujol ja Diosi. Ja quentiqui, mi ni modo oj caltic que yaj huax cabtic ja Dios ajyi. Miyuc. Yena ni bajtan yaj yabyotica, jayuj seca con ja yunin tac, ba oj stup ja jmultiqui» (1 Juan 4:9, 10).

¿Jasa oja kʼuluk ja weʼn bʼa oja jeʼ waxa waʼa tsʼakatal yuja niwan majtanal it? Ajuluka kʼujol ja jas yala ja Jesús bʼa Juan 3:16: «Spetzanil ja maʼ huas scʼuan ja yeni» oj staʼ skoltajel. Ja Biblia wa xyala ja skʼuʼajeli wani stojolan «sjipjel kʼujolal ja bʼa jastik junuk wa xmajlaxi» (Hebreos 11:1, TNM). Bʼa oj jkʼuʼuktik lek ja it, jelni tʼilan oj ajyukujtik snajel. Ja yuj wa xlokowatikon bʼa oja pil tyempo bʼa oja naʼ sbʼaj ja Dyosi, ja Yajwalil ja «majtanal jel chaʼanyabʼalil» sok snebʼjel ja jas tʼilan oja kʼuluk bʼa yabʼjel stsamalil ja sakʼanil bʼa tolabida, bʼa wa xbʼobʼ jtaʼtik yuja sakʼanil yaʼa ja Jesús.

Oj bʼobʼa taʼ ja snajel jaw ta waxa paklay ja juʼunik elel bʼa Biblia wa xtax ja bʼa sitio bʼa www.jw.org. Ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba gustoxta oj jkoltayatikon. Wani xkʼuʼantikon lek yajni xa nebʼa mas sbʼaja majtanal it sok yiljel janekʼto wa skoltaya, oj sjutbʼina yaljel: «Stzʼacatal ja Cajualtic Jesucristo, cho stzʼacatal lec ja Diosi» (Romanos 7:25).